ALGEMEEN

Belangrijk

Alle subsidieaanvragen bij de Kunstraad Groningen dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit, liefst zo vroeg mogelijk en bij voorkeur per e-mail.

Aanvragen zonder een volledig ingevuld gegevensblad worden niet in behandeling genomen.

De tweede ronde 2022 van het Incidentenbudget en de Plusregeling Amateurkunst is inmiddels gesloten (sluitingsdatum 1 februari 2021).

De derde ronde 2022 voor beide budgetten sluit op 1 mei 2022 a.s.

Aanvragen die na de sluitingsdatum van een ronde binnenkomen, worden een ronde later behandeld.

Incidentenbudget:
Dit is het budget voor projecten in de kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.

Plusregeling amateurkunst:
Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering.

Gegevensblad:
Indien u een aanvraag wilt indienen, verzoeken wij u gebruik te maken van het gegevensblad; hierop dient u een aantal basisgegevens in te vullen. Het gegevensblad is uitdrukkelijk geen vervanging van de subsidieaanvraag. Daarnaast kunt u de subsidiewijzer raadplegen voor hulp bij het opstellen van uw aanvraag.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor andere subsidies dan kunt u terecht bij diverse fondsen, gemeenten en provincies. Voor links naar algemene verzamelsites van subsidies en fondsen kunt u naar de Subsidiewijzer gaan. Bovendien kunt u voor advies op maat contact opnemen met het bureau van de Kunstraad Groningen. Kijk hiervoor bij contact.

Subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen kunnen wij voorlopig alleen in behandeling nemen wanneer u deze per e-mail toestuurt.

Wij verzoeken u om de verschillende onderdelen van een aanvraag zoveel mogelijk samen te voegen in één (PDF) bestand. De aanvraag kunt u mailen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Sluit venster