Het Groninger fondsenoverleg
Het Groninger fondsenoverleg is een spreekuur voor potentiële aanvragers, geïnitieerd en georganiseerd door verschillende Groninger fondsen. Het spreekuur is vooral bedoeld voor organisaties die nog geen ervaring hebben met het aanvragen van subsidie. Door middel van een presentatie kunt u een globaal idee laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk presenteren en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn:

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Marianne Harmsen
J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds, Kees Kreb
Fonds voor de Landbouw, Roelf Torringa
Emmaplein Foundation, Jacqueline Maan 
Beringer Hazewinkel Fonds, Franck Smit
VSBfonds, Steffen de Wolff (onregelmatig)
NAM Programma Leefbaarheid & Duurzaamheid, Janny Wilkens
Mondriaan Fonds, Andrea Möller
Kunstraad Groningen, Annette Steenhuisen 

Eens in de vijf weken (m.u.v. augustus) wordt er een fondsenoverleg gepland; dat vindt altijd plaats op een dinsdag tussen 13:30 en 16:15 uur. Per aanvrager wordt 30 minuten gereserveerd. Hierin krijgt u een kwartier de tijd om uw plan mondeling toe te lichten en daarna is er nog tijd voor de fondsen om vragen te stellen en zal ieder fonds een indicatie geven of uw plan eventueel voor een bijdrage in aanmerking komt.

De data van de fondsenoverleggen in 2020 zijn:

Datum
21 januari
25 februari
31 maart - GEANNULEERD
12 mei - GEANNULEERD
16 juni - GEANNULEERD
21 juli - GEANNULEERD
22 september - GEANNULEERD
27 oktober
1 december

Mocht u een presentatie in het fondsenoverleg willen geven dan is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met Antje van der Meulen, Tel: 050-3600 637. Zij kan in overleg met u bepalen of het fondsenoverleg de beste plek is voor uw vraag en een geschikt tijdstip bepalen.

Ter voorbereiding voor de aanwezige fondsen dient u uiterlijk een week voor het geplande overleg een korte inhoudelijke omschrijving van het project op maximaal één A4tje en een (concept)begroting met dekkingsplan te mailen. Wanneer de omschrijving van het project langer is dan één A4tje en/of wanneer u de stukken niet op tijd heeft toegestuurd vervalt de reservering voor het fondsenoverleg.

Het overleg vindt plaats in het oude deel van het Provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen, hier kunt u zich melden bij de balie. In de vergaderruimte is geen beamer o.i.d. aanwezig.

Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken op Tel: 050-3600 637 of via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.