NIEUWSBRIEF
08-09-2011
De Kunstraad Groningen zoekt twee parttime projectsecretarissen (december-april) voor het schrijven en redigeren van een advies over beleidsplannen van culturele instellingen in het kader van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Klik hier voor de volledige advertentie.
 
Sluitingsdata subsidierondes
1 oktober 2011, 17:00 uur      Groningse Nieuwe (één ronde per jaar, deze ronde betreft 2012) Let op: de sluitingsdatum van 1 mei 2012 komt daarmee te vervallen!
1 oktober 2011, 17:00 uur     Wijk als werkplaats (2e ronde 2011, twee rondes per jaar)
1 november 2011, 17:00 uur Incidentenbudget/Amateurkunstbudget (1e ronde 2012, vier rondes per jaar)
 
Alle subsidieaanvragen bij de Kunstraad Groningen dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit en liefst zoveel eerder als mogelijk.
 
Aanvragen die op de genoemde datum na 17:00 uur binnenkomen worden een ronde later behandeld. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend; aanvragen per e-mail nemen wij niet in behandeling. Aanvragen zonder een volledig ingevuld gegevensblad nemen wij eveneens niet in behandeling.
 
Kijk voor meer informatie over de budgetten en de bijbehorende criteria op onze website www.kunstraadgroningen.nl.
 
Het gemeentelijke budget e-culture wordt per 1 januari 2012 opgeheven. Wij adviseren u subsidie aan te vragen bij het Incidentenbudget voor e-culture projecten.
 
Op 1 november 2011 wijzigt de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen. Dat heeft ook gevolgen voor een aantal criteria die de Kunstraad hanteert. We zullen in de loop van september alle bij ons bekende culturele instellingen informeren over de wijzigingen en er ook op onze website aandacht aan besteden.
 
Kadernota cultuurbeleid 2013-2016 gemeente Groningen
Op 20 juli jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen de Kadernota cultuurbeleid 2013-2016, Ruimte voor vernieuwing, vernieuwing voor ruimte vastgesteld. De nota gaat uit van het collegeprogramma, maar gaat ook in op de aangekondigde bezuinigingen door het Rijk en de provincie Groningen. De gemeente heeft voor de nota 2013-2016 ongeveer hetzelfde bedrag voor cultuur beschikbaar als in de huidige nota. Maar de druk op dat budget zal groeien. Centraal in de Kadernota staat de ‘ketengedachte’: de aanwezigheid en samenhang van functies en voorzieningen op het gebied van Educatie, Productie en Presentatie en de relatie tot de culturele economie en de bewoners en bezoekers van de stad. In dat licht onderscheid de gemeente drie hoofddoelstellingen van beleid: kwaliteit en authenticiteit, het vergroten van cultuurbereik en participatie en talentontwikkeling.
 
De kadernota is te downloaden via onze website en via de website van de gemeente Groningen.
 
Adviezen van Kunstraad aan gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft aan de Kunstraad gevraagd een advies uit te brengen over het stelsel van de podiumkunsten en de beeldende kunst. Dit advies moet in oktober 2011 gereed zijn; de Kunstraad is nu druk bezig met de voorbereiding. Gezien de korte tijd van voorbereiding wordt er geen aparte commissie samengesteld maar wordt het een bestuursadvies, waarbij deskundigen geraadpleegd zullen worden.
 
Aan de culturele instellingen wordt tot 1 december 2011 de mogelijkheid geboden een beleidsplan in te dienen op basis waarvan mogelijk een structurele subsidie in de periode 2013-2016 verkregen kan worden. De plannen worden door de Kunstraad beoordeeld en het advies van de Kunstraad over die beleidsplannen zal op 1 april 2012 aan de gemeente worden aangeboden.
 
Provinciale cultuurnota 2013-2016
In april jl. bracht de Kunstraad een advies uit aan de provincie Groningen over de cultuurnota 2013-2016. In juni jl. is hier een vervolgadvies op uitgebracht door de Kunstraad.
In dit vervolgadvies wordt ingegaan op een serie aanvullende vragen van de provincie en wordt gereageerd op een aantal brieven die de Kunstraad over het advies ontving van instellingen. De belangrijkste wijziging betreft de tekst van het advies over Erfgoedpartners (Museumhuis/Molenhuis).
Binnenkort wordt de concept-cultuurnota 2013-2016 van de provincie verwacht. Daarop is inspraak mogelijk.
 
Het advies over de provinciale cultuurnota 2013-2016 en het vervolgadvies zijn zowel te downloaden vanaf de website als in druk bij de Kunstraad verkrijgbaar.
 
Jaarverslag 2010
In juni jl. is het jaarverslag 2010 van de Kunstraad verschenen. Het is te downloaden vanaf de website, maar ook in gedrukte vorm bij de Kunstraad verkrijgbaar.
 
Subsidietoekenningen
In de afgelopen periode zijn door de Kunstraad de volgende subsidies toegekend:
 
Incidentenbudget/amateurkunstbudget: 3de ronde 2011
Theatergroep De Jongens   Aap-Nood-Boem € 15.000,--
Amuse Theaterproducties Het Bloedbad van Bourtange € 5.000,--
St. Hortus Kamermuziekfestival HortusFestival 2011 € 5.000,--
St. Evenementen Winschoten Waterbei € 5.000,--
Tschumipaviljoen ECHO € 1.650,--
St. Karnatic Lab/Hexnut WRENCH € 1.500,--
NP3 After-Hour Shopping Mall € 2.500,--
Der Aa-kerk Schnitgers Droom € 4.500,--
Grand Theatre/Prime SoundsofMusic 2011 € 10.000,--
Liga 68 Ciné Premières 2011 € 7.000,--
Alex Pitstra en Schaftkip Films Die Welt € 15.000,--
St. Rocket Cinema Spoorloos € 4.000,--
St. De Warme Winkel Rainer Maria € 6.000,--
Gruno’s TNT Postharmonie Groningen Eeuwconcert € 2.500,--
Kunstuimte09 Geometric form seen in recent sound € 4.000,--
St. De Nacht van Electra Nacht van Electra 2012 € 15.000,--
Kerk Noordbroek Hohe Messe € 2.000,--

Groningse Nieuwe
Noorderzon  AV-lab € 2.500,--
Centrum voor Beeldende Kunst Groningen Masterclass en Kunstopdracht € 10.000,--
Grand Theatre Station Noord 2012 € 20.000,--
Random Collision Trilogieproject € 33.000,--

E-culture
St. De Wonderlijke Wereld   Club Oklahoma 2.0 € 10.000,--
Noordpool Orkest Virtuele Orkest Academie deel 2 € 4.000,--
audiogijs Social Media Music € 9.600,--

Wijk als werkplaats (1e ronde 2011)
Wijkvereniging Tuinwijk   Thuis in de Tuinwijk € 6.000,--
Werkgroep ONS (f)luisterbankje € 15.000,--
Loes Heebink Levensloop € 15.000,--

Kunst en economie
House of Design   Weekend Design in Groningen € 10.000,--

Verkorte procedure
St. Haydn Muziek Festival   Haydn Muziek Festival 2011/2012 € 1.000,--
Vals Alarm Crisis € 1.000,--
Capella Groningen In illo tempore € 1.000,--
St. Domies Toen Het temmen van de drift € 2.000,--
St. A Capelli De Profundis € 1.000,--
Leeuwarder Kamerkoor Jonge mensen op het concertpodium € 1.000,--
Drumfarfare VIOS Activiteiten jubileumjaar € 700,--
Pelstergasthuis Orgelconcerten € 2.500,--
St. Clear Photomeeting € 1.000,--
St. Clear Lezing € 1.000,--
Vocaal Ensemble Ten Toon! Uut Grun € 1.100,--
Theatergroep Raamwerk Spaanse Ruiters € 2.500,--
Mannenkoor Albatros Concert € 2.300,--
Provinciale Brassband Groningen Trots op Groningen € 1.100,--
St. NOM/KamerFilharmonie Der Aa Winds, Strings and Pipes € 2.500,--
Projectkoor Venite Cantemus The Messiah van Der Aa tot Walfridus € 1.500,--
GOOV Muziektheater Aletta Jacobs de musical – startsubs. € 10.000,--
Panacea Musicalcommissie Footloose! € 800,--
Koorprojekt Opus Opus 6 € 2.500,--
St. Groningen Orgelland Orgelconcour € 650,--
Noordelijk Vocaal Ensemble Concert € 500,--
Vocaal Ensemble Cantatrix A new commandment € 1.250,--
Brassband Immanuël Activiteiten jubileumjaar € 1.250,--
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden