NIEUWSBRIEF
16-10-2019
Beleidskaders cultuur 2021-2028
De colleges van de gemeente en de provincie Groningen hebben hun beleidskaders cultuur vastgesteld voor de periode 2021-2028. De nota’s ‘Kunst en cultuur voor iedereen’ en ‘Wij zijn cultuur’ worden nog behandeld in en vastgesteld door de gemeenteraad en provinciale staten op 30 oktober en 13 november (in commissie op 30 oktober). Deadline voor het indienen van aanvragen is 6 januari 2020 (1 februari 2020 voor rijksgesubsidieerde instellingen). Eerder indienen mag uiteraard ook.
De beleidskaders, aanvraagformulieren en actuele informatie zijn te vinden op www.cultuurnotagroningen.nl.

De Kunstraad bracht advies uit over beide conceptbeleidskaders. Naast de complimenten over o.a. de aandacht voor het cultureel erfgoed, het op orde houden en vernieuwen van de culturele infrastructuur en het verlagen van de regeldruk, stelt de Kunstraad ook dat er nog steeds spanning zit tussen ambities en financiële mogelijkheden. De Kunstraad adviseerde meer focus aan te brengen, te bouwen aan een duurzame creatieve infrastructuur met voldoende ruimte voor de civiele waarde van kunst en ontmoetingsplekken voor kunstenaars; een constant gesprek tussen kunstenaars en de burgers; niet te snoepen uit de ‘cultuurpot’ voor andere beleidsvelden; meer van onderop te werken aan passende voorzieningen en de expertise van de culturele sector zelf meer in te zetten. Gelet op de hoge ambities en de beschikbare middelen zal het nog een ingewikkelde puzzel worden om besluiten te nemen die zorgdragen voor zowel een sterke diverse culturele basis als voor vernieuwing.
Klik hier voor de link naar onze website waar de adviezen te vinden zijn.

Advisering Kunstraad nieuwe beleidsperiode
De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen voor de periode 2021-2024 inclusief de verdeling van het beschikbare budget.
De Kunstraad werkt voor de beoordeling met drie commissies van onafhankelijke deskundigen. De voorzitters van de commissies zijn tevens raadslid van de Kunstraad. De samenstelling van de commissies is als volgt:


Podiumkunsten  
Gudrun Beckmann, voorzitter   drama, educatie
Janpier Brands   popcultuur, nieuwe kunstvormen
Ingrid Beer   dans, festivals, theater
Farhad Golyardi   debat, diversiteit
Boris van Vorstenbosch   popmuziek, urban
Peppie Wiersma   klassieke muziek
Nina Thunnissen   secretaris
     
Beeldende kunst en erfgoed  
-vacature-   voorzitter
Hugo ter Avest   musea, erfgoed
Akmar Nijhof   beeldende kunst
Halde van Rijn   historie, educatie
Judith Spijksma   beeldende kunst
Wessel Dijkstra   secretaris
     
Steuninstellingen en overige  
Johan Kolsteeg, voorzitter   muziek, cultureel ondernemerschap
Frank van der Hulst   theater, educatie
Jellie Tiemersma   letteren, toegankelijkheid, bedrijfsvoering
Ebrien den Engelsman   secretarisVoor de beoordeling van de bedrijfsvoering van de instellingen en de toepassing van de fair practice code zijn ook Peter Jansen (Scapinoballet) en Hielke Zandberg (penningmeester Kunstraad) inzetbaar. Verder doet de Kunstraad gericht een beroep op andere extern adviseurs.

De adviezen van de commissies gaan naar de raad van de Kunstraad, die vervolgens alle adviezen vaststelt. De Kunstraad voert het gesprek over de infrastructuur als geheel om zo te komen tot een actueel en integraal advies. In mei 2020 overhandigt de Kunstraad het advies aan de gedeputeerde en de wethouder cultuur van beide overheden.

Eind 2019 verschijnt een notitie met een uitgebreidere toelichting op het adviesproces zodat aanvragers vooraf weten wat ze kunnen verwachten.

Monitoring
De Kunstraad Groningen wil een actueel beeld houden van de ontwikkelingen in de culturele sector. Om dat te kunnen realiseren zijn we gestart met een monitortraject met de meerjarig gefinancierde instellingen die zijn opgenomen in de cultuurnota’s 2017-2020 van de gemeente en de provincie Groningen. De Kunstraad ziet het ook als waardevolle input voor de nieuwe beleidsperiode. Veel instellingen hebben inmiddels informatie met de Kunstraad gedeeld, waarvoor veel dank.
Binnenkort organiseert de Kunstraad een bijeenkomst om de eerste bevindingen te delen en vooral ook om in gesprek te gaan met culturele spelers in Groningen. Alle instellingen die meerjarige
financiering krijgen van gemeente en/of provincie, ontvangen een uitnodiging. Andere belangstellenden zijn welkom. Zij kunnen de website van de Kunstraad in de gaten houden voor de datum van de bijeenkomst en wijze van aanmelding.

Van bestuur naar raad
In de afgelopen maanden is het bestuur van de Kunstraad Groningen omgevormd tot een inhoudelijke raad. Een raad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het cultuurbeleid van de gemeente en de provincie Groningen en over de meerjarenplannen van culturele instellingen. Daarnaast draagt de Kunstraad graag bij aan kennisdeling en aan het debat over de ontwikkeling en dynamiek in de culturele sector en de functie die cultuur vervult in de samenleving.
De raad is deze zomer versterkt met de toetreding van Gudrun Beckmann en Hielke Zandberg.
Gudrun Beckmann is werkzaam bij de Hanzegeschool Groningen als coördinator van de master kunsteducatie. Gudrun is afgestudeerd als cultuurpedagoog aan de Universiteit Hildesheim en voltooide de opleiding van dramadocent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. De Kunstraad is niet nieuw voor Gudrun omdat zij als adviseur al actief was bij de beoordeling van incidentele subsidieaanvragen.
Hielke Zandberg volgt als penningmeester Jaap Bos op die vertrekt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn. Hielke is registeraccount en is als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in het doorvoeren van verbeteringen in de financiële organisatie van (grotere en internationaal opererende) ondernemingen. Daarnaast is hij als examinator verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor het vak bestuurlijke informatie verzorging.
De Kunstraad hoopt op korte termijn ook de nieuwe functie van raadslid erfgoed in te vullen.


Oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen komt op verzoek van de Kunstraad Groningen met veel plezier naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren op donderdag 31 oktober 2019.   logo Cultuur + Ondernemen
In een oriëntatiegesprek bespreek je bijvoorbeeld waar je als organisatie of zelfstandig werkend kunstenaar staat en waar je naar toe wilt.  

Directeur Ebrien den Engelsman van de Kunstraad Groningen: “We vinden de verbinding tussen het culturele veld en partijen met kennis belangrijk. Dit is een service naar de Groningse kunstenaars, een goede kans voor cultureel ondernemers om hun vragen gericht te bespreken. Zit je op het goede spoor? Denk je over een nieuwe impulsen? Zo’n gesprek kan je helpen jezelf verder te ontwikkelen. Mensen die ik spreek over het Oriëntatiegesprek zijn enthousiast en vinden het een waardevolle toevoeging.”

Mogelijke onderwerpen waarover je met C+O kunt sparren zijn o.a.: 
  • Financiering / de Noordelijke Cultuurlening
  • Marktontwikkeling
  • Bestuur en toezicht / Governance
  • Ontwikkeling van je loopbaan en ondernemerschapscompetenties
In een kosteloos oriëntatiegesprek bespreken ze je vraag, je wens of je probleem en analyseren ze samen met je wat de beste vervolgstap voor jou of je organisatie is. Na je aanmelding neemt Cultuur+Ondernemen contact met je op om het gesprek in te plannen. Op basis van je vraag bepalen ze welke adviseur of adviseurs het best aan kunnen sluiten bij de afspraak. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van Kunstraad Groningen, Sint Jansstraat 2g.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Cultuur+Ondernemen is de ingang naar kennis en ondernemerschap in de cultuur. Ze zijn er voor culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die verder willen, financieel maar ook inhoudelijk. Ze werken daarom niet alleen samen met de makers en aanbieders maar ook met overheden, fondsen, bedrijven en particulieren.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een oriëntatiegesprek maar geen mogelijkheid hebben om op 31 oktober in Groningen af te spreken, je kunt altijd een afspraak inplannen op hun kantoor in Amsterdam.

De Kunstraad organiseert de komende periode tevens de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. 
Het eerstvolgende spreekuur is op 30 oktober a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. 
Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 26 november a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden.
  logo VoordeKunst
Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor de datum van het eerstvolgende spreekuur.
Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst dan kunt u contact opnemen met Kristel Casander van voordekunst.


Toekenningen Incidentenbudget 3e subsidieronde 2019
Stichting Five Great Guitars Concertserie €   4.688
Anjet van Linge Monnikenwerk 2019 €   1.125
Stichting Tschumipaviljoen All downhill from here €   4.500
Dutch Guitar Foundation Gitaristenpodium Groningen €   1.500
Stichting Folk Groningen Activiteitenplan 2019-2020 €   6.750
Sichting De Tweede Wereldoorlog in Baflo Oorlog in Baflo € 11.250
Galerie Block C After Hiroshima €   3.750
Stichting Illustere Figuren Vaders € 11.250
Stichting Timbre Slow Music Festival 2019 €   2.625
Stichting Holle Vaten Mythologische Winkel €   7.500
Stichting House of Design Groningen Ontwerpt €   9.375
Stichting Fries Project Orkest The Immigrant €   5.625
Stichting Eef van Breen Producties Playing New York € 11.250
Stichting Sense of Place Bildtstars en Eigenheimers €   6.000
Stichting X_YUSUF_BOSS (i.o.) AFAR € 11.250
Stichting Musica Antiqua Nova Najaarsconcerten 2019 €   3.000
Retail Club Winschoten Waterbei 2019 €   5.625
Stichting Mir Project Terra Incognita €   8.735
Stichting Verzamelkunst Zuiderveen Festival €   1.125
Stichting De Dames Slier Schoon! €   3.900
Lilian Anneloes Klasens De Buurvrouw is een Kutwijf €   5.625

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 3e subsidieronde 2019
New Life Choir Groningen activiteiten 2019 en 2020 €   2.200
Kamerkoor Tirana Jubileumproject €     750
Stichting Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2019 €   1.000
Vereniging Gruno's Postharmonie Groningen Tropical Waters €   3.000
Stichting Kamerkoor Dualis Hohe Messe €   2.500
Choral Voices Cathedral Christmas Concert €   2.500
Vereniging Kamerkoor Erato Lustrumconcert €     500
Stichting Groninger Studenten Cabaret 33e GSCF €   2.000
Stichting Vocaal Ensemble A Capelli A.D. 1919 €   1.000
Stichting Groninger Studenten Toneel The 24 Hour Plays Groningen €   2.500
Stichting Podium Vocaal Tussen Kerst en Pasen "Het Magnificat" €   4.000
Nieuw Baltisch Projectkoor 3 concerten €   1.500
Vereniging Bladgoud Lustrumconcert €   1.500
Stichting NOM / Kamerfilharmonie Der Aa Ontstuimige karakters €   2.500

De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 november 2019 om 17:00 uur (1e ronde 2020).

Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • De presentatie van het Groninger erfgoed;
  • Publieksbereik;
  • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
  • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
  • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november. Kijk hier voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het ICB.


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden