Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
19-11-2010
Nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen
B&W van de gemeente en GS van de provincie Groningen hebben ingestemd met de benoeming van Hans van Maanen tot voorzitter van het bestuur van de Kunstraad, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2010. Op 14 oktober jl. is al afscheid genomen van Joan Stam, die bijna vier jaar bestuursvoorzitter was. Hans van Maanen is hoogleraar Kunst en Samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en was ook enige tijd interim directeur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten.
 
En nieuwe bestuursleden…
Door het aftreden van Joan Stam en Eddy de Jonge ontstonden twee vacatures in het bestuur. Die zijn ingevuld door de benoeming van Rika Pot, burgemeester van Appingedam en Peter Vermeulen, voormalig vice-president van de Groningse rechtbank. Daarnaast maken deel uit van het bestuur: Simone Lippens, directiemedewerker Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen en Ben Warner, communicatieadviseur.
 
Commissies voor het advies over de provinciale cultuurnota 2013-2016
Op verzoek van de provincie Groningen gaat de Kunstraad een integraal advies uitbrengen over de beleidsplannen die instellingen voor 1 januari 2011 moeten indienen. Het advies moet voor 1 mei 2011 klaar zijn.
Ter voorbereiding op dit advies is een drietal adviescommissies ingesteld. De commissies zullen ieder een deel van de plannen beoordelen en zebestrijken respectievelijk de terreinen Kunsten, Erfgoed en Steunfuncties. Projectsecretaris is Gertrude van der Veen, maar ook de andere medewerkers van de Kunstraad zijn bij de totstandkoming van het advies betrokken.
 
Commissieleden zijn:
 
Kunsten
·       Ben Hurkmans (Amsterdam), voorzitter, was o.a. directeur van de Theaterschool Amsterdam en van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en cultureel attaché in Londen.
·       Adriaan de Regt (Arnhem) werkte bij IJ-oevers Amsterdam, Kunstgebouw Zuid-Holland en was Hoofd Kunst en Cultuur in Schiedam en Arnhem en is nu directeur van het Stedelijk Museum Zwolle.
·       Saskia van de Ree (Utrecht), werkte o.a. bij Cosmic, de Bundeling en de Stadsschouwburg Utrecht en is nu zakelijk directeur van Yo! Opera.
 
Erfgoed
·       Bert Looper (Leeuwarden), voorzitter, was stadarchivaris van Den Bosch en Zutphen en directeur van Historisch Centrum Overijssel, nu directeur van Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum).
·       Heleen Buijs (Utrecht), werkte bij de Rijksdienst Beeldende Kunst, was directeur van de Stedelijke Musea Zutphen en later van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en is nu directeur van het Geldmuseum.
·       Yme Kuiper (Groningen), is hoogleraar Religieuze en Historische Antropologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Steunfuncties
·       Hans Muiderman (Den Haag), voorzitter, was o.a. directeur van het Koorenhuis, centrum voor de kunsten Den Haag en adviseur van de minister van OCW op het gebied van cultuureducatie.
·       Patricia van Ballegooijen (Arnhem), was o.a. hoofd cultuur van de provincie Gelderland en directeur van de stichting Kunst en Cultuur Gelderland.
·       Rob Bruijnzeels (Vught), had diverse functies in bibliotheken en werkte als staflid bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken, is op dit moment betrokken bij de Library School en het Ministerie van de Verbeelding.
 
Zie voor procedure en criteria van de provinciale cultuurnota onze website (www.kunstraadgroningen.nl) en de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl).
 
Overleg over rol bij gemeentelijke cultuurnota 2013-2016
Het proces van kaderstelling, plannen indienen, adviseren en besluiten zal bij de gemeente Groningen ongeveer een jaar na dat bij de provincie Groningen plaatsvinden. De Kunstraad is met de gemeente in gesprek over zijn rol in dat proces.
 
Advies amateurkunst
De Kunstraad heeft aan de gemeente Groningen een beleidsadvies uitgebracht over de amateurkunst. Dit advies geeft een beeld van wat er gebeurt en kan gebeuren op dit gebied. De voornaamste conclusies:
·       Er moet met kracht worden ingezet op een sterk Centrum voor de Kunsten waarin de nu versnipperde taken op het gebied van de amateurkunst en de kunsteducatie zouden moeten worden samengebracht.
·       Gemeentelijke subsidies moeten zich concentreren op kwaliteit en talentontwikkeling en niet alleen op instandhouding.
Het advies is te downloaden vanaf onze website.
 
Incidentenbudget 4e ronde 2010
Passionate Bulkboek Write Now! 2011 €   3.250,-- www.writenow.nu
Joseph Wresinski Cultuur Stichting Lazarus €   3.000,-- www.wresinskicultuur.nl
Arling & Arling The Sounds of Musicals  €   5.000,-- www.arlingenarling.nl
Voorheen de Gemeente FLOSS 2010 €   2.965,--   www.vhdg.nl
PeerGrouP   Histoires Concrètes    €   2.500,-- www.peergroup.nl
St. Riff  De Derde Helft 2011 €   5.000,--  www.gph.nl
Gruno’s TNT Post-
harmonie Groningen
Symphonica in Orange  €   7.000,--  -
St. Peerd   Herstel van de Toekomst € 15.000,--    www.peerd.nu
Kunstruimte09  Colour Matters,
part 6    
€   6.735,--   www.kunstruimte09.nl
 
In de verkorte procedure zijn de volgende subsidieverzoeken gehonoreerd:
Capella Groningen Licht in Vlaanderen €   2.000,--    www.capellagroningen.nl
De Prins van Groningen cursus Productielei-
ding Amateurkunst  
€   2.500,--   www.theaterwerkplaats
groningen.nl
Philip Elchers   Verblijf der Gelukzaligen  €   2.500,--   www.theaterwerkplaats
groningen.nl
Zangvereniging Door Eendracht Sterk What a wonderful World    €   1.000,-- -
Gemengd koor Kwajr   Psalmenconcert €      850,-- www.kwajr.punt.nl
Panta Rhei Dirriwachter    €      700,--     www.koorpantarhei.nl
Gitaristenpodium concertseizoen 2010/2011   €   2.500,-- www.gitaristenpodium
groningen.com
Valborgkoor   vocaal project   €      500,-- www.valborgkoor.nl
Vrouwenkoor Mrs. Jonhnson Vocal Images – Singing Cinema!  €   1.700,--  www.mrsjohnson.nl
Provinciale Brassband Groningen  activiteiten met Russel Gray €   1.500,-- www.pbg.nu
Koorproject Opus     Opus 5    €   2.500,-- www.koorprojectopus.nl
Capella Groningen  Sweelinck     €     650,--      www.capellagroningen.nl
St. Noordelijke Orkestrale Manouvres Rembrandt    €   2.500,-- www.deraa.nl/
StichtingNOM
/
Cantatrix   Johannes Passio €   2.500,--  www.cantatrix.nl
 
Sluitingsdata nieuwe subsidierondes
1 februari 2011           Incidentenbudget
1 mei 2011                  Kunst & Economie
 
Dwarsdiep/Kunstraad debat
Op zondagmiddag 26 september jl. woonden een kleine tweehonderd belangstellenden het debat over Kunst en politiek bij in de nieuwe huisvesting van Forum/Images. Onder leiding van Quirijn van den Hoogen spraken Arjo Klamer, Ton Schroor, Soheila Najand en Rocky Tuhuteru over de verhouding tussen kunst en politiek. Het verslag staat op onze website.
 
Vervolg Ondernemen is geen Kunst
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst Ondernemen is geen Kunst op 15 oktober jl. is een verschil van inzicht ontstaan over de vormgeving van het traject tussen de Kunstraad en De Ondernemers. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de samenwerking. De Ondernemers zullen onderdelen van het traject (Inloopmiddag, carrousel en masterclass) zelf gaan aanbieden. De Kunstraad is daar niet bij betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit. De Kunstraad vindt het jammer dat het zo is gelopen en beraadt zich op het vervolg.
 
Kunstetalages Sint Jan
De benedenverdieping van het pand aan de Sint Jansstraat waarin de Kunstraad zijn kantoor heeft staat al een tijdje leeg. Na overleg met de andere huurders en de eigenaar heeft de Kunstraad aan het Centrum voor Beeldende Kunst gevraagd om de vijf grote ramen te gebruiken voor het tentoonstellen van enkele kunstwerken. En zo wordt de arcade in de Sint Jansstraat ook een beetje een kunstarcade.
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden