NIEUWSBRIEF
11-12-2019
Advisering gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024
De procedure bij de gemeente en de provincie Groningen voor het aanvragen van een meerjarige subsidie cultuur in de periode 2021-2024 is gestart. De Kunstraad brengt in opdracht van beide overheden advies uit over de aanvragen. In de Notitie beoordelen aanvragen 2021-2024 geven we aan hoe het adviestraject verloopt en geven we inzicht in onze beoordelingsmethode. Daarnaast vindt u in de notitie de samenstelling van de raad en de commissies die bij de advisering betrokken zijn.

Klik hier voor de Notitie beoordeling aanvragen cultuur 2021-2024 en hier voor de opdrachtbrief van de gemeente en de provincie Groningen.

Het aanvragen van een meerjarige subsidie kan tot en met 5 januari 2020 c.q. 1 februari 2020 (voor instellingen die ook bij het Rijk subsidie aanvragen) via www.cultuurnotagroningen.nl.

We wensen alle betrokkenen veel succes en vooral ook veel inspiratie en werkplezier in de periode van voorbereiding op 2021-2024.
  Afbeelding Advisering gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024

Bijeenkomst governance dinsdag 14 januari 2020 in Forum Groningen
Wil je bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht in de cultuursector? Altijd al willen weten hoe je de Governance Code Cultuur kan toepassen in jouw organisatie? Heb je een specifieke vraag of cases op het gebied van bestuur of toezicht? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 14 januari a.s.

logo Cultuur + Ondernemen   De Kunstraad Groningen en Cultuur+Ondernemen organiseren in samenwerking met Johan Kolsteeg van de Rijksuniversiteit Groningen een bijeenkomst over de Governance Code Cultuur 2019.

Patrick Broekema (adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen) geeft een toelichting op de Governance Code Cultuur 2019. Wat zijn de belangrijkste thema’s? Welke vernieuwingen staan erin?  Wat betekent de toepassing voor jouw organisatie? 

Johan Kolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen) heeft voor zijn presentatie de titel gekozen: ‘Whose Code Is This Anyway?’ Goed bestuur en toezicht lijken vanzelfsprekend. Maar hoe werkt het toepassen van die code in specifieke situaties? Hoe organiseer je bestuur en toezicht passend bij wat jouw organisatie nodig heeft? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we ervaringen en handvatten om de Governance Code Cultuur in jouw organisatie effectief in te zetten.

In het laatste deel van onze bijeenkomst ben je welkom om zelf je vragen en ervaringen te delen. Deelnemers van de sessie nemen praktische handvatten en tips mee terug naar hun organisatie over hoe de volgende stappen rond goed bestuur en toezicht gezet kunnen worden.  

Voor wie?
Leden de raad van toezicht, voor leden van het bestuur, directies/managers en stafmedewerkers van culturele instellingen, voor wethouders, provinciebestuurders, overheden en financiers.

Datum en locatie
Dinsdag 14 januari 2020
Tijd bijeenkomst: 15.00 -18.00 uur (inclusief borrel en inloop)
Locatie: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, Groningen

Aanmelden
Deelname aan bijeenkomst governance bedraagt € 35 excl. btw.
Klik hier om je aan te melden.

Over de sprekers
Patrick Broekema (adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen) is als lid van de Commissie Governance Code Cultuur 2019 een van de opstellers van de code. Bij Cultuur+Ondernemen houdt hij zich bezig met de begeleiding van zelfevaluaties van besturen en raden van toezicht. Ook adviseert hij organisaties bij complexe governance-vraagstukken met als doel efficiëntie en effectiviteit van organisaties te bevorderen. Zijn jarenlange ervaring in de (woning) corporatiesector als adviseur heeft zijn kennis op het gebied van governance gevormd.

Dr. Johan Kolsteeg werkt aan de vakgroep Kunst, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar en geeft onderwijs over cultureel ondernemerschap, cultureel leiderschap en communicatie over kunst. Johan is raadslid van de Kunstraad Groningen, voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Muziekhuis Utrecht, toezichthouder van de stichting Niet Normaal INT en van de stichting Transatlantic.

Moderator bijeenkomst: Martine Fransman, adviseur governance Cultuur+Ondernemen.

Voor vragen over de bijeenkomst kan je je wenden tot Djoeke Gerding via 020 530 5953 of djoeke@cultuur-ondernemen.nl.

De Kunstraad organiseert de komende periode tevens de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken. 
Het eerstvolgende spreekuur is op 22 januari a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren. 
Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 21 januari a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden.
  logo VoordeKunst
Houd onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten voor de datum van het eerstvolgende spreekuur.
Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst dan kunt u contact opnemen met Kristel Casander van voordekunst.


Toekenningen Incidentenbudget 4e subsidieronde 2019
Rots Filmwerk SPUTUM € 15.000
Stichting PeerGrouP Niemand is hier eenzaam €   7.500
Stichting Abdijconcerten Aduard Seizoenprogramma 2019-2020 €   3.000
Stichting Jazz in Feerwerd Concertserie Jazz in Feerwerd 2019-2020 €   5.970
Stichting Tschumipaviljoen Lambert Kamps €   6.250
Stichting Luthers Bach Ensemble Concerten 2020 € 15.000
Stichting Peerd HAIM € 15.000
Stichting Musica Antiqua Nova Jaarprogramma 2020 € 14.700
Stichting Kunstbende Groningen Kunstbende Groningen 2020 € 12.500
Stichting moON Productions Blackbird - Rebirth € 10.000
Het Resort S02E02 €   8.900
Stichting Grasnapolsky Festivals Grasnapolsky 2020 € 15.000
Stichting Art of Clash Clash XXL 2020 € 15.000

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 4e subsidieronde 2019
Stichting Noordelijk Bach Consort najaarsproject Nicht nur Bach €   1.000
Concertkoor KOV Petite Messe Solennelle €   1.200
Provinciale Brassband Groningen PBG 2020 (jubileum 40 jaar) €   3.000
Homomannenkoor Zangzaad Jubileumconcert €   2.500
Drumfanfare Avanti Taptoe Avanti €   1.500
TKK Bekker Brahms & Mendelssohn €   4.000
Koninklijk Mannenkoort Gruno Gezamenlijk concert Gruno/Zingerij €     900
Vocaal Ensemble Ten Toon Salve Regina €   1.000
Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest NSJO 2019 - Spirit of Soul €   1.500

De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 februari 2020 om 17:00 uur (2e ronde 2020).

Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:
  • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • De presentatie van het Groninger erfgoed;
  • Publieksbereik;
  • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
  • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
  • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november. Kijk hier voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het ICB.


Kerstvakantie
Het kantoor van de Kunstraad Groningen is gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020.

 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden