Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
08-05-2014
Evaluatie
Op 3 april jl. overhandigde voorzitter Hans van Maanen het rapport Evalueren en vooruit kijken aan cultuurwethouder Dig Istha.

Voorzitter Hans van Maanen overhandigt het rapport Evalueren en vooruit kijken aan cultuurwethouder Dig Istha

Het rapport geeft inzicht in de resultaten van de culturele instellingen over 2013, het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. De rapportage is gebaseerd op de documenten die de instellingen hebben ingediend en gesprekken die met de instellingen zijn gevoerd. In totaal zijn 37 instellingen geëvalueerd, waarvan 14 meer uitgebreid.

Naast een inventarisatie van uitgevoerde activiteiten, bezoekersaantallen en financiële analyse, wordt bij een deel van de instellingen gerapporteerd over de door de gemeente benoemde aandachtspunten als professionaliteit, cultureel ondernemerschap en samenwerking.

De Kunstraad heeft de instellingen laten evalueren door een commissie van deskundigen aangevuld met externe adviseurs, waarbij de gemeentelijke aandachtspunten het uitgangspunt waren. In het rapport zijn naast de bevindingen per instelling en per sector ook algemene bevindingen en aanbevelingen opgenomen.

Twee kwesties zijn naar mening van de Kunstraad urgent en dienen snel te worden opgepakt. Dat betreft in de eerste plaats de noodzaak om de stad Groningen aan een structureel meerjarig model voor cultuureducatie, met name in het primair onderwijs, te helpen. In de tweede plaats de noodzaak van het ontwerpen van een stedelijk podiumplan. Voor deze beide kwesties stelt de Kunstraad voor een commissie te vragen deze opdracht op zich te nemen en na alle partijen gehoord te hebben met een duurzaam plan te komen.

Klik hier voor het rapport Evalueren en vooruit kijken (PDF)


Spreekuur voordekunst.nl
Ook in 2014 is de Kunstraad weer partner van voordekunst. Onlangs bereikte de teller van voordekunst de 4 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht door bijna 40.000 donateurs en hiermee zijn 693 projecten succesvol gefinancierd.
Op de pagina www.voordekunst.nl/groningen staan de projecten uit de regio om aan te doneren.
Vanwege de grote belangstelling en waardering voor de vorige spreekuren organiseren we op 2 juni a.s. opnieuw een spreekuur voordekunst in Groningen.

Denk je na over het financieren van een project via crowdfunding? Op maandag 2 juni a.s. vanaf 11:00 uur is Nico Voskamp van voordekunst bij de Kunstraad Groningen aanwezig om je vragen te beantwoorden. In een één op één gesprek van maximaal een half uur kun je je project voorleggen en krijg je direct feedback op je plannen. Het is voor het spreekuur van belang dat je al wel een concreet plan hebt waarvoor je crowdfunding wilt inzetten. De Kunstraad Groningen roept initiatiefnemers in Groningen van harte op om gebruik te maken van dit spreekuur. Verschillende initiatiefnemers zijn je al voorgegaan met positief resultaat. Mocht je gebruik willen maken van dit spreekuur dan verzoeken wij je dit vóór maandag 26 mei a.s. kenbaar te maken via het formulier http://voordekunst.wordpress.com/2014/04/23/spreekuur-bij-kunstraad-groningen. Voordekunst laat op vrijdag 30 mei weten hoe laat je kunt komen.

Mocht je meer informatie willen over het spreekuur dan kun je contact opnemen met Nico Voskamp van voordekunst via nico@voordekunst.nl of 020 8946044.

Op 2 juni a.s. geeft Nico Voskamp van voordekunst ook in het Museumhuis/Molenhuis een workshop crowdfunding specifiek voor de erfgoedsector. Kijk voor meer informatie op de website www.museumhuisgroningen.nl.
Logo Voordekunst


Nieuwe leden
Met ingang van februari jl. zijn Toos Arends en Nina Slagter benoemd tot lid van de kerncommissie van de Kunstraad Groningen. Als extern adviseurs zijn aangetrokken Sylvia van den Berg, Mare van Koningsveld, Iris Offringa, Marjelle Over, Tia van der Velde en Floris Vermeulen. De adviseurs zijn geselecteerd op basis van een openbare oproep.

 
Toekenningen Incidentenbudget/Plusregeling Amateurkunst (1e en 2e ronde 2014)

Stichting Jazz in Groningen  concertserie 2014 € 12.689,--
Mus. Wierdenland & Oude Groningen Kerken INSPIRATIES: Henk Helmantel € 7.500,--
Stichting Noord Houdt Woord Noord Houdt Woord 2014 € 1.500,--
Tschumipaviljoen Pneumatic Particle Accelerator € 4.931,--
Stichting Terug naar het Begin Festival Terug naar het Begin 2014 € 15.000,--
Nederlandse Kring van Beeldhouwers Vleugels Verbeeld € 4.000,--
Stichting Egidius Leidse Koorboeken Codex E ‘Beeldenstorm’ € 2.500,--
Edan Gorlicki Unblocked € 6.800,--
Enarte en ARTeria Y.A.P. € 7.500,--
Sije Kingma Sinus cyclus € 8.000,--
Noordpool Orkest Vasalis € 12.500,--
Stichting Boventoon Theater Tick, tick, boom! € 15.000,--
Stichting Nacht van Electra Nacht van Electra 2014 € 15.000,--
Happy Ship Beginnersgeluk € 4.850,--
Stichting Albarica Muziekproject Ariel Ramirez € 5.000,--
Visual Arts Der fremde in Mir € 828,--
Stichting Altijd Watt i.o. Expeditie naar Mars € 10.000,--
Grand Theatre Soundsofmusic € 10.000,--
Stichting ZomerJazzFietsTour ZomerJazzFietsTour € 15.000,--
St. Evenementen Winschoten Waterbei € 10.000,--
Stichting Overmorgenland De laatste dag van de zomer € 15.000,--
Stichting Peerd The Timbertown Follies € 10.000,--
Gerry Arling Space Dogs € 15.000,--
Schaftkip Films De Ketelmannen € 15.000,--
Liga ’68 Happy Eend € 15.000,--
Stichting NTR De Stalen Eeuw € 15.000,--
Passionate Bulkboek Write Now! € 4.000,--
Streekhistorisch Centrum Stadskanaal Witte Olifanten II € 1.500,--
Stichting Plein Oosterpoort Stadse Contouren € 4.000,--
Irene Wiersma Kleefval € 5.000,--
Jeugdcircus Santelli Mindfuck € 5.000,--
4 Mei-Projekt Hoort iemand mij? € 2.500,--
Groninger Studenten Toneel Who’s afraid of Virginia € 1.500,--
Vals Alarm Urinetown € 2.500,--
Capella Groningen Proprietá delle Parole € 750,--
GLV Idun Lang en Gelukkig € 1.000,--
Gemengd Koor Kwajr Muziek ter ere van Willem & Mary € 1.100,--
Kamerkoor Erato Jubileumconcert € 850,--
Vrouwenkoor Mrs. Johnson Voor elck wat wils € 2.000,--
Stichting Taptoe Groningen 24e Taptoe Groningen € 2.500,--
Patrimonium Pop meets Rock in Harmony € 1.500,--
Kolder & Co Flamenco Nightclub € 2.500,--
Nesko Lustrumtournee: Over de Grens € 1.000,--


Sluitingsdatum laatste rondes 2014
De sluitingsdatum van de laatste subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling Amateurkunst is: 15 augustus 2014, 17:00 uur (4e ronde 2014).


Overige cultuurfondsen
Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, is de Kunstraad verantwoordelijk voor de coördinatie van het fondsenoverleg Groningen. De Kunstraad werkt daarbij samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, de Stichting Beringer Hazewinkel, de Emmaplein Foundation en het Fonds voor de Landbouw. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.

Verder wijzen wij u op het provinciale activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.
 


footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden