TOELICHTING OP GEGEVENSBLAD

Toelichting

1.
Vul het gegevensblad volledig in. De bijbehorende aanvraag dient in het __Nederlands te zijn gesteld.

2.
De aanvraag dient te bestaan uit een projectbeschrijving, een __publiciteitsplan, een begroting, een dekkingsplan, relevante documentatie __en voor zover van toepassing een actuele deelnemers- of ledenlijst.
__Let hierbij op de criteria en indieningstermijnen per budget. U kunt voor __maximaal één budget per project tegelijk aanvragen. Voor hulp bij het __opstellen van een aanvraag zie de Subsidiewijzer.

3. De aanvraag dient gemakkelijk kopieerbaar te zijn. Indien de aanvraag is __ingebonden in boekvorm, dient u een losbladig exemplaar bij te voegen.

4. Uw aanvraag kan gemaild worden naar info@Kunstraadgroningen.nl

Download het gegevensblad hier (pdf)
Om het gegevensblad in te vullen moet u het opslaan op uw computer, en openen met Acrobat Reader.

Voor vragen of opmerkingen over het gegevensblad kunt u contact opnemen met de Kunstraad Groningen, telefoon 050-3600637 of e-mail info@kunstraadgroningen.nl.