NIEUWSBRIEF
16-09-2010
Inzenddata subsidieprocedures
- Aanvragen voor de eerstvolgende ronde voor het Incidentenbudget dienen voor 1 november 2010 bij de Kunstraad te worden ingediend.
- Aanvragen voor het budget e-culture (binnen de gemeente Groningen) dienen voor 1 oktober 2010 bij de Kunstraad te worden ingediend.
- Aanvragen voor het budget De Wijk als Werkplaats dienen voor 1 oktober 2010 bij de dienst OCSW van de gemeente Groningen te worden ingediend.
 
NB: Tot nu toe hanteerde de Kunstraad deze data met enige soepelheid. In verband met de toegenomen druk op de budgetten en daaruit voortvloeiend de noodzaak tot prioritering is dat niet meer mogelijk. Daarom zal vanaf nu aan deze data strikt de hand worden gehouden.
 
ForumDwarsDiep/Kunstraaddebat
Op zondagmiddag 26 september a.s. om 16.00 uur vindt in de nieuwe huisvesting Forum/Images aan het Hereplein een debat plaats over Kunst en Politiek. Het debat wordt georganiseerd door Dwarsdiep en de Kunstraad.
 
KUNST EN CULTUURBELEID
Linkse hobby, marketing tool of volksverheffing?
 
In de kunst en politiek woedt een discussie over de rol van de overheid inzake kunst en cultuur. Zijn kunst en cultuur "linkse hobby's" waar de overheid zich niet mee moet bemoeien? Mag de overheid wel subsidiëren, maar niet oordelen? Of moet de overheid juist veel meer dan ze gewend is, kiezen voor kunst en cultuur vanwege hun maatschappelijke, economische of sociale rol?
 
Groningen heeft sinds een paar maanden een nieuwe wethouder Cultuur: D66-voorman Ton Schroor. Hij is in de kunstsector relatief onbekend. We zijn heel benieuwd naar zijn standpunt in de discussie over de rol van de overheid en de waarde van cultuur. Wat zijn zijn ideeën over kunst en cultuur? Waar houdt hij zelf van? Welke taak heeft de overheid volgens hem? Om zijn opinies extra reliëf te geven, zijn er drie sprekers van buiten die met hem en de zaal debatteren over het thema: Arjo Klamer, Rotterdamse hoogleraar Economie van Kunst, Soheila Najand, directeur Interart Arnhem en Rocky Tuhuteru, lid van de Raad voor Cultuur. Gespreksleider is Quirijn van den Hoogen, RUG-docent Kunstbeleid en voormalig cultuurambtenaar.
 
Inzenddatum beleidsplannen Provincie
Instellingen die in aanmerking willen komen voor een structurele subsidie van de provincie Groningen in het kader van de provinciale cultuurnota 2013 – 2016 kunnen een beleidsplan indienen tot 1 januari 2011. Voor een toelichting en de criteria kunt u informatie krijgen via de website van de provincie Groningen of die van de Kunstraad Groningen. De beleidsplannen worden door de Kunstraad van een advies voorzien en dat zal rond 1 mei 2011 worden uitgebracht.
 
Nieuwe medewerker
Gertrude van der Veen zal met ingang van 1 november a.s. in opdracht van de Kunstraad beginnen met de werkzaamheden voor het advies in het kader van de provinciale cultuurnota.
Gertrude studeerde godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en haalde een lesbevoegdheid voor de beeldende vakken aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Groningen. Sinds 2005 werkt ze als freelancer voor instellingen voor kunst en cultuur. Zij heeft ervaring als projectleider Museumregistratie bij het Museumhuis Groningen en het Drents Plateau en werkte als erfgoedspecialist voor Kunststation C.
 
Ondernemen is geen Kunst: vrijdag 15 oktober
Na GELD!, MARKT! en BESTUREN! organiseert de Kunstraad een nieuwe serie bijeenkomsten ter stimulering van het cultureel ondernemerschap onder de titel ONDERNEMEN IS GEEN KUNST. Er wordt samengewerkt met De Ondernemers. De startbijeenkomst is op vrijdag 15 oktober a.s. vanaf 13.30 uur. De locatie wordt bekend gemaakt in de officiële uitnodiging. De toegang is gratis maar opgave vooraf bij de Kunstraad is nodig. De bijeenkomst is bedoeld voor middelgrote en kleine instellingen voor kunst en cultuur in stad en provincie Groningen. 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden