Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. C+O staat culturele organisaties, kunstenaars en creatieven met raad en daad bij om meer rendement te halen uit hun activiteiten. Ze begeleiden hen bij professionele ontwikkeling, het innoveren van verdienmodellen en het ontwikkelen van goed bestuur en toezicht. Ze doen onderzoek naar en implementeren nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals microkredieten, leningen en garanties. Met programma’s en activiteiten versterkt C+O de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.

Een keer per jaar komt Cultuur+Ondernemen op verzoek van de Kunstraad naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn kosteloos en bedoeld voor zowel culturele organisaties als kunstenaars en creatieven.
Mogelijke onderwerpen waarover u kunt sparren zijn:
  • Financiering;
  • Marketing;
  • Governance;
  • HRM en personeelsontwikkeling.
Houd onze website en sociale media in de gaten voor de data in 2022.