Spreekuren
De Kunstraad Groningen organiseert verschillende spreekuren:

-Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken.

- Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiéle aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren.

- Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden.

- Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Jaarlijks spreekuur met Cultuur+Ondernemen voor culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn financiering, marketing, governance en HRM en personeelsontwikkeling.