Spreekuur Kunstraad Groningen
Het spreekuur is vooral bedoeld voor aanvragers die niet eerder in contact zijn geweest met de Kunstraad. Zo kunnen de Kunstraad en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het spreekuur kan de aanvrager informatie krijgen over subsidiemogelijkheden of een projectidee bespreken. Eventueel kan dit van te voren per e-mail worden toegestuurd (maximaal een A4).

Hieronder vindt u de data van 2020. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl. Bij uw aanmelding graag aangeven wat u wilt bespreken. Er wordt een half uur per aanvrager gereserveerd en er wordt op volgorde van binnenkomst een planning gemaakt.

De data van de spreekuren in 2020 zijn (iedere keer op woensdag van 14:00 tot 16:00 uur):
22 januari
19 februari
18 maart
15 april
6 mei
10 juni
8 juli
16 september
14 oktober
11 november
9 december