Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
17-06-2013
Jaarverslag 2012
Het jaar 2012 stond voor de Kunstraad voor een belangrijk deel in het teken van het advies aan de gemeente Groningen inzake de cultuurnota 2013-2016. Voor de gemeente werden met de hulp van twee externe adviescommissies de beleidsplannen van 53 culturele instellingen beoordeeld. Een intensief en voor de instellingen betekenisvol proces. Begin 2012 werd ook de provinciale cultuurnota 2013-2016 vastgesteld, waarvoor de Kunstraad al in 2011 advies had uitgebracht. De Kunstraad startte in 2012 met het bieden van een digitaal podium voor crowdfunding cultuur. In samenwerking met voordekunst.nl werd een speciale Groningse webpagina geopend en vonden informatiebijeenkomsten over crowdfunding plaats. De eerste culturele projecten zijn met steun van vele donateurs succesvol gerealiseerd.

Een omvangrijke taak van de Kunstraad was net als in voorgaande jaren het beoordelen van de aanvragen om incidentele subsidie. In 2012 had de Kunstraad zeven budgetten onder zijn hoede. Voor deze budgetten, afkomstig van zowel gemeente als provincie, ontving de Kunstraad in 2012 in totaal 232 subsidieaanvragen (226 aanvragen in 2011). Van de aanvragen werden 175 gehonoreerd en 57 afgewezen. Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot. Een duidelijke stijging viel te zien op het gebied van multidisciplinaire projecten. Onderstaande diagram geeft het overzicht weer van de aanvragers verdeeld over de disciplines.

Tabel: Verdeling over de disciplines 2012 op basis van aantal aanvragen
Tabel: verdeling over de disciplines 2012 op basis van aantal aanvragen
Kijkend naar de toegekende subsidiebedragen dan komt het zwaartepunt van de inzet overeen maar ligt de verdeling net iets anders.
Tabel: Vverdeling over de disciplines 2012 op basis van toegekende subsidiebedragen
Tabel: verdeling over de disciplines 2012 op basis van toegekende subsidiebedragen

Van de gesubsidieerde activiteiten vond 57% plaats in de gemeente Groningen, 17% in de provincie, 22% in gemeente én provincie en bij 4% is de locatie niet van toepassing (hieronder vallen films en boekuitgaven).

Het hele jaarverslag kunt u inzien op onze website. http://www.kunstraadgroningen.nl/actueel/archief/downloads/Jaarverslag_Kunstraad_2012.pdf.


Spreekuur voordekunst.nl
Speciaal voor Groningse projecten vond op 16 april jl. een spreekuur van voordekunst plaats. Tijdens het spreekuur waren Roy Cremers en Nico Voskamp van voordekunst bij de Kunstraad Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden van initiatiefnemers met een concreet plan voor crowdfunding. In een één op één gesprek van een half uur werden projecten voorgelegd en kon direct feedback gegeven worden op de plannen. In totaal maakten 13 initiatiefnemers gebruik van het spreekuur. De deelnemers waren enthousiast over de feedback en tips die zij over hun individuele projecten kregen.
Op 11 september a.s. zijn de medewerkers van voordekunst opnieuw in Groningen. Verdere informatie over het tijdstip van het spreekuur en de wijze van aanmelding volgt binnenkort.
Logo Voordekunst

Bezuinigingen
Gelet op de economische ontwikkelingen en de bezuinigingen van het Rijk hebben de gemeente en de provincie Groningen aanvullende bezuinigingen op cultuur aangekondigd met ingang van 1 januari 2014. De gemeente is voornemens de structurele subsidie van instellingen en de incidentele subsidiebudgetten met 10% te verlagen. De provincie stelt voor de incidentele middelen voor cultuur met € 400.000 te verlagen en het accres op de structurele subsidie voor instellingen te bevriezen. De voorstellen worden de komende maanden nader uitgewerkt, waarna besluitvorming zal plaatsvinden in gemeenteraad en provinciale staten in het najaar.
De Kunstraad betreurt de aangekondigde maatregelen. Het terugbrengen van de structurele maar zeker ook de incidentele middelen zullen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van en de dynamiek in de culturele infrastructuur van Groningen. De Kunstraad zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen.
 
Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget (1e en 2e ronde 2013)

Passionate Bulkboek  Write Now! 2013 € 4.000,--
De Prins van Groningen Snorro € 4.000,--
St. Jazz in Groningen Concertserie 2013 € 12.050,--
Amuse Theaterproducties Schrijf me in het Zand € 4.500,--
St. Kunstbende Kunstbende Groningen € 10.000,--
Centrum voor Oude Muziek & Dans ALLA TURCA, ALLA POLACCA! € 2.000,--
St. Egidius Kwartet Leidse Koorboeken € 2.500,--
Danstheater Zirr Ratjetoe € 5.000,--
St. Terug naar het Begin Festival Terug naar het Begin 2013 € 15.000,--
St. Sexton Creeps KING € 2.000,--
Luthers Bach Ensemble Concertseizoen 2013-2014 € 10.000,--
Wall House The inside from the inside € 5.000,--
Muziektheater De Groeten 13-13-´13 De mooiste dag voor een illusie € 1.000,--
St. Metafora Klucht van den Molenaer € 5.000,--
Muziekvereniging Concordia 777 CC Music Xperience € 5.000,--
Vocaal Ensemble The Gents Noël d´Europe € 3.000,--
St. Kunstbende Kunstbende Groningen € 10.000,--
Centrum voor Oude Muziek & Dans ALLA TURCA, ALLA POLACCA! € 2.000,--
´t Woud Ensemble Zomergasten € 4.100,--
St. Evenementen Winschoten Waterbei 2013 € 15.000,--
St. Noordgedacht Prelude van vijf kussen € 9.000,--
Tschumipaviljoen Spiegelpaviljoen € 3.250,--
St. KingAnimal i.o. Duif € 3.500,--
St. Young Going i.o. De Lullige Levensloop van een Saaie Man € 10.000,--
Jan Scheerhoorn RUIMTELA-Project € 3.000,--
Happy Ship WILD! € 6.325,--
Capella Frisiae / NSKK Twee concerten € 10.000,--
St. Beeldlijn Het is nooit stil € 10.000,--
St. WIJ-C Bernoullifestival 2013 € 5.000,--
St. TOF Media Een Gronings-Joodse Erfenis € 7.500,--
Hanzehogeschool Groningen XYZ Open City € 10.000,--
Musica Retorica La Pellegrina € 3.700,--


Sluitingsdatum subsidieronde
De eerstvolgende sluitingsdatum van het Incidentenbudget/Amateurkunstbudget is 15 augustus 2013, 17:00 uur (4e ronde 2013).
 


footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden