DOELSTELLING

De Kunstraad Groningen bestaat sinds 1 januari 2006 en is opgericht door de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

Het doel van de Kunstraad is om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Groningen. Dit doet de Kunstraad enerzijds door het verstrekken van adviezen en subsidies in de kunstensector. Anderzijds adviseert de Kunstraad de gemeente Groningen en de provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid.

De Kunstraad Groningen is als zelfstandige organisatie in staat te functioneren als centraal loket voor het beantwoorden van vragen, het geven van advies en het behandelen van subsidieaanvragen.

Het takenoverzicht van de Kunstraad Groningen ziet er als volgt uit:

1. het adviseren en beschikken over subsidieaanvragen;
2. het gevraagd en ongevraagd adviseren van gemeente Groningen
__en provincie Groningen over algemene cultuurzaken;
3. het visiteren en evalueren van culturele instellingen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de doelen, taken en ambities van de Kunstraad kunt u het beleidsplan 2013-2016 van de Kunstraad Groningen downloaden (klik hier).