Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
13-11-2014
Spreekuur voordekunst in Groningen
Op maandag 8 december a.s. is voordekunst.nl weer in Groningen voor een spreekuur crowdfunding. Ben je woonachtig of actief in de provincie Groningen, heb je een concreet idee waarvoor je wil crowdfunden en wil je hierover van gedachten wisselen met een medewerker van voordekunst? Dan is dit je kans! Meld je via deze link aan voor een één op één gesprek van een half uur.

Op 4 november jl. bestond voorkunst.nl vier jaar. In 2010 begon voordekunst.nl met zes projecten die financiering zochten voor hun project. Inmiddels hebben er meer dan 1.300 projecten op voordekunst.nl gestaan waarvan bijna 1.000 projecten hun doelbedrag succesvol wisten te behalen. Dat is 75%. Er hebben ruim 54.000 donateurs bijgedragen en gezamenlijk inmiddels € 5,4 miljoen bijeengebracht.

Logo Voordekunst

Vervolg Evalueren en vooruit kijken
Op 3 april jl. overhandigde de Kunstraad het rapport Evalueren en vooruit kijken aan de gemeente Groningen met inzicht in de resultaten van de culturele instellingen over 2013, het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. In september kwam de reactie van het college op het evaluatierapport (klik hier voor de brief - PDF). Het college deelt de zorg die de Kunstraad uit in zijn evaluatierapport. Om de uitvoering van de cultuurnota voort te zetten met inbegrip van de ambities uit het coalitieakkoord, komt het college met de volgende voorstellen:

  2015 2016
Opvang maatschappelijke banen
- Sign, Noorderlingen, Nrd Scheepvaartmuseum (2015 en 2016)
- Santelli, Oog TV, Het Viadukt (2015)
€ 108.000,-- € 54.000,--
Reparatie knelpunten
- De Steeg, Het Houten Huis, Club Guy & Roni (2015 en 2016)
- Kunst in de openbare ruimte (2015)
€ 145.000,-- € 65.000,--
Versterking productie- en presentatieketen podiumkunsten / Grand Theatre € 150.000,-- € 125.000,--
Talentontwikkeling beeldende kunst € 20.000,-- € 20.000,--
Samenwerking jeugdtheater € 20.000,-- € 20.000,--
Samenwerking podiumkunsten € 20.000,-- € 20.000,--
Samenwerking popsector € 15.000,-- € 15.000,--
Huis van de Groninger Geschiedenis € 25.000,-- € 25.000,--
Cofinanciering en innovatie € 87.000,-- € 87.000,--
Totaal € 590.000,-- € 431.000,--

De voorstellen van het college zijn op 1 oktober jl. besproken in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn en krijgen hun beslag bij de vaststelling van de begroting 2015 in de gemeenteraadsvergadering van november.


Cultuurnota’s gemeente en provincie 2017-2020
Momenteel vinden de eerste voorbereidingen plaats voor de cultuurnota´s van de gemeente en de provincie Groningen voor de periode 2017-2020. Beide overheden vragen de Kunstraad om te adviseren over het strategische beleidskader en de meerjarige beleidsplannen van de instellingen. Gemeente en provincie streven ernaar om de procedure voor de instellingen zo goed mogelijk parallel te laten lopen. Ook willen beide overheden in de aanloop naar de nieuwe nota´s het culturele veld raadplegen. Gemeente en provincie zullen binnenkort zelf de instellingen informeren over de procedure. Om te adviseren over het nieuwe beleidskader horen wij als Kunstraad ook graag wat de culturele sector belangrijk vindt met het oog op 2017-2020. Zijn er zaken die u met ons wilt delen, schroom dan niet ons te e-mailen of telefonisch te benaderen.
 
Toekenningen Incidentenbudget 4e ronde 2014
Stichting Cross-linx Cross-linx festival € 8.000,--
Stichting Broersma WILD! € 3.500,--
Stichting Noordelijk Muziektheater Scenes uit Mozart´s leven € 5.000,--
Stichting Kronkels door Fivelingo Jan Brons is Terug € 12.000,--
Richard Bolhuis Sanctuary € 11.350,--
Stichting Gedeelde Verhalen i.o. Zwembadverhalen € 5.000,--
Museum Nienoord Otto Erelman, schilder van aanzien € 9.000,--
Stichting Diek Onder de weg en onder de locht €10.000,--
Klatwerk 3 Serie jazzconcerten € 3.500,--
Global Art Company Klaai € 6.000,--
House of Design DesignXPO Noord 2015 € 10.000,--
Stichting Landgoed Fraeylemaborg New Follies of Fraeylema € 15.000,--
Stichting Kunst om de vijvers Veendam Kunst om de vijvers Veendam € 1.000,--
Stichting Iemandsland Iemandsland € 15.000,--
Keren Levi Clubbing € 7.500,--
Stichting Culturele Projecten Hoogeland Aardappelwestern € 9.000,--
 
Toekenningen Plusregeling amateurkunst 4e ronde 2014
Noord Nederlands Jeugd Orkest concert NNJO & Harmonie ´67 € 1.000,--
Gereformeerde Brassband Groningen Jubileum 50 jaar GBG € 1.000,--
Noordelijk Vocaal Ensemble Full Fathom Five € 625,--
Stichting NOM / Der Aa Muziek is uw brein € 2.500,--
Stichting Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2014 € 1.500,--
Stichting Groninger Studenten Cabaret Festival Groninger Studenten Cabaret Festival € 2.000,--
Projectkoor Unieke Renaissancemuziek Tallis & DesPrez € 500,--
Kamerkoor Musica Retorica Vogelgeluiden €600,--
Symfonieorkest De Harmonie Die Jahreszeiten van Haydn € 1.135,--
Vals Alarm Caleidoscoop € 1.250,--
Toonkunstkoor Bekker Georg Friedrich Händel, Messiah € 2.500,--
Nederlands Studenten Kamerkoor Nirvana Dharma € 800,--
Vrijdag Heksen € 3.500,--
Theatergroep Raamwerk Antigone € 2.340,--
Centrum voor Oude Muziek en Dans Kaarst op ´t Hoogeland € 3.750,--
GSO Mira Concert Mira & Daniel Wayenberg € 1.250,--
Nederlands Studenten Jazz Orkest Tournee € 1.100,--

Sluitingsdata subsidierondes 2015
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes zijn:
2e ronde 2015   1 februari 2015, 17:00 uur
3e ronde 2015   1 mei 2015, 17:00 uur
4e ronde 2015   15 augustus 2015, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.

Verder wijzen wij u op het provinciale activiteitenbudget cultuur, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.
 
 

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden