ACTUEEL

EXTRA ONDERSTEUNING

ZZP'ers werkzaam in de culturele sector en woonachtig in de provincie Groningen kunnen vanaf 22 februari 2021 in aanmerking komen voor subsidie die is bedoeld voor studie, een leerwegtraject of stage. Klik hier voor meer informatie


Oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen - 05-11-'21
Op verzoek van de Kunstraad komt Cultuur+Ondernemen met veel plezier naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren op dinsdag 16 november 2021. Op deze dag kunt u bespreken waar u als culturele organisatie of zelfstandig werkend kunstenaar staat en waar u naar toe wil. Cultuur+Ondernemen gaat in gesprek met u en geeft advies.

In een kosteloos oriëntatiegesprek bespreken ze uw vraag, uw wens of uw probleem en analyseren jullie samen wat de beste vervolgstap voor u of uw organisatie is.

Mogelijke onderwerpen waarover u met C+O over kunt sparren zijn onder andere:

  • Financiering
  • Marktontwikkeling
  • Bestuur en toezicht / Governance
  • Ontwikkeling van uw loopbaan en ondernemerschapscompetenties

Praktische informatie

Na uw aanmelding neemt Cultuur+Ondernemen contact met u op om het gesprek in te plannen. Probeer bij de aanmelding zo goed mogelijk aan te geven waar u het over wilt hebben. Op basis van uw vraag kijkt C+O namelijk welke adviseur daar het beste bij aansluit. Klik hier om u aan te melden.

Mocht u geïnteresseerd zijn maar geen mogelijkheid hebben om op 16 november in Groningen af te spreken. Geen probleem. Plan dan een afspraak in via het algemene aanvraagformulier voor een oriëntatiegesprek. Dan plant C+O digitaal een afspraak in of bij hun op kantoor in Amsterdam.


Kickoff Crowdfunding - 25-10-'21

Op woensdag 3 november a.s. organiseert voordekunst in samenwerking met de Kunstraad Groningen en KultuurLoket Groningen van 11:00 -13:00 een gratis kickoff crowdfunding.

Voor wie is het bedoeld?
 
Iedereen uit Groningen die nadenkt om een crowdfundingcampagne te starten voor een creatief project.

Wat gaan we doen?
 
Tijdens de Kickoff Crowdfunding krijg je persoonlijke begeleiding bij het opstarten van het project, om jouw campagne met een voorsprong te beginnen.
Verder krijg je alle tips, kijken we naar best practices en gaan we samen werken aan de opzet van jouw eigen crowdfundingproject en gaan we in op wat de Kunstraad en KultuurLoket kan betekenen voor jouw project. Binnen 2 uur weet je precies wat je te doen staat en kun je van start met het voorbereiden van je campagne!

Dus: denk je er over om crowdfunding in te zetten voor de financiering van jouw creatieve, culturele of erfgoed-project? Meld je dan nu gratis aan voor de Kickoff Crowdfunding! Er zijn in totaal 15 plekken beschikbaar!Spreekuur Cultuur+Ondernemen - 25-10-'21
Een keer per jaar komt Cultuur+Ondernemen op verzoek van de Kunstraad naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn kosteloos en bedoeld voor zowel culturele organisaties als kunstenaars en creatieven.
Het spreekuur vindt plaats op dinsdag 16 november 2021 a.s. op het kantoor van de Kunstraad. Mocht je geïnteresseerd zijn maar geen mogelijkheid hebben om op 16 november in Groningen af te spreken. Geen probleem. Plan dan een afspraak in via het algemene aanvraagformulier voor een oriëntatiegesprek. Dan plant C+O digitaal een afspraak in of bij C+O op kantoor Amsterdam.


NIEUWSBRIEF - 10-'21
Klik hier voor de nieuwsbrief oktober 2021 (opent in nieuwe pagina)


Tweede ronde van het Snelloket cultuur - 23-09-'21
De gemeente Groningen maakt een tweede ronde van het Snelloket cultuur mogelijk. Hiermee wil de gemeente Groningen podiumkunstenaars, makers en ZZP’ers uit Groningen die nu weinig tot geen steun krijgen uit andere regelingen, een financiële mogelijkheid bieden om in coronatijd kleine projecten te realiseren die op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Kijk op de pagina Subsidies> Snelloket cultuur voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget van € 150.000 is uitgeput. Het loket opent op 4 oktober a.s. om 12:00 uur.


Vraag vóór 1 oktober een PPO scholingsbijdrage aan! - 15-09-'21

Werk je als professional in de culturele of creatieve sector? En wil je jezelf scholen of verder ontwikkelen? Dan is de regeling PPO misschien iets voor jou! Snel aanvragen loont want de regeling kent tot 1 oktober a.s. een verruimde financiering voor ZZP’ers.

Landelijke regeling
Het Platform ACCT richt zich op het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Voor dit doel is onder andere de scholingsregeling Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) in het leven geroepen. Een belangrijke regeling waarmee je je als professional -juist in deze turbulente tijd- kunt blijven ontwikkelen.
Als ZZP’er heb je geen werkgever die wil meebetalen aan jouw scholing. Via de regeling van Platform ACCT kun je tot 1 oktober dit jaar nog tot maximaal 2/3 deel van de kosten, tot een maximum van € 2.000, van een opleiding of stage vergoed krijgen.


Extra bijdrage van de provincie Groningen
Voor ZZP’ers uit Groningen geldt dat de provincie er ook nog eens een bedrag bovenop legt, tot 90% van je studiekosten met een maximum van
€ 1.800. Hierdoor betaal je als Groninger nog slechts 10% van je ontwikkelplan zelf. Na 1 oktober draagt Platform ACCT nog slechts 1/3 bij, de regeling voor Groningers loopt door tot 31 december 2021.


Aanvragen
De landelijke ondersteuning voor je studie, opleiding of stage vraag je aan via www.werktuigppo.nl. Het aanvraagformulier is overzichtelijk, eventueel helpt een filmpje je door de vragen heen. Zodra je over een goedgekeurde aanvraag van Werktuig PPO beschikt kun je de extra provinciale bijdrage voor ZZP’ers uit Groningen aanvragen via www.kunstraadgroningen.nl. Onder het kopje subsidies vind je de Coronasteunregeling en het inschrijfformulier.

Vragen
Voor vragen over de extra bijdrage van de provincie Groningen kan je mailen naar info@kunstraadgroningen.nl onder vermelding van PPO.Toekenningen 3e ronde incidentenbudget - 13-07-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen 3e ronde Incidentenbudget 2021.


Rectificatie MuzeeAquarium - 29-04-'21
In de eerste zin van het subsidieadvies 2021-2024 inzake het MuzeeAquarium Delfzijl wijzigt het woord ‘bezoekerscentrum’ in ‘museum’. De zin luidt nu als volgt: ‘Het MuzeeAquarium Delfzijl is een leuk, lokaal museum gecombineerd met een VVV met enige regionale uitstraling.’


Toekenningen 2e ronde incidentenbudget - 28-04-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen 2e ronde Incidentenbudget 2021.


Plusregeling Amateurkunst tijdelijk verruimd - 22-04-'21
De gemeente Groningen heeft in het kader van het coronasteunpakket extra middelen beschikbaar gesteld voor de Plusregeling Amateurkunst. Het budget voor dit jaar wordt eenmalig verhoogd met € 40.000; hiermee bedraagt het totale budget in 2021 € 120.000. Voor de derde en vierde ronde van dit jaar (sluitingsdata 1 mei en 15 augustus a.s.) kan maximaal 2/3 deel van de noodzakelijke kosten van een activiteit als subsidie worden aangevraagd (normaal is dit 1/3 deel).

Klik hier voor de Plusregeling Amateurkunst.


Toekenningen snelloket cultuur - 19-04-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen snelloket cultuur


Jaarverslag Kunstraad Groningen 2020 - 01-04-'21
Het jaarverslag over 2020 is gereed. Lees hier meer (pdf) over onze activiteiten en verleende subsidies in een bijzonder jaar.


Snelloket cultuur op 1 april van start - 25-03-'21

Op 1 april start een nieuwe, snelle subsidieregeling voor (podium)kunstenaars en zzp’ers in de culturele sector in de provincie Groningen. Het initiatief komt vanuit een aantal Groningse culturele instellingen en is een variant op de succesvolle Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten.

Klik hier voor meer informatie.NIEUWSBRIEF - 03-'21
Klik hier voor de nieuwsbrief maart 2021 (opent in nieuwe pagina)


Jeffrey Meulman interviewt de voorzitter van de Kunstraad Groningen - 19-02-'21

Interview van Jeffrey Meulman met de nieuwe voorzitter André Arends.

Interview van Jeffrey Meulman met vertrekkend voorzitter Erik Akkermans.


PERSBERICHT - André Arends nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen - 02-02-'21

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer A.L.A. Arends (MA) te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen.

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in André Arends een prima nieuwe voorzitter te hebben gevonden gelet op zijn management- en advieservaring in de culturele sector op zowel lokaal, provinciaal niveau als landelijk niveau en zijn ervaringen als uitvoerend musicus.

Klik hier voor het volledige persbericht (PDF).Wijziging regelingen incidentele subsidies cultuur - 05-01-'21

De gemeente en de provincie Groningen hebben de cultuurnota´s 2021-2024 vastgesteld. Deze hebben gevolgen voor de incidentele subsidieregelingen op het gebied van cultuur. Zo leggen beide overheden meer nadruk op het incidentele karakter van een activiteit en maken zij een duidelijker onderscheid tussen meerjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de provincie oog voor de moeilijke omstandigheden waarin de culturele sector zich op dit moment bevindt.

Budget incidentele activiteiten cultuur
Het bij de Kunstraad Groningen ondergebrachte budget voor de professionele kunsten wijzigt met ingang van 2021 als volgt:
  • een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie in aanmerking komen;
  • de subsidie bedraagt maximaal 60% van de noodzakelijke kosten (dit is een tijdelijke verhoging in 2021);
  • een aanvrager kan in de cultuurnotaperiode 2021-2024 maximaal twee maal in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van deze regeling;
  • een subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager een volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota meerjarig gesubsidieerde instelling is.
Klik hier voor het complete overzicht van de aangepaste nadere regels cultuur zoals vastgesteld door de gemeente Groningen.

Overige regelingen
In het voorjaar van 2021 presenteert de provincie Groningen de wijzigingen voor de Subsidieregeling Incidenteel Cultuurbudget (ICB) en de nieuwe Subsidieregeling impuls vernieuwing klassieke muziek.

Coronasteun
Om de sector bij te staan nemen gemeente en provincie in aansluiting op de landelijke steunregelingen gerichte maatregelen. Begin 2021 verschijnt hierover nieuwe informatie specifiek voor uitvoerenden en ZZP´ers.Stimulans ZZP´ers voor toegang tot het professionele ontwikkelingsprogramma (werktuig PPO) - 04-01-'21

Platform ACCT, Provincie Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekken samen op om ZZP´ers financieel eenvoudiger toegang te geven tot het ontwikkelingsprogramma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO). Met tijdelijk extra financiële steun willen beide overheden de ZZP´ers voor de culturele sector behouden én hen uitdagen zich blijvend te ontwikkelen.

Op 18 september 2020 is het ´reguliere´ programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP´ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Naast formele scholing gaat het hierbij ook om andersoortige activiteiten, zoals coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Het programma is opgezet door het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector. Het Platform ACCT beoordeelt de aanvragen en de behandeltijd is kort.

Culturele ZZP´ers wonend in de provincie Groningen kunnen dus binnenkort een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. De regeling van de Kunstraad Groningen kent een maximum van € 1800 bovenop een goedgekeurde aanvraag van het Platform ACCT. Hierdoor hoeft de ZZP´er nog maar een klein deel, minimaal 10%, van de kosten van het persoonlijke ontwikkelplan zelf te financieren.

Op de website van de Kunstraad Groningen verschijnt al snel uitgebreide informatie over de provinciale PPO-steun en een formulier voor het aanvragen van de cofinancieringsbijdrage.

Informatie over het programma PPO en het doen van een aanvraag voor een ontwikkelplan is te vinden op www.werktuigPPO.nl. Lees voor het opstellen van een aanvraag de spelregels op de website even goed door.

Zijn er vragen over de provinciale bijdrage stuur dan een mail naar
ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl


Reactie Kunstraad Groningen op cultuurnota´s 2021-2024 - 16-10-'20

De Kunstraad waardeert het vrijkomen van extra middelen voor het versterken van de culturele basis. Dit pakt positief uit voor de erfgoedsector en de door de Kunstraad positief beoordeelde instellingen met een B-status op het gebied van de klassieke muziek en festivals. Aandacht is nodig voor fair practice en de projectgelden voor vernieuwing.

Lees de hele reactie (PDF).Presentatie gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024 - 08-10-'20

Vandaag presenteerden wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024. De nota´s zijn te vinden op www.cultuurnotagroningen.nl.

De Kunstraad is verheugd met de waarde die beide overheden hechten aan cultuur en de middelen die zij hiervoor de komende jaren willen inzetten. Het advies van de Kunstraad vormt de basis voor de subsidiebesluiten van de instellingen. De Kunstraad is verheugd dat enkele eerder door de Kunstraad benoemde knelpunten zijn opgelost en er oog is voor de moeilijke situatie waarin de culturele sector zich door de coronacrisis bevindt. Volgende week volgt een uitgebreidere reactie van de Kunstraad op de nota´s.

Beide documenten Cultuurnota´s kunt u downloaden via:
Cultuurnota gemeente Groningen: Kunst en cultuur voor iedereen
Uitvoeringsprogramma provincie Groningen: Wij zijn Cultuur!Cultuur maakt Groningen rijk - 05-10-'20

Deze week nemen de colleges van gemeente en provincie Groningen een besluit over de cultuurprogramma´s voor de periode 2021-2024. Een belangrijke week voor de toekomst van veel culturele instellingen in Groningen. Ondanks financieel moeilijke omstandigheden hebben provincie en gemeente veel ruimte gehouden voor het cultureel aanbod. Dat kan het leven van veel inwoners verrijken. De Kunstraad bracht in juni jl. advies uit over alle aanvragen 2021-2024. Aanvragen opgesteld in een pre Corona tijd. Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn de afgelopen periode ondersteunende maatregelen getroffen om de culturele sector te ondersteunen het hoofd boven water te houden. De Kunstraad kijkt uit naar de besluiten voor 2021-2024 van gemeente en provincie in de hoop dat eerder benoemde knelpunten gerepareerd worden.

Lees het hele bericht (PDF).Aanvulling reactienotitie advies 2021-2024 - 30-09-'20

Op basis van nieuwe informatie hierbij een aanvulling op de eerder verschenen reactienotitie (d.d. 19 augustus 2020).
Klik hier voor de aanvulling reactienotitie advies 2021-2024 (PDF).Reactienotitie advies 2021-2024 - 27-08-'20

Op 11 juni 2020 verscheen het advies van de Kunstraad Op steviger grond over de aanvragen van de culturele instellingen in Groningen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024. De Kunstraad is blij met de positieve reacties die de Kunstraad op het advies ontving en de aandacht voor het advies in de media. Het toont aan dat cultuur belangrijk is voor Groningen. Het geeft ook de ambities aan van de culturele instellingen in gemeente en provincie. Er werden ook zorgen geuit. Zorgen die de Kunstraad ook zelf heeft ten aanzien van het in stand houden van een brede en duurzame culturele sector. Een sector die ruimte biedt voor kennismaking, meedoen, excellentie en experiment.

Tot 13 juli 2020 kregen aanvragers de tijd om feitelijke onjuistheden te melden en inhoudelijk te reageren op het advies. In totaal kwamen er 41 reacties binnen bij gemeente en provincie. Alle reacties zijn binnen de Kunstraad uitgebreid besproken. Klik hier voor de algemene constateringen en individuele aanpassingen in het advies (PDF).Advies cultuurnota’s 2021-2024 - 11-06-'20
Op 11 juni om 17:00 uur overhandigt de Kunstraad zijn advies over de aanvragen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024 aan de gemeente en de provincie Groningen.

Klik hier voor het volledige advies (PDF 4,5mb)
Klik hier voor de samenvatting.(PDF)


foto: Henk Tammens

Presentatie rapport ´op steviger grond´


Incidentenbudget en plusregeling 2e ronde 2020 - 20-05-'20
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 2e ronde 2020


Gevolgen van de Corona maatregelen - 07-04-'20

De Kunstraad gaat als volgt om met de gevolgen van de Corona maatregelen.

Activiteiten waarvoor subsidie is verleend

Voor activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de Kunstraad Groningen maar die worden uitgesteld, blijft de subsidie vooralsnog staan tot 31 december 2020. Dit geeft rust voor initiatiefnemers. Aan het eind van het jaar wordt per activiteit bekeken of er zicht is op uitvoering in 2021. De subsidie kan dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien nodig vindt overleg plaats.

Nieuwe subsidieaanvragen
Nieuwe aanvragen worden gewoon in behandeling genomen, vanaf nu echter alleen per e-mail. De eerstvolgende subsidieronde sluit op 1 mei a.s. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Contact
Gezien de bijzondere omstandigheden is maatwerk soms noodzakelijk.
Voor vragen of overleg kunt u een mail sturen naar annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.
Zij neemt dan contact op om verder af te stemmen.Aan de culturele instellingen en organisaties in Groningen - 16-03-'20


Beste mensen,

Voor zover jullie nu al direct de gevolgen merken van de corona-crisis wil de Kunstraad Groningen je graag een hart onder de riem steken. Hard werken aan presentaties en voorstellingen en die dan te moeten afzeggen is natuurlijk heel teleurstellend. Daarnaast zijn er de financiële gevolgen.

We verwijzen naar oproepen die er momenteel landelijk worden gedaan - door onder meer Kunsten92 en de Kunstenbond - om zoveel mogelijk informatie door te geven over wat concreet de gevolgen zijn, voor organisaties en voor zelfstandigen. Als Kunstraad willen wij die informatie ook graag ontvangen.

We zullen op een geschikt moment voorzien in een bijeenkomst die gelegenheid biedt om die informatie met elkaar te delen en te bespreken hoe daar mee om te gaan. Uiteraard houden we de mogelijkheid open om een extra advies over deze crisis aan de overheden uit te brengen.

Laat het ons ook weten als voorstelling, concert of project waarvoor subsidie is verleend van de Kunstraad niet door gaat vanwege de coronamaatregelen. Per situatie kijken we wat de best mogelijke oplossing is.

Met vriendelijke groet,

Erik Akkermans, voorzitter,
Ebrien den Engelsman, directeur.


Onafhankelijkheid bij beoordeling aanvragen 2021-2024 - 28-01-'20
De Kunstraad ziet erop toe dat raadsleden, commissieleden en adviseurs die betrokken zijn bij de advisering 2021-2024 geen functioneel of persoonlijk belang hebben bij de adviezen waarbij zij worden betrokken. Er geldt voor hen een richtlijn belangenverstrengeling die toeziet op hun onafhankelijkheid. Klik hier voor het hele artikel (PDF)