ALGEMEEN

Belangrijk

Alle subsidieaanvragen bij de Kunstraad Groningen dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit en liefst zoveel eerder als mogelijk is.

Aanvragen zonder een volledig ingevuld gegevensblad worden niet in behandeling genomen.
De eerstvolgende sluitingsdatum is:
- Incidentenbudget en Plusregeling Amateurkunst, 1 februari 2020, 17:00 uur (2e ronde 2020)

Aanvragen die na 17:00 uur binnenkomen worden een ronde later behandeld.

Incidentenbudget:
Dit is het budget voor projecten in de kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.

Plusregeling amateurkunst:
Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering.

Gegevensblad:
Indien u een aanvraag wilt indienen, verzoeken wij u gebruik te maken van het gegevensblad; hierop dient u een aantal basisgegevens in te vullen. Het gegevensblad is uitdrukkelijk geen vervanging van de subsidieaanvraag. Daarnaast kunt u de subsidiewijzer raadplegen voor hulp bij het opstellen van uw aanvraag.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor andere subsidies dan kunt u terecht bij diverse fondsen, gemeenten en provincies. Voor links naar algemene verzamelsites van subsidies en fondsen kunt u naar de Subsidiewijzer gaan. Bovendien kunt u voor advies op maat contact opnemen met het bureau van de Kunstraad Groningen. Kijk hiervoor bij contact.