NIEUWSBRIEF
25-10-2013
voordekunst Groningen
Op verzoek van de gemeenteraad van Groningen heeft de Kunstraad een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking met voordekunst.nl en de eerste resultaten van crowdfunding in Groningen. De Kunstraad is positief over het eerste pilotjaar waarin elf projecten dankzij crowdfunding konden worden gerealiseerd. In totaal werd in de evaluatieperiode september 2012 – juni 2013 € 42.000 opgehaald via 654 donateurs. Inmiddels zijn nieuwe projecten op de website geplaatst en staat in oktober 2013 de teller al op ruim € 65.000. De Kunstraad is ook positief over de samenwerking met voordekunst. De website is toegankelijk en inspirerend voor zowel projectnemers als donateurs en de medewerkers zijn deskundig. Op dit moment worden afspraken gemaakt over voortzetting van de samenwerking in 2014 en 2015. Het complete evaluatierapport is te vinden op onze site (PDF).

Op 11 september jl. vond op het kantoor van de Kunstraad Groningen het tweede spreekuur van voordekunst plaats. Ook dit keer was de belangstelling groot en waren initiatiefnemers tevreden over de informatie en tips die men kreeg. Het voornemen is om in het voorjaar van 2014 weer een spreekuur in Groningen te organiseren.
Logo Voordekunst


Advies amateurkunstregelingen
De Kunstraad heeft op verzoek van de gemeente Groningen het advies Voor passie en verdieping uitgebracht over de gemeentelijke subsidieregelingen voor amateurkunst (zie onze site voor de samenvatting en het complete advies). Gelet op de beschikbare middelen en het gebruik en de waardering van de huidige regelingen hebben wij de gemeente geadviseerd het aantal regelingen terug te brengen van vier naar twee. Aansluitend op de culturele levensloop adviseerden wij de gemeente te kiezen voor een basisregeling voor het bevorderen van actieve cultuurparticipatie aan de ene kant en een plusregeling voor de meer ambitieuze amateurs en samenwerkingsprojecten aan de andere kant. De gemeente heeft het advies van de Kunstraad in grote lijnen overgenomen en het aantal regelingen teruggebracht. De nieuwe situatie gaat in per 2014.

Aanvragen voor de Basisregeling 2014 (jaarbudget € 130.000) kunnen worden ingediend bij de gemeente Groningen vóór 1 december a.s. Voor meer informatie over de Basisregeling amateurkunst kunt u contact opnemen met de gemeente Groningen.

Het huidige budget Stimulering amateurkunst wordt met ingang van 1 november 2013 (sluitingsdatum eerste subsidieronde 2014) vervangen door de Plusregeling amateurkunst (jaarbudget € 61.500). Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals, niet individuele deskundigheidsbevordering en uitvoeringen anders dan reguliere uitvoeringen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Kunstraad. Voor de volledige beschrijving van het budget, de procedure en de criteria verwijzen wij u verder naar de website van de Kunstraad Groningen.

 
 
Bezuinigingen
In reactie op de aangekondigde gemeentelijke en provinciale bezuinigingen op cultuur heeft de Kunstraad zowel schriftelijk als mondeling zijn bezwaren kenbaar gemaakt bij de beide overheden. De Kunstraad betreurt de aangekondigde maatregelen. Zoals eerder aangegeven zal het terugbrengen van de structurele maar zeker ook de incidentele middelen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van en de dynamiek in de culturele infrastructuur van Groningen. Ook het zorgvuldig doorlopen traject van de cultuurnota 2013-2016 wordt met deze extra bezuinigingen doorbroken. Besluitvorming over de bezuinigingen vindt plaats bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling 2014 (november 2013) en de Integrale bijstelling van de provincie (november 2013).
 
Het Groninger Fondsenoverleg
Net als in voorgaande jaren kunnen aanvragers in 2014 het hele jaar door terecht bij de Kunstraad Groningen voor informatie over en overleg bij het opstellen van een subsidieaanvraag. Daarnaast werkt de Kunstraad actief samen met de collega-fondsen (het Prins Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, de Stichting Beringer Hazewinkel, het Ben Remkes Cultuurfonds, de Emmaplein Foundation en het Fonds voor de Landbouw). Iedere maand wordt er een fondsenoverleg gepland. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. De Kunstraad Groningen is verantwoordelijk voor de coördinatie van het overleg. Mocht u zich willen aanmelden voor het overleg of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.
 
 
Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget (3e en 4e ronde 2013)

ZomerJazzFietsTour  ZomerJazzFietsTour 2013 € 15.000,--
Kunst & Cultuur Middag-Humsterland Concert in de Kom 2013 € 2.500,--
Vera Zienema Zienemaan & Sterren 2013 € 6.200,--
De Watervloot Sound of Watervloot € 6.000,--
Dansvoorziening Noord/Guy & Roni Poetic Disaster Club € 12.500,--
Wereld Pers Foto Groningen Clear Fotofestival 2013 € 9.000,--
Muziek Theater Assen Concertante theatervoorstelling € 2.000,--
Theater Suer Solo theater voorstelling € 600,--
Nederlandse Poëzie Encyclopedie Groninger dichters € 5.000,--
DJT De Reus Tristan & Isolde € 3.000,--
Studio Marcel de Vries Presentatie George Verberg Stipendium € 3.500,--
Stichting Aa Een uur duurt lang (ontwikkelkosten/testfase) € 5.000,--
Stichting Aa Een uur duurt lang (productie) € 15.000,--
Stichting Folk Concertseizoen 2013-2014 € 11.780,--
De Draad Festival Art Carnivale € 2.500,--
Musica Amphion Bach Contextueel, 2e fase € 5.000,--
Rabonk Pannenkoekmachine € 4.000,--
Schaftkip Films Reporter € 15.000,--
iContact Theaterproducties De Hacker € 15.000,--
Grand Theatre Soundsofmusic 2013 € 10.000,--
Heksenhamer Dienst voor de broer van God € 2.900,--
Villa Stolz A Love Unsung € 2.500,--
Overmorgenland Op de drempel van het nieuwe leven € 8.500,--
Noordelijk Muziektheater i.o. Der Wildschütz € 5.000,--
Liga 68 Ciné Premières 2013 € 7.000,--
Ad de Jong & Esther de Graaf Public Artspace € 15.000,--
Ad de Jong & Esther de Graaf Talentontwikkeling jonge kunstenaars € 10.000,--
Five Great Guitars De Vis en de Waterman III: "Altied wat aans" € 3.000,--
Cantatrix Hear my prayer € 2.000,--
Noordelijk Orkestrale Manoeuvres Der Aa in Concert € 3.500,--
Kurk Theater Adams Appels € 2.500,--
GLV Idun / Idiomotor BinnenBuiten € 1.253,--
M.F.V. Panacea The Wiz € 1.000,--
Domies Toen De cantata van Toen en nu € 2.500,--
Graspop Graspopfestival € 2.000,--
Taptoe Groningen 23e Taptoe Groningen € 2.500,--
Peter de Grote Festival Peter de Grote Festival 2013 € 26.000,--
Capella Groningen Morales: Requiem á 5 € 750,--
Klassiek Noord Nederland Concert € 500,--
Fotografencollectief PS Honderd Jaar Groningen € 1.330,--
Groninger Studenten Cabaret Groninger Studenten Cabaret Festival € 2.000,--
Domies Toen De Noodzaak van Tuinieren € 975,--
De Oranjerie Fusioni Musicale € 1.000,--
Gruno´s Postharmonie Groningen Concert met Diep Triest € 2.500,--
Stichting Los Urban Triptych € 2.500,--
Vocaal Ensemble Ten Toon! Allerzielen € 660,--
Haydn Muziek Festival 21e Haydn Muziek Festival € 1.000,--
Prins Claus Conservatorium Euro+ naar Groningen € 5.000,--
Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2013-2014 € 15.000,--
Five Great Guitars Jongens van de Zee € 5.000,--
Muziektheater GOOV Aletta € 15.000,--
GR-ID The fruit of visual polution € 6.000,--
S. Louwrier & D. Bukvic Ode aan de vrouw € 3.000,--
Jonge Sla De koopman van Venetië € 7.000,--
Stichting Jan Vos De Landbouwmeester € 12.250,--
Nina Wijnmaalen Object of Desire € 1.550,--
Stichting BUOG Grensland € 15.000,--
Galerie with Tsjalling Dia del Mexicanistas € 6.000,--
De Prins van Groningen Scrooge € 4.000,--
Koos Buist Sloot € 2.500,--
Baraná Tribute to Behsat Üvez € 2.000,--
Global Art Company ´t Vuur! € 3.000,--
De Jongens Limbo € 15.000,--
Cross-linx Cross-linx 2014 € 10.000,--
THTR Huwelijksgeluk € 1.500,--
Grand Theatre Two Solos van Jorge Morro € 12.000,--
Richard Bolhuis Twijduuster € 9.000,--
Kunstbende Kunstbende 2014 € 15.000,--
Galerie Sign Take on/Take-over € 5.000,--
Der Aa-kerk Ontmoetingen met God en Bach € 12.500,--
Mannenkoor Albatros Concert met Russisch koor Osanna € 1.500,--
USVA Jaarplan 2013 € 6.000,--
The Famondio Singers Close Harmony Festival 2014 € 2.500,--
Filmarchief RUG Film & Orgel: media-kunst in de kerk € 800,--
Harmonie ´67 Kerst voor Iedereen € 1.000,--
NOM & Bekker Russisch met een Franse slag € 3.500,--


Sluitingsdata subsidierondes 2014
De sluitingsdata van de subsidierondes in 2014 zijn:
1e ronde 2014   1 november 2013, 17:00 uur
2e ronde 2014 1 februari 2014, 17:00 uur
3e ronde 2014 1 mei 2014, 17:00 uur
4e ronde 2014 15 augustus 2014, 17:00 uur
 
 


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden