NIEUWSBRIEF
16-02-2017
Nieuw spreekuur Kunstraad Groningen
Met ingang van maart dit jaar start de Kunstraad Groningen met een maandelijks spreekuur. Dit is vooral bedoeld voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad. Zo kunnen de Kunstraad en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het spreekuur kan de aanvrager informatie krijgen over subsidiemogelijkheden of een projectidee bespreken. Eventueel kan dit van te voren per e-mail worden toegestuurd (maximaal een A4).

Hieronder vindt u de data van 2017. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl. Bij uw aanmelding graag aangeven wat u wilt bespreken. Er wordt een half uur per aanvrager gereserveerd en er wordt op volgorde van binnenkomst een planning gemaakt
.

30 maart 2017 14:00 – 16:00 uur
26 april 2017 14:00 – 16:00 uur
31 mei 2017 14:00 – 16:00 uur
29 juni 2017 14:00 – 16:00 uur
27 juli 2017 14:00 – 16:00 uur
28 september 2017 14:00 – 16:00 uur
26 oktober 2017 14:00 – 16:00 uur
30 november 2017 14:00 – 16:00 uur
21 december 2017 14:00 – 16:00 uur

Johan Kolsteeg nieuw bestuurslid
Met ingang van 30 januari 2017 maakt Johan Kolsteeg deel uit van het bestuur van de Kunstraad Groningen. Johan Kolsteeg werkt als universitair docent Cultureel Ondernemerschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij lector en onderzoekscoördinator Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Johan Kolsteeg heeft muziekwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar ‘Strategy formation in cultural and creative organisations‘. Daarnaast is hij ook actief als bestuurs- en commissielid in de culturele sector. Zo was hij betrokken bij de Amsterdamse Kunstraad, de Stichting Gaudeamus en het Nederlands Kamerkoor. Naast Johan Kolsteeg bestaat het bestuur uit Hans van Maanen (voorzitter), Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen en Hanka Otte. Rika Pot neemt op 1 maart a.s. afscheid van het bestuur vanwege het verstrijken van haar zittingstermijn. De eind 2016 gestarte werving van de nieuwe voorzitter van de Kunstraad loopt nog.

Noord-pool ook voor Noordelijke vacatures
Met het doel culturele en bestuurlijke professionals uit Noord-Nederland zichtbaar te maken, hebben Keunstwurk, Kunst & Cultuur en de Kunstraad Groningen de online databank Noord-pool opgezet. De databank bevat een overzicht van professionals uit Drenthe, Friesland en Groningen die geïnteresseerd zijn in advies- of bestuursfuncties bij landelijke adviesraden en fondsen.

De databank is inmiddels ook opengesteld voor vacatures in Noord-Nederland. Adviesraden en culturele fondsen kunnen hun vacature melden bij Noord-pool via Marjelle Over van K&C (marjelle@kcdr.nl). De vacature wordt vervolgens op de website geplaatst met een link naar de volledige vacaturetekst.

Heeft u belangstelling of kent u iemand in uw netwerk die belangstelling heeft voor opname in de databank, dan nodigen wij u of hem/haar van harte uit om een profiel aan te maken op www.noord-pool.nl.

Cultuurnota’s 2017-2020
Op 30 november jl. heeft de gemeenteraad van Groningen het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Cultuurstad Groningen – City of talent vastgesteld. De gemeenteraad besloot alsnog extra middelen vrij te maken voor het Noordpool Orkest, Prime en Urban House. De middelen komen uit het vrij besteedbare budget voor 2017 waarbij het college is gevraagd om bij de eerstvolgende voorjaarsnota met een voorstel te komen voor een structurele bijdrage. Ook GRID ontvangt in 2017 een eenmalige bijdrage, een motie om ook deze instelling te betrekken bij het meerjarenvoorstel haalde het niet. De gemeenteraad stemde verder voor de introductie van een cultuur passepartout.

De Kunstraad zal de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota volgen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de nieuwe cultuurpijlers en de instellingen die minder subsidie hebben ontvangen dan verwacht dan wel waarvan de financiering na 2017 nog niet duidelijk is. De Kunstraad zal zich ook buigen over nieuwe thema’s als de Noordelijke samenwerking en de discussie over het landelijke cultuurbestel. Hiervoor trekt de Kunstraad ook samen op met collega adviesraden zowel op landelijk als lokaal niveau. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen dan bent u van harte welkom.

Bezoek Raad voor Cultuur
Tijdens Eurosonic Noorderslag verbleef de Raad voor Cultuur enkele dagen in Groningen. Gedurende deze dagen werden werkbezoeken afgelegd, vonden gesprekken met culturele makers plaats en was er veel belangstelling voor een spreekuur op het kantoor van de Kunstraad. Ook vond een gesprek plaats met de Noordelijke bestuurders over het programma We the North. De Raad voor Cultuur gaf aan in korte tijd veel gehoord te hebben dat van waarde is voor de advisering van de raad zowel op strategisch beleidsniveau als dat van de instellingen. 
Klik hier voor het videoverslag.

De kracht van kunst en cultuur
In de maand januari heeft Kunsten ’92 gesprekken gevoerd met lijsttrekkers van een aantal politieke partijen over hun persoonlijke beleving van kunst en cultuur. Deze interviews zijn een initiatief van Kunsten ’92, LKCA, CJP, Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en Fonds voor Cultuurparticipatie. Opvallend is de consensus onder de lijsttrekkers dat kunst en cultuur, naast hun autonome waarde, zorgen voor onder meer verbinding en inzicht. Kinderen in aanraking brengen met en laten deelnemen aan kunst heeft unaniem prioriteit bij de politici. Voor een complicatie van de interviews klik hier.
 
Toekenningen Incidentenbudget 1e subsidieronde 2017
St. Plakband Doodgewoon €   8.000,--
St. ArtWorlds ZomerExpo 2017 €   4.000,--
St. Terug naar het begin Terug naar het begin 2017 € 15.000,--
St. Musica Antiqua Nova Seizoensprogramma 2017-2018 € 15.000,--
Jazzjamm@smederij Jazzconserts@smederij €   2.000,--
Coöperatie TAAK Verloren en Hervonden € 13.000,--
St. Art of Clash Clash € 12.500,--
St. NP3 MARKER €   5.000,--
St. Jazz in Groningen Concertserie 2017 € 10.000,--
St. Luthers Bach Ensemble Seizoen 2017-2018 € 15.000,--
St. The Northern Consort De Jonge Mattheus Passion €   5.000,--
St. de Oranjerie La Bohème €   5.000,--
GOOV Muziektheater Buitenspel € 15.000,--
St. Fagot Festival Fagot centraal in Groningen €   5.000,--

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 1e subsidieronde 2017
St. Stukafest Stukafest 2017 €  2.000,--
Vereniging 4 Mei-Projekt Chains of Hope €  2.500,--
St. het Nederlands Studenten Orkest Beleef NSO 2017 €  1.500,--
M.F.V. Panacea Aïda – a timeless love story €  3.000,--
G.S.M.G. Bragi Tijdloos Bragi €  2.000,--
Harmonie ’67 West Side Story €  3.150,--
St. Groninger Studenten Toneel Woyzeck €     900,--
Vrouwenkoor Mrs. Johnson De Passie van Mrs. Johnson €   1.000,--
St. Nederlands Studenten Kamerorkest Nesko 2017 vliegt uit! €   1.500,--
TKK Bekker i.s.m. Gruno’s Postharmonie Twee concerten rond Sint Cecilia Mis €  5.000,--
Capella Groningen Musikalische Exequien €  1.000,--


Sluitingsdata subsidierondes
De sluitingsdata van de volgende subsidierondes van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst zijn:
3e ronde 2017   1 mei 2017, 17:00 uur
4e ronde 2017   15 augustus 2017, 17:00 uur

Overige cultuurfondsen
De Kunstraad is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger fondsenoverleg. Het Groninger fondsenoverleg is bedoeld als spreekuur voor potentiële aanvragers. Wie een globaal idee wil laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk wil presenteren, kan op afspraak een presentatie geven en meteen feedback krijgen. Op deze manier weet u als aanvrager snel voor welke fondsen u in aanmerking zou kunnen komen of hoe u uw kansen op een bijdrage kunt vergroten. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan maar u krijgt wel een indicatie. Deelnemers aan het Groninger fondsenoverleg zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds / H.S. Kammingafonds, het Fonds voor de Landbouw, de Emmaplein Foundation, de Stichting Beringer Hazewinkel, de NAM, het VSB Fonds en de Kunstraad Groningen. Mocht u zich willen aanmelden voor het spreekuur of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Antje van der Meulen via antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 050 360 0637.

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden