NIEUWSBRIEF
20-12-2018
Jaarplan 2019
De afgelopen periode zijn met gemeente en provincie afspraken gemaakt over de opdracht en taken van de Kunstraad na 2018. De Kunstraad Groningen adviseert gevraagd en ongevraagd over cultuurbeleid, de culturele sector en de ontwikkeling van cultuur in de stad en de regio. De rol van de Kunstraad is die van adviseur en klankbord voor overheden en het culturele en maatschappelijke veld. Ook het zichtbaar maken van trends, ontwikkelingen en knelpunten behoort tot de taken. Daarnaast is de Kunstraad actief als beoordelaar van subsidieaanvragen.
In 2019 zijn concreet de volgende taken bij de Kunstraad belegd:
  • advisering over de culturele infrastructuur inclusief beoordeling structurele subsidies.
  • advisering over en beschikken van incidentele subsidies.
  • monitoring en evaluatie.
  • kennisdeling en debat. 
Nieuw in 2019 is het monitoren van de meerjarig gefinancierde instellingen. We kijken er naar uit om deze taak op te pakken die ook aansluit bij de wens van het culturele veld om gedurende de cultuurnota periode contact te houden met de Kunstraad. In januari gaan we met de overheden en het culturele veld in gesprek hoe we de monitoring precies gaan invullen.
Klik hier voor het complete overzicht van onze activiteiten in het komende jaar.

Talentontwikkeling
De Kunstraad heeft in opdracht van de gemeente Groningen drie kunstinitiatieven geëvalueerd die subsidie ontvangen vanuit het gemeentelijke budget voor talentontwikkeling. De rapportage over Teddy’s Last Ride, Zuhause en Het Resort is zodra deze formeel is overhandigd aan de gemeente, te vinden op onze website.
In 2019 zal de Kunstraad een uitgebreid advies uitbrengen over talentontwikkeling in de stad mede in relatie tot activiteiten in Noordelijk verband en landelijke ontwikkelingen. Dit advies kan een belangrijke bouwsteen vormen voor het selecteren, gericht ondersteunen en faciliteren van talent. Talent dat van fundamentele betekenis is voor een bruisende cultuurstad en een onderscheidend topaanbod.

Conferentie Arbeidsmarktagenda cultuur
Heeft u over de Arbeidsmarktagenda en/of de Fair Practice Code gehoord, maar wilt u weten hoe het nou concreet zit? Of bent u in de eigen organisatie volop bezig met stappen maken en bent u benieuwd of anderen tegen dezelfde dingen aanlopen? Goede redenen om op maandag 21 januari 2019 naar de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda te gaan in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Kunsten ’92 geeft een update hoe het staat met de Arbeidsmarktagenda en laat mensen van binnen en buiten reflecteren op de beweging die de culturele sector maakt. Minister van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.
Ga voor het uitgebreide programma en aanmelding naar de website van Kunsten’92 https://www.kunsten92.nl/publicaties/brieven/save-date-21-januari-2019-werkconferentie-arbeidsmarktagenda/

Regionale cultuurprofielen
Op 6 december 2018 organiseerde Kunsten ’92 in de Philharmonie Haarlem een bijeenkomst over de onlangs uitgebrachte Regioprofielen. De middag was opgebouwd uit vier onderdelen:
Deel 1. Sectorperspectief
Kort statement door enkele vertegenwoordigers uit de cultuursector over de gedroomde uitkomst van het proces rondom de regioprofielen. Wat zou het minimaal resultaat moeten zijn om het voor de sector de moeite waard te laten zijn? Met: Viktorien van Hulst (directeur Theaterfestival Boulevard), Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Jos van Hulst (Theatergroep Suburbia), Harmen van der Hoek (zakelijk directeur NNT).
Deel 2. Het perspectief van Rijk en Raad voor Cultuur
Aan landelijke spelers werd de volgende vragen gesteld: Waarom deden we dit ook alweer allemaal? Waar staan we in het proces? Wat vindt wanneer plaats? Wat mogen we volgens u verwachten van het resultaat? Met: Sara Knijff (plaatsvervangend directeur Erfgoed en Kunsten OCW) en Jakob van der Waarden (directeur Raad voor Cultuur).
Deel 3. Het perspectief van de (cultuur)beleidsexpert
Analytische beschouwing door Cor Wijn op de geproduceerde Regioprofielen.
Deel 4. Interactie met de zaal.
Klik hier voor het VERSLAG van de bijeenkomst en het OVERZICHT van alle Regioprofielen

Op 14 maart 2019 organiseert het Noordelijk Overleg Cultuur van 15.00 tot 17.00 uur in Groningen (locatie volgt) een netwerkbijeenkomst voor het culturele veld in het Noorden. De overheden gaan dan graag in gesprek over de inhoud van het Noordelijke regioprofiel en de uitvoering van de vier proeftuinen. Alle bestanden met betrekking tot het noordelijke regioprofiel zijn te downloaden via de website van We the North

Succesvolle campagnes in Groningen via provinciale matchfunding
Stichting voordekunst en de Kunstraad intensiveerden in 2017 hun werkzaamheden via een samenwerking met de provincie Groningen. Vanuit de provincie werd extra budget beschikbaar gesteld als matchfunding voor Groningse campagnes op voordekunst.nl. De samenwerking leidde in de afgelopen periode tot veel succesvolle campagnes (slagingspercentage van 95%). Door de provincie is € 25.000 ingezet en er is € 149.460 aan donaties opgehaald. Provincie, voordekunst en Kunstraad zetten de samenwerking ook in 2019 voort.
Evaluatie Matchfunding Groningen 2017-2018(pdf)

We kijken ook terug op een geslaagde Construction Club bij Academie Minerva in Groningen op 18 oktober jl. Een evenement voor jonge makers over zaken als ‘Hoe regel je de administratie? Hoe werk je met opdrachtgevers? Hoe ga je samenwerkingen aan? En hoe en wanneer kan je crowdfunding het beste inzetten.
foto's bekijken

Spreekuur voordekunst
In 2019 organiseert de Kunstraad diverse spreekuren met voordekunst. De eerste is al snel!

Heb jij een concreet idee waarvoor je wilt crowdfunden? Of wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Schrijf je dan in voor een spreekuur!
In een half uur tijd nemen wij jouw project door, geven we advies en beantwoorden we eventuele vragen. Mocht je nog niet helemaal bekend zijn met crowdfunding dan kun je tijdens dit spreekuur ook bij ons terecht voor meer informatie.

Wat? Spreekuur met een voordekunst medewerker.
Wanneer? 16 januari van 13:30 tot 15:30 uur.
Waar? St. Jansstraat 2g,9712 JN Groningen
Voor wie? Toekomstige projectmakers die serieus nadenken over crowdfunding als financieringsvorm.
Inschrijven kan via deze link. Let op er is maar beperkt plek, dus wees er snel bij!

Mocht het niet lukken bij dit eerste spreekuur aanwezig te zijn, treur niet. De Kunstraad organiseert in samenwerking met voordekunst meerdere spreekuren in 2019. De data van deze spreekuren en die met Cultuur+Ondernemen over governance en ondernemerschap zijn binnenkort te vinden op onze website.

Het Groninger fondsenoverleg
In 2019 is er weer het maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren.

De fondsen die meedoen aan het Groninger fondsenoverleg zijn: Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds, Fonds voor de Landbouw, Emmaplein Foundation, Beringer Hazewinkel Fonds, VSBfonds, NAM Programma Leefbaarheid & Duurzaamheid, Mondriaan Fonds en de Kunstraad Groningen.

Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 15 januari a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

In 2019 vindt het Groninger Fondsenoverleg plaats op:
15 januari
20 februari
27 maart
1 mei
5 juni
10 juli
18 september
23 oktober
27 november


Toekenningen 1ste subsidieronde 2019 Incidentenbudget bekend
Op 15 augustus jl. sloot de vierde subsidieronde van 2018 van het Incidentenbudget, het subsidiebudget voor professionele kunsten in de stad en de provincie Groningen. Er zijn 30 subsidieaanvragen ingediend met een totaal aangevraagd subsidiebedrag van bijna € 300.000. Om binnen het beschikbare rondebudget van € 120.000 te blijven heeft de Kunstraad keuzes moeten maken. Er zijn uiteindelijk 11 subsidieaanvragen gehonoreerd en een overzicht van de toekenningen staat op onze website. Drie van de toekenningen lichten we hieronder uit. 

Stichting Kamerorkest van het Noorden – Project Genesis, a new beginning 
Het Kamerorkest van het Noorden is een nieuw initiatief van een aantal jonge strijkers, afgestudeerd aan het Groningse Prins Claus Conservatorium. Het is het enige professionele strijkorkest in het Noorden; het richt zich op actuele presentatievormen en wil ook aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het komende project Genesis is een bijzondere audiovisuele voorstelling waarbij nog niet eerder in Nederland uitgevoerde muziek van Gia Kancheli en Martin Georgiev wordt samengevoegd tot een hedendaags oratorium, op teksten van Guus Kuijer (bekend van de Bijbel voor Ongelovigen). De voorstelling is in de loop van 2019 te zien in onder meer Groningen en Appingedam.http://www.kamerorkestvanhetnoorden.nl/agenda/genesis-a-new-beginning/

Stichting Bird Productions – The Protagonist
De Nederlands-Servische Dunja Jocic is een spannende nieuwkomer in de Nederlandse podiumkunstenwereld. In het Noorden heeft ze inmiddels naam gemaakt als een van de gezichtsbepalende dansers van Club Guy&Roni/Noord Nederlands Toneel. The Protagonist is haar eerste avondvullende reisvoorstelling, met als thema de schaduwkanten van het internet en de voortdurende stroom van informatie. De voorstelling is begin volgend jaar onder meer te zien in de Groningse Stadsschouwburg.https://www.korzo.nl/nl/producties/protagonist

Stichting Oude Groninger Kerken - Passanten
De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat volgend jaar 50 jaar. In dat kader brengt fotograaf Taco Anema de gebruikers van 89 kerken in beeld. Anema is onder meer bekend van zijn fotoserie Honderd Hollandse Huishoudens. Met Passanten laat hij de gevarieerde, hedendaagse menselijke kant van eeuwenoude godshuizen zien, van seculier tot religieus, van traditioneel tot modern. Gedurende het jubileumjaar worden de portretten op verschillende locaties aan een breed publiek gepresenteerd, onder meer als tijdelijke pop-up tentoonstellingen. De première vindt plaats op 13 mei a.s. in de Der Aa-kerk in Groningen bij de aftrap van de jubileumviering. 
www.groningerkerken.nl 

 
Toekenningen Incidentenbudget 4de subsidieronde 2018
Dutch Guitar Foundation The European Guitar Concerto Competition and Festival € 10.000
Kamerorkest van het Noorden Project Genesis, a New Beginning € 12.500
Stichting Speelgoud Op Verzet! € 15.000
Operatie Tandwiel Landing €   7.500
Stichting Bird Productions The Protagonist €   8.000
Het Resort S01E03 €   7.500
Stichting Oude Groninger Kerken expositie 'Passanten' € 10.000
Stichting Non-Fiction Photo Zilveren Camera 2019 €   4.950
Stichting Explore the North De Ballade van Omie Wise €   7.500
Kunstbende Groningen Kunstbende Groningen editie 2019 € 12.500
Stichting Grasnapolsky Festivals Grasnapolsky Festival € 12.050

De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 februari 2019 om 17:00 uur (2de ronde 2019).

De verdere subsidierondes voor 2019 sluiten om
1 mei 2019 17:00 (3de ronde 2019)
1 augustus 17:00 (4de ronde 2019)

Incidenteel cultuurbudget provincie Groningen
Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:
  • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • De presentatie van het Groninger erfgoed;
  • Publieksbereik;
  • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
  • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
  • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Renée Orleans van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, r.m.l.orleans@provinciegroningen.nl.

Nieuws van het bureau
Zoals bij velen bekend was Antje van der Meulen de afgelopen maanden met zwangerschapsverlof. Antje heeft een zoon gekregen, Bram! Beiden maken het goed. Vanaf januari is Antje terug bij de Kunstraad en nemen we afscheid van Julia Tomasoa. We bedanken Julia voor haar inzet in de afgelopen maanden.

Het bureau van de Kunstraad is gesloten van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019.

Wij wensen iedereen een fijne kerst en een inspirerend nieuw jaar!


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden