NIEUWSBRIEF
25-07-2012
Sluitingsdata subsidierondes
15 augustus 2012, 17:00 uur  - Incidentenbudget (4e ronde 2012)
1 oktober 2012, 17:00 uur  - Wijk als Werkplaats (2e ronde 2012)

Het kantoor van de Kunstraad is wegens vakantie gesloten van 30 juli t/m 17 augustus 2012. De sluitingsdatum van het Incidentenbudget op 15 augustus om 17:00 uur blijft gehandhaafd. U kunt uw subsidieaanvraag deponeren in de brievenbus van de Kunstraad, deze vindt u bij binnenkomst in het gebouw aan uw linkerhand. Op 15 augustus wordt de brievenbus om 17:00 uur geleegd en aanvragen die na 17:00 uur binnenkomen worden een ronde later behandeld. Voor vragen omtrent het indienen van een subsidieaanvraag kunt u in de vakantie een e-mail sturen aan Annette Steenhuisen, annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl. Houd er rekening mee dat aanvragen schriftelijk dienen te worden ingediend, aanvragen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Vertrek directeur Marco Bentz van den Berg
Wegens pensionering vertrekt de directeur van de Kunstraad Groningen, Marco Bentz van den Berg, per 1 oktober 2012. Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief is de sollicitatieprocedure voor een opvolger in volle gang. Nadere mededelingen over het afscheid volgen.

Gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 in volgende fase
De gemeente Groningen heeft op 20 juni jl. de conceptcultuurnota 2013-2016 uitgebracht, Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Op donderdag 19 juli jl. was er een inspraakavond in cultuurcentrum De Oosterpoort en tot en met 22 juli jl. kon schriftelijk gereageerd worden. De gemeenteraad houdt op 16 oktober 2012 een hoorzitting over de nota om deze eind november 2012 vast te stellen.

De gemeente heeft op vrijwel alle punten het advies van de Kunstraad Groningen overgenomen. De verschillen zitten vooral in de voorgestelde bedragen omdat er extra middelen aan het ter beschikking staande budget zijn toegevoegd. Dat betekent dat voor het Grand Theatre meer structurele middelen zijn gereserveerd. Verder worden hogere bedragen genoemd voor Simplon, Urban House, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Grafisch Museum, het CBK en de Stichting Literaire Activiteiten Groningen. Een lager bedrag wordt genoemd voor Liga68.

Toekenningen Incidentenbudget/Amateurkunstbudget (3e ronde 2012)
Jungle Warriors   Ruigeland Festival 2012 € 10.000,--
St. Media, Kennis en Cultuur documentaire Mijn broer Arnold € 15.000,--
Stichting Beeldlijn documentaire Het sleutelmoment € 15.000,--
Grafisch Museum Do Not Disturb € 2.000,--
Salon Sur+ Salon Sur+ € 3.400,--
Vera Zienema Zienemaan & Sterren € 1.000,--
St. Uit de Kunst festival Kunst te Gast € 4.000,--
Sign Shaken, not stirred € 2.300,--
Kunstruimte 09 HIGH-LIGHTS € 1.350,--
RKZ Bios ADHD Festival € 3.840,--
Grand Theatre/Prime Soundsofmusic 2012 € 10.000,--
Exco/Floris Vermeulen compositieopdracht € 4.000,--
The Northern Consort concertseizoen 2012-2013 € 8.500,--
St. Time Shift Festival Time Shift Festival (startsubsidie) € 10.000,--
St. Open Lab Ebbinge 3-D OLÉ € 10.000,--
Sign CREW, Inside the image € 5.590,--
DJT De Reus Reismuis € 7.000,--
St. Documentaire Theater De Terugkeer € 11.000,--
Liga 68 Ciné Premières 2012 € 7.000,--
St. Pinksterblom locatievoorstelling Celluloid € 7.500,--

Toekenningen Wijk als Werkplaats (1e ronde 2012)
St. Muziek over Groningen   Bernoulli festival € 8.950,--
St. TOF Media Vroeger Dichtbij € 2.500,--
St. Goudappels aan Zee Kiekje in ons Wiekje € 8.950,--
Noortje Dijk Verborgen Verhalen € 6.200,--
Projectbureau SIMpel Hé hallo, kunstenaar in de buurt € 2.130,--
Nat. St. ter Bevordering v.d. Vrolijkheid Ouders en Kinderen € 8.500,--
Radio MOBi Onze Straat is Actueel € 7.770,--

 
Toekenningen Kunst en Economie (2012)
House of Design  Weekend Design in Groningen € 14.875,--

Toekenningen verkorte procedure
NSK   All-1 € 2.000,--
NSO concerttournee 2012 € 750,--
4 Mei-Projekt Schrittweise – Stapsgewijs € 2.500,--
St. Sub Rosa Nat. Improvisatie Theater Festival € 434,--
St. Samenw. Muziekdoc. N-N muziekdagen Orvelte 2012 € 1.000,--
Gemengd Koor Kwajr opera Dio en Aeneas € 750,--
St. Cantorij v.h. Gr. Studentenpastoraat concert 50-jarig bestaan € 900,--
St. Abdijconcerten Aduard jeugdconcert € 500,--
Idiomotor Don Juan € 1.000,--
Cantatrix GALA-concert € 2.500,--
Capella Groningen Britannica € 750,--
Gitaristenpodium Groningen concertseizoen 2012-2013 € 2.500,--
St. De Grunneger Sproak Stekker der oet € 2.500,--
St. Taptoe Groningen Taptoe 2012 € 2.500,--
Capella Groningen Maria Vespers € 2.500,--
St. Gr. Studenten Cabaret Festival 26e Gr. Studenten Cabaret Festival € 2.000,--
VIP, Studiever. Psychologie Bedkwartet € 625,--
St. Domies Toen De Noodzaak van Tuinieren € 500,--
Studiever. IK IKsplore, How Art makes the World € 1.500,--
St. Videoscoop Fluisteren in het Blauwe Dorp € 2.500,--

footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden