Nieuwsbrief Kunstraad Groningen
NIEUWSBRIEF
16-07-2015
Cultuurnota’s 2017-2020
Op 8 juni jl. presenteerde minister Bussemaker haar Uitgangspuntenbrief Ruimte voor cultuur voor het cultuurbeleid 2017-2020. Bussemaker wil meer ruimte geven aan kunstenaars en culturele instellingen voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Ook cultuureducatie behoudt een belangrijke plek in de komende cultuurnotaperiode. Op 17 juni jl. vond een hoorzitting over de uitgangspuntenbrief plaats in de Tweede Kamer, waarin de Kamercommissie zich via een rondetafelgesprek met experts uit de culturele sector en lokale bestuurders liet informeren. Op 24 juni jl. vond het debat plaats tussen minister en Tweede Kamer waarin meerdere moties zijn aangenomen.

De provincie Groningen streeft de komende jaren naar een cultureel spannende provincie, waarin cultuur voor iedereen toegankelijk is. Een breed en onderscheiden cultuuraanbod vindt de provincie van belang voor het aantrekkelijk blijven als vestigingsregio en voor het toerisme. De provincie benoemt hiervoor de volgende zes strategische lijnen: Het verhaal van Groningen, Sterke basis en ruimte voor vernieuwing, Nieuwe verbindingen leggen, Een leven lang cultuur, Samenleven met cultuur en Cultuur als economische propositie (klik hier voor het beleidskader).

De gemeente Groningen wil, zoals de titel van het conceptbeleidskader Cultuurstad Groningen City of talent duidelijk aangeeft, de komende beleidsperiode vooral ruim baan geven aan talenten. Daarnaast wil de gemeente net als de provincie bouwen aan een sterke basis, ruimte geven voor vernieuwing en verbindingen leggen. De gemeente heeft de Kunstraad gevraagd te adviseren over het concept beleidskader. Ons advies is naar verwachting eind juli gereed. In een eerder stadium gaf de Kunstraad al advies over het beleidskader van de provincie.

De planning van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s ziet er verder als volgt uit:

oktober 2015

 

vaststelling kadernota cultuur 2017-2020 Gemeenteraad

november 2015

 

vaststelling strategisch beleidskadercultuur 2017-2020 Provinciale Staten

1 januari 2016

 

deadline indienen beleidsplannen cultuurinstellingen

1 februari 2016

 

deadline indienen beleidsplannen rijks gefinancierde cultuurinstellingen

28 mei 2016

 

cultuurnota advies Kunstraad gereed

juni 2016

 

vaststelling uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 Gedeputeerde Staten

november 2016

 

vaststelling cultuurnota 2017-2020 Gemeenteraad


Op 22 september a.s. van 15:30 uur tot 17:30 uur organiseren de gemeente en de provincie Groningen een gezamenlijke bijeenkomst over de procedure van de beide cultuurnota’s 2017-2020. Wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk geven een toelichting op de procedure voor het indienen van de beleidsplannen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle instellingen die deel willen uitmaken van de nieuwe cultuurnota en vindt plaats in het provinciehuis. Het volledige programma volgt na de zomervakantie. Aanmelden kan via cultuurnotagroningen@provinciegroningen.nl.

 

Vacature projectsecretaris erfgoed

De Kunstraad zoekt voor de advisering aan de gemeente en provincie Groningen inzake de cultuurnota’s 2017-2020 een projectsecretaris erfgoed. De werkzaamheden moeten worden verricht in de periode tussen 1 december 2015 en 1 juni 2016. Eind augustus zal hiervoor een oproep verschijnen. Op dat moment start ook de werving voor leden voor de commissies die worden ingezet om de beleidsplannen van de cultuurinstellingen in de stad en provincie Groningen te beoordelen. Geïnteresseerden worden verzocht de website van de Kunstraad in de gaten te houden.

Jaarverslag 2014

In 2014 had de Kunstraad drie subsidiebudgetten, afkomstig van de gemeente en provincie Groningen, onder zijn hoede. Voor deze budgetten ontving de Kunstraad in totaal 205 aanvragen. Een flinke groei ten opzichte van het aantal aanvragen in 2013 (183 aanvragen) terwijl er door bezuinigingen minder budget beschikbaar was. Van de aanvragen werden 119 toegekend. 26 positief beoordeelde aanvragen moesten vanwege ontoereikende financiële middelen worden afgewezen.
Het aantal aanvragers uit de muzieksector is net als in voorgaande jaren groot. Een duidelijke stijging viel in 2014 te zien op het gebied van theater en ook het aandeel beeldende kunstprojecten was hoog. Het hoge aantal aanvragers dat voor het eerst bij de Kunstraad subsidie aanvroeg, toont wederom aan dat jaarlijks nieuwe initiatieven ontstaan. Onderstaande diagram geeft het overzicht weer van de toegekende aanvragen verdeeld over de disciplines.

 


verdeling over de disciplines op basis van toegekende aanvragen

In 2014 was sprake van een verdere spreiding van het aantal aanvragen c.q. activiteiten in de provincie. Van de activiteiten die in 2014 werden ondersteund met een bijdrage uit het subsidiebudget voor professionele kunsten vond 36% plaats in de gemeente Groningen, 31% in de provincie, 23% in zowel stad als provincie Groningen en bij 10% was de locatie niet van toepassing (hieronder vallen films en documentaires).

 


spreiding van het aantal aanvragen c.q. activiteiten in de provincie

50 culturele initiatiefnemers maakten in 2014 gebruik van het Groninger fondsenoverleg. De Kunstraad coördineert dit spreekuur dat een initiatief is van verschillende Groninger fondsen. De samenwerking met voordekunst op het gebied van crowdfunding werd in 2014 gecontinueerd. Hier maakten 21 culturele ondernemers gebruik van het spreekuur in Groningen. In 2014 bracht de Kunstraad ook diverse adviezen uit. Zo verscheen in april de rapportage Evalueren en vooruit kijken over het eerste jaar van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016. Daarnaast adviseerde de Kunstraad over de plannen van cultuurcentrum Vrijdag.

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2014.

 

Aankondiging spreekuur Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Op verzoek van de Kunstraad komt Cultuur+Ondernemen eind september naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren. Deze kosteloze gesprekken zijn bedoeld voor zowel culturele organisaties als kunstenaars en creatieven. De onderwerpen waarover van gedachten gewisseld kan worden met adviseurs van Cultuur+Ondernemen zijn: financiering, loopbaanontwikkeling, marketing, governance en planvorming voor de nieuwe cultuurnotaperiode. In de volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie over de datum en wijze van aanmelding. Houd ook de website van de Kunstraad in de gaten.

Oproep databank Noord-pool

Met het doel culturele en bestuurlijke professionals uit Noord-Nederland zichtbaar te maken, hebben Keunstwurk, Kunst & Cultuur en de Kunstraad Groningen de online databank Noord-pool opgezet. De databank bevat een overzicht van professionals uit Drenthe, Friesland en Groningen die geïnteresseerd zijn in advies- of bestuursfuncties bij landelijke adviesraden en fondsen. Heeft u belangstelling of kent u iemand in uw netwerk die belangstelling heeft voor opname in de databank, dan nodigen wij u of hem/haar van harte uit om een profiel aan te maken op www.noord-pool.nl. Op dit moment staan er ook enkele vacatures online.

Wijziging telefonische bereikbaarheid

Vanaf maandag 27 juli a.s. wordt de telefonische bereikbaarheid van het kantoor van de Kunstraad gewijzigd. Het kantoor is van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur bereikbaar. Alle medewerkers zijn voortaan ook rechtstreeks bereikbaar op persoonlijke telefoonnummers. Daarnaast kunt u ons per e-mail bereiken.
Ter informatie hieronder de contactgegevens:


Ebrien den Engelsman, directeur, 050 360 3141
ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl
Annette Steenhuisen, secretaris, 050 360 1835
annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl
Antje van der Meulen, officemanager, 050 360 0637
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl

Toekenningen Incidentenbudget 2e en 3e subsidieronde 2015

2e subsidieronde 2015

Stichting ZomerJazzFietsTour

ZomerJazzFietsTour 2015

€ 13.200,--

Stichting SpeelGoud

Uut de Hoogte

€ 13.200,--

Stichting 250/400

Langs de Linie

€ 13.200,--

Stichting Eef van Breen Producties

Chapman for President

€ 13.200,--

Edan Gorlicki

The Players

€ 7.920,--
onder voorwaarde

Stichting Noorpool Orkest

Jaarprogramma 2015

€ 8.800,--

Stichting Prime

Piero l’Underground c’est moi

€ 8.800,--

The Northern Consort

Nieuwe Feestdagen, levendige muziek

€ 8.800,--

Stichting soundsofmusic

Festival soundsofmusic 2015

€ 11.000,--

Canevisions Film

Nachtshoppers

€ 12.320,--

Stichting Media Kennis en Cultuur

De Stille Beving

€ 13.200,--

3e subsidieronde 2015

Snow Video

Snow Video

€ 2.490,--

Musica Antiqua Nova

Seizoensprogramma 2015-2016

€ 12.450,--

Wereld Pers Foto Groningen

World Press Photo tentoonstelling

€ 8.300,--

Richard Bolhuis

Circle

€ 9.545,--

Stichting Z&S

Zienemaan en Sterren 2015

€ 8.300,--

Family Affair Films

Nacht van de Fanfare

€ 12.450,--

Hanzehogeschool Groningen

Priccapractice 4

€ 4.980,--

Het Houten Huis

Curve

€ 3.320,--

Stichting When Art Meets Science

WAMS #1: Data Rush: fase 1: reflectie

€ 8.300,--

Stichting Folk Groningen

Activiteitenplan 2015-2016

€ 7.470,--

Stichting Ensemble Super Librum

Vox Resonans

€ 3.320,--

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Schnitgers Droom 2015-2016

€ 9.065,--

Plaatselijke Commissie Zuurdijk

Hogelandsymfonie

€ 1.660,--

Fedde Hoekstra

Tour de Force

€ 12.450,--

Roeland Dijksterhuis

De muziek van Groningen

€ 8.300,--

Platform GRAS

AFFRiG Kennisboo(s)t

€ 7.221,--

Stichting Sign

Parhesia

€ 11.620,--

GOOV Muziektheatera

Het Bos in – Into the Woods

€ 12.450,--

 

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 2e subsidieronde 2015

Capella Groningen

Lamentaties

€ 1.000,--

St. Samenwerkende Muziekdoc. N-N

Groninger Pianofestival 2015

€ 1.145,--

Harmonie Patrimonium Groningen

Ons Laid

€ 1.500,--

Vrouwenkoor Femmes Majeures

Taal der Muziek & Mujeres Grandes

€ 1.000,--

Stichting NOM

Groningen Berlijn Moskou Parijs 1923

€ 2.500,--

Muziekvereniging Harmonie ’67

The armed man

€ 1.500,--

M.F.V. Panacea

Beauty and the Beast

€ 3.000,--

Theatergroep Raamwerk

Savannah Bay

€ 2.500,--

Stichting Groninger Studenten Toneel

One Flew Over the Cockoo’s Nest

€ 450,--

 

Sluitingsdata subsidierondes 2015

De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:

4e ronde 2015

 

15 augustus 2015, 17:00 uur

1e ronde 2016

 

1 november 2015, 17:00 uur

 

Overige cultuurfondsen

De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 3600637.

Verder wijzen wij op het provinciale activiteitenbudget cultuur, dat bestemd is voor projecten en activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie over het activiteitenbudget op www.provinciegroningen.nl of neem contact op met mevrouw J.H. Vedder, afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, via (050) 316 45 24.

VSBfonds viert 25-jarig bestaan met ideeënwedstrijd

Het VSBfonds bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een speciale ideeënwedstrijd. Heeft u een goed idee voor een mooiere samenleving? Dan heeft u nu de kans om uw idee uit te voeren. Doe mee met de wedstrijd en verzilver uw idee. Voor de beste ideeën zijn er prijzen van € 2.500 of € 25.000. Kijk voor meer informatie op www.vsbverzilverjeidee.nl. U kunt zich tot vrijdag 24 juli a.s. aanmelden voor deelname.


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden