PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement Stichting Kunstraad Groningen
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen die door de Kunstraad Groningen plaatsvinden. De Kunstraad verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Daarom beschrijft de Kunstraad Groningen graag hoe zij persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Verwerken van persoonsgegevens
De Kunstraad Groningen verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van aanvragers van subsidie, waaronder de naam, adres en woonplaats. De Kunstraad houdt zich aan de wettelijke uitgangspunten bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

  • persoonsgegevens regelmatig en transparant verwerken, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
  • ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt;
  • ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die wij hebben correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
  • persoonsgegevens zo lang bewaren als dit noodzakelijk is voor het vooraf bepaalde en specifieke doel of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering.
  • passende organisatorische en technische maatregelen treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die wij verwerken
Doel: subsidieverstrekking
  • NAW gegevens: wij willen graags uw voor- en achternaam en adresgegevens weten om u persoonlijk te kunnen benaderen en aanspreken wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om aanvragers van elkaar te kunnen onderscheiden.
  • E-mailadres: uw e-mailadres gebruiken wij om u informatie te geven over uw subsidieaanvraag.
  • Telefoonnummer: als wij vragen hebben over uw aanvraag willen wij u graag kunnen bellen.
  • IBAN: uw IBAN-nummer is nodig om het eventueel toegekende subsidiebedrag te kunnen uitbetalen.
De Kunstraad Groningen bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Uw gegevens worden 10 jaar na afhandeling van uw aanvraag vernietigd.

Website
De website van de Kunstraad Groningen slaat geen bezoekersgegevens op.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website aan- of afmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via het formulier aan de linkerkant op de home pagina. Voor het afmelden kunt u deze link gebruiken.


Uw rechten uitoefenen
Als subsidieaanvrager kunt u uw rechten bij de Kunstraad Groningen uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de Kunstraad van u verwerkt. U mag ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.
Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Kunstraad Groningen. U kunt dergelijke verzoeken indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Antje van der Meulen, antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Voor alle verzoeken geldt dat met uw aanvraag een kopie van een geldig identiteitsdocument moet worden meegestuurd om te voorkomen dat derden verzoeken over uw persoonsgegevens indienen. De Kunstraad Groningen zal u binnen zes weken op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Na afhandeling wordt de kopie van het identiteitsdocument vernietigd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Meer informatie Wilt u meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens, kijk dan op www.cbpweb.nl.