NIEUWSBRIEF
27-07-2017
Matchfunding
De provincie Groningen levert sinds 1 juni jl. een bijdrage aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl. Met de bijdrage aan crowdfunding wil de provincie kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier van fondsenwerving en particulieren oproepen om hieraan bij te dragen. Tot nu toe hebben al tientallen Groningse makers en instellingen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van voordekunst.nl. Volgens de provincie is crowdfunding een manier om het publiek meer te betrekken bij culturele projecten.

De Kunstraad toetst of de projecten van voordekunst voldoen aan de voorwaarden van de provincie. Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat het gaat om projecten van Groningse initiatiefnemers of projecten die plaatsvinden in Groningen. De projecten mogen niet al op een andere manier van de provincie Groningen subsidie hebben ontvangen. De provincie draagt maximaal 25 procent van het benodigde bedrag bij. Op donderdag 7 september a.s. zal er in de provincie Groningen een kickoff workshop worden georganiseerd. Tijdens de workshop kunnen initiatiefnemers persoonlijke begeleiding krijgen bij het opstarten van een crowdfundingsproject. Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier. Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst of specifiek over de nieuwe matchfundingsregeling dan kunt u contact opnemen met Kristel Casander van voordekunst.Het Pronkjewail Fonds
Op 15 juni jl. sloot de eerste subsidieronde van de nieuwe ouderenparticipatieregeling Pronkjewail. In totaal zijn er elf aanvragen ingediend van organisaties en tot nu toe zijn er drie aanvragen binnengekomen van particulieren. De onafhankelijke commissie bestaande uit Betty Meyboom-de Jong, Hugo Klomp en Peter Molter heeft alle aanvragen beoordeeld.
De aanvragen die zijn toegekend betreffen activiteiten van alle kunstdisciplines die beoogt worden. Daarnaast zitten er nieuwe initiatieven bij maar ook projecten die doorontwikkeld/verduurzaamd worden.


De volgende aanvragen zijn toegekend:
Stichting Groningen Plus Samen kunst verkennen €   2.500,--
Stichting Samen in Beeld TV Stichting Samen in Beeld TV € 15.000,--
Stichting WelZINN Alzheimerpatiënten in het Groninger Museum €   1.750,--
Stichting WelZINN Optredens Care Clowns €   2.500,--
Stichting Laway Arts Courage €   3.500,--
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen Meezingdag €   1.500,--
Stichting Literaire Activiteiten Groningen Dichten met oma €   5.000,--
Stichting Hanzehogeschool Groningen Kijk dit zie ik € 15.000,--
Maud van Maarseveen Senioren maken met Marjolein Rover Zomaar Radio €   1.000,--
Cilly Limberger Klankverhaal €   1.000,--
Thecla Brakel Easy Rock ´n Roll & Happy Solodance €   1.000,--

De eerstvolgende sluitingsdatum voor organisaties is 1 november a.s. om 17:00 uur. Aanvragen van particulieren kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een initiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Centre of Expertise Healthy Ageing en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in de stad en de provincie Groningen. VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor het programma Een Leven Lang Kunst.

Advies Museum Nienoord
De provincie Groningen vroeg de Kunstraad een aanvullend advies uit te brengen over de toekomstvisie en meerjarenbegroting 2018-2020 van Museum Nienoord. Op basis van de stukken en een gesprek met het museum spreekt de Kunstraad zijn vertrouwen uit over de voorgenomen plannen van Museum Nienoord voor de periode 2018-2020. De Kunstraad is positief gestemd over de presentatie van de borg en zijn bewoners in relatie tot de omgeving. Wel adviseert de Kunstraad het museum om nog een inhoudelijke en vooral bedrijfsmatige verdiepingsslag te maken. Deze verdiepingsslag zal zijn beslag moeten krijgen in de jaarplannen waarin de presentaties en andere activiteiten in duur, bereik en promotie worden geconcretiseerd waarbij tevens ruimte blijft om in te spelen op de actualiteit. De verdiepingsslag zal het profiel van Museum Nienoord naar buiten toe versterken als ook de organisatie een scherpere bedrijfsmatige koers geven. Klik hier voor het advies.

Jaarverslag 2016
2016 was het jaar van de cultuurnota advisering voor de periode 2017-2020. Bij de Kunstraad lag de belangrijke maar zeker ook ingewikkelde taak om te adviseren over alle bij de gemeente en de provincie Groningen ingediende aanvragen voor de nieuwe beleidsperiode. De ambities van zowel de gemeente en de provincie als het culturele veld waren groot. Het geven van een evenwichtig en passend advies was dan ook een zoektocht. In de beoordeling had de Kunstraad te maken met een inhoudelijk en financieel kader, die in de praktijk lastig verenigbaar bleken. Een verwacht knelpunt dat bij de gemeentelijke en provinciale kaderstelling door de Kunstraad al was ingebracht.

Daarnaast ontving de Kunstraad in 2016 weer een groot aantal subsidieaanvragen op het gebied van de professionele kunsten, amateurkunsten en orgelbespeling. Bijna de helft van de aanvragen betrof nieuwe aanvragers. De gehonoreerde activiteiten vonden verspreid over de stad en de provincie Groningen plaats en diverse activiteiten droegen op een actieve en eigentijdse manier bij aan Het Verhaal van Groningen. Net als in voorgaande jaren heeft de Kunstraad niet alle positief beoordeelde aanvragen kunnen honoreren vanwege ontoereikende financiële middelen.

De spreekuren in Groningen over crowdfunding, ondernemerschap en loopbaanbegeleiding werden goed bezocht. Ook de belangstelling en waardering voor het fondsenoverleg dat de Kunstraad coördineert, bleef in 2016 onverminderd hoog. Tijdens de conferentie Cultuur in Beeld noemde een cultureel ondernemer uit Utrecht het fondsenoverleg "zeer waardevol en uniek in Nederland".

Klik hier voor een samenvatting van het jaarverslag of hier voor het volledige jaarverslag 2016.

Spreekuren
De Kunstraad organiseert in 2017 verschillende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 28 september a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 12 september a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden. Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 10 november a.s. van 13:00 tot 16:00 uur. Houd onze website, nieuwsbrief en/of sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier.
logo voordekunst

Spreekuur Cultuur+Ondernemen
Jaarlijks spreekuur met Cultuur+Ondernemen voor culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn financiering, marketing, governance en HRM en personeelsontwikkeling. Het jaarlijkse spreekuur van Cultuur+Ondernemen in Groningen vond plaats op 23 juni jl. Voor specifieke vragen kunt u rechtsreeks contact opnemen met Cultuur+Ondernemen. Bij voldoende belangstelling voor een extra spreekuur in Groningen zullen we dit in samenspraak met Cultuur+Ondernemen organiseren.
logo cultuur+ondernemen

 
Toekenningen Incidentenbudget 3e subsidieronde 2017
Talentweb Groningen Rumbling Earth Festival €   2.500,--
Stichting Hortus Kamermuziekfestival HortusFestival 2017 €   1.500,--
Dutch Guitar Foundation The European Guitar Concerto Competition & Festival € 10.000,--
Stichting Facilities Bourtange, Anatevka in Oost Groningen €   3.500,--
Stichting Kompagnie Kistemaker Missie Marquez 7, 8, 9 € 13.000,--
Stichting SHELFISH Productions 1 MILLION PEOPLE € 10.000,--
Stichting Folk Groningen Activiteitenplan 2017-2018 €   9.000,--
Stichting LUDWIG Brainwave #3 Muziek en de Toekomst €   5.000,--
Stichting Pandeon Veur Aaltied € 15.000,--
Stichting Wereld Pers Foto Groningen World Press Photo tentoonstelling € 10.000,-- +
€ 5.000,-- op voorwaarde
Sander Blom Films Woods € 10.000,--
LaKaserna Het gezicht van Oost Groningen € 10.000,--
Stichting Tschumipaviljoen CHARLEWORLDDD in the Tschumipaviljoen €   3.500,-- -
Stichting Vrienden Musica Antiqua Nova Pianoforte festival €   2.500,--
Stichting Bart Art Box Foundation Portretten €   2.450,-- -
Family Affair Films KIND € 15.000,--

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 3e subsidieronde 2017
Stichting Taptoe Groningen 27e editie Taptoe Groningen €  3.500,--
Popkoor Estrellas 2 eindoptredens €    300,--
Stichting Haydn Muziek Festival Haydn Muziek Festival 2017 €  1.500,--
Federatie van Groninger Muziek Corpsen FGMC Kerstconcert 2017 €  1.500,--
A-Way Theatre Productions Slaughterhouse-Five €    250,--
Stichting Koorkracht ICE! €  1.500,--
Stichting Noordelijk Bach Consort Trost und Zuflucht €  1.500,--
Stichting Groninger Studenten Cabaret 31e GSCF €   2.500,--
Koninklijk Mannenkoor Gruno Gezamenlijk concert de Zingerij €   1.475,--
Stichting FlauweCult Collectief FlauweCultUur €  2.230,--


De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 15 augustus 2017 om 17:00 uur (4e ronde 2017).
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden