SUBSIDIEWIJZER

Voor een vlotte afhandeling van uw subsidieaanvraag is het van belang dat de Kunstraad Groningen over voldoende gegevens beschikt. Het is daarom noodzakelijk bij het opstellen van uw aanvraag het volgende stappenplan te volgen.

Een aanvraag bij de Kunstraad Groningen moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Inhoudelijke toelichting >>


  Omschrijf uw organisatie
  - Wat is de organisatievorm, omvang, geschiedenis van de organisatie?
  - Welke doelstellingen heeft de organisatie?
  Beschrijf zo uitgebreid mogelijk de inhoud van uw plannen
  - Welke activiteit organiseert u? Dit kan bijvoorbeeld zijn een tentoonstelling, concert, theater- of dansproductie, film of publicatie.
  - Wat zijn de artistiek-inhoudelijke visie en bedoeling? Er wordt gelet op de repertoirekeuze, aspecten van vernieuwing, mate van oorspronkelijkheid in opzet, uitvoering of bezetting.
  - In hoeverre is uw plan een aanvulling op het bestaande aanbod?
  - Is er sprake van een amateur- of een professionele productie? M.a.w. hebben de deelnemers en intiatiefnemers een gerichte opleiding?
  Geef aan hoe u uw plannen wilt realiseren
  - Wat is de planning, datum en de plaats van de activiteit(en)? Wat is het aantal?
  Omschrijf indien van toepassing bijzonderheden over de deelnemersgroep
  - Wat is het deelnemersaantal?
  - Welke kenmerken hebben de deelnemers? Denk aan het niveau: professioneel of amateur. Voeg eventueel een curriculum vitae toe met opleiding en werkervaring.
  - Wat levert het project de deelnemers op? Denk aan coaching, leerdoelen, nieuw werk, financiën en publiciteit.

  Stuur zoveel mogelijk duidelijk documentatiemateriaal van deelnemers mee: beeld, geluid- en filmmateriaal van de deelnemers of voorgaande producties.

  sluiten
 • Publiciteits- of promotieplan >>


  Omschrijf uw publieksgroep
  - Wat is het geschatte publieksaantal?
  - Welke doelgroepen worden benaderd? Zijn het bekenden, bepaalde organisaties, nieuwe publieksgroepen, media?
  - Heeft u de vraag en behoefte naar uw activiteit onderzocht?
  Omschrijf uw publiciteitsplan
  - Wat gaat u promoten; gaat het om het project zelf: de voorstelling, het kunstwerk, de film etc. Of wilt u bijvoorbeeld het ensemble, de choreograaf, de acteurs of de samenwerking onder de aandacht brengen?
  - Waar vindt het plaats; is het bijvoorbeeld landelijk of lokaal?
  - Het doel van uw promotie; wilt u publiek trekken voor een evenement, of bekendheid geven aan de kunstenaar(s)?
  - Waar bereikt u uw potentiële publiek? ?
  - Wat zijn de toegangsprijzen?
  - Wat is de eventuele spreiding/speellijst?
  - Welke publiciteitsactiviteiten zijn er en wanneer worden deze worden ingezet?
  - Welke materialen worden ontwikkeld?
  Geef aan of u voor uw plan samenwerking zoekt met andere organisaties
  - Met wie zoekt u samenwerking en waarom?
  - Welke meerwaarde verwacht u van de samenwerking? Denk aan gedeelde artistieke en financiële doelen.

  sluiten
 • Begroting en dekkingsplan >>

  - De begroting dient een realistisch en helder beeld te geven van de werkelijk te maken kosten. De verschillende posten moeten worden benoemd en toegelicht. In het dekkingsplan moet worden aangegeven hoe u de kosten van de activiteit denkt te gaan dekken. Van u wordt verwacht dat u zelf een substantiële bijdrage levert en dat er daarnaast inkomsten zijn uit entreegelden en/of uitkoop. Andere inkomsten kunnen bestaan uit subsidies, bijdragen van fondsen en sponsoren, donaties e.d. U dient daarbij aan te geven welke bedragen van welke instellingen worden verwacht.
  - Indien u btw-plichtig bent moeten in de begroting bedragen worden opgenomen exclusief btw. Indien u niet btw-plichtig bent moeten in de begroting bedragen worden opgenomen inclusief btw. Neem contact op met de Belastingdienst als u niet weet of u wel of niet btw-plichtig bent.
  - Wanneer het project ook buiten de provincie Groningen plaatsvindt dient u twee verschillende begrotingen mee te sturen: een begroting en dekkingsplan van het totale project (inclusief Groningen) en een begroting en dekkingsplan met alleen de uitgaven en inkomsten van het project in Groningen.
  sluiten
 • Gegevensblad

 • CV´s van de belangrijkste medewerkers aan de activiteit


Klik hier voor een printvriendelijke versie van de subsidiewijzer (pdf)
.