ALGEMEEN

Incidentenbudget:
Dit is het budget voor projecten in de kunstensector waarin artistieke kwaliteit centraal staat.

Plusregeling amateurkunst:
Dit budget is toegankelijk voor amateurkunstenaars in de gemeente Groningen die een project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering.

Gegevensblad:
Indien u een aanvraag wilt indienen, verzoeken wij u gebruik te maken van het gegevensblad; hierop dient u een aantal basisgegevens in te vullen. Het gegevensblad is uitdrukkelijk geen vervanging van de subsidieaanvraag. Daarnaast kunt u de subsidiewijzer raadplegen voor hulp bij het opstellen van uw aanvraag. De aanvragen dienen per post te worden toegezonden, aanvragen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor andere subsidies dan kunt u terecht bij diverse fondsen, gemeenten en provincies. Voor links naar algemene verzamelsites van subsidies en fondsen kunt u naar de Subsidiewijzer gaan. Bovendien kunt u voor advies op maat contact opnemen met het bureau van de Kunstraad Groningen. Kijk hiervoor bij contact.