NIEUWSBRIEF
16-08-2018
Talentontwikkeling
De Kunstraad heeft met waardering en interesse kennis genomen van de brief van het college van B&W over talentontwikkeling in de stad Groningen. De Kunstraad onderschrijft van harte het pleidooi voor het ondersteunen van talent. In een reactie brengt de Kunstraad het college enkele punten onder de aandacht en hoopt hiermee bij te dragen aan verdere verscherping en verdieping van het gemeentelijk beleid. Zo geeft de Kunstraad het college mee om de gemeentelijke visie en concrete doelen scherper te formuleren, ook in kwalitatieve zin. Verder roept de Kunstraad het college op ook aandacht te schenken aan de disciplines literatuur en film, disciplines waarin in Groningen veel talent aanwezig is.
Klik hier voor de volledige reactie van de Kunstraad. In 2019 zal de Kunstraad een uitgebreid advies uitbrengen over talentontwikkeling in de stad mede in relatie tot de ontwikkelingen in Noordelijk verband en de benodigde voorzieningen. Dit advies kan een belangrijke bouwsteen vormen voor het selecteren, gericht ondersteunen en faciliteren van talent. Talent dat van fundamentele betekenis is voor een bruisende cultuurstad en een onderscheidend topaanbod.

Evaluatie provinciaal cultuurbeleid
De afgelopen maanden is de effectiviteit van het cultuurbeleid van de provincie Groningen geëvalueerd door BMC. De tussentijdse evaluatie van het cultuurbeleid 2017-2020 is door Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan Provinciale Staten gestuurd.
Klik hier voor het evaluatierapport.
Dit najaar zal het college van GS de staten nader informeren over de procedure voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 en met hen de uitgangspunten verkennen voor de provinciale kadernota cultuur.

Noordelijk cultuurprofiel
Op 27 juni jl. vond er een overleg plaats voor alle culturele organisaties in Drenthe, Friesland en Groningen over de ontwikkeling van het regioprofiel Noord-Nederland. Deadline voor het indienen van het cultuurprofiel bij OCW is 1 november 2018 en maakt onderdeel uit van de procedure voor de cultuurnota 2021-2024. Heeft u punten die u wilt inbrengen neem dan contact op met de Els van den Berg, bestuurssecretaris Noordelijk Overleg Cultuur via wethenorth@provinciegroningen.nl. Voor meer informatie over het proces zie het werkdocument Stedelijke en regionale culturele profielen. Klik hier voor het werkdocument.
De Kunstraad beraadt zich op een eigen bijdrage als input voor het Noordelijk cultuurprofiel en de kadernota’s cultuur 2021-2024 van de stad en de provincie Groningen. Op het vlak van de beoordeling van plannen van de meerjarige gefinancierde instellingen verkent de Kunstraad de samenwerking met de Raad voor cultuur en landelijke fondsen.


Positie Kunstraad
Gemeente, provincie en Kunstraad praten gezamenlijk over de opdracht aan de Kunstraad na 2018. Gemeente en provincie hechten aan een onafhankelijke Kunstraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt. Vooralsnog zijn vier taken benoemd: advisering culturele infrastructuur inclusief beoordeling structurele subsidies, advisering en beschikken incidentele subsidies, visitatie, monitoring en evaluatie, kennisdeling en debat.
In september moet duidelijk worden hoe en op welke wijze deze taken het beste ingevuld gaan worden.

Op 3 juli jl. sprak het bestuur met adviseurs en bureau over de positionering van de Kunstraad en de ontwikkelingen in de culturele sector in de stad en de provincie Groningen. Voorzitter Erik Akkermans en directeur Ebrien den Engelsman spraken op 17 juli 2018 ook met de cultuurpijlers.

De Kunstraad houdt geregeld dit soort bijeenkomsten en gesprekken als input voor de door de Kunstraad uit te brengen adviezen en het gesprek met overheden en culturele initiatieven.

 Bijeenkomst met adviseurs en bureau over de positionering van de Kunstraad

Workshop crowdfunding voor filmmakers in Groningen
Met voordekunst organiseert de Kunstraad met enige regelmaat workshops crowdfundig voor culturele projecten.  Op 7 september 2018 initieert CineCrowd samen met de Kunstraad Groningen een workshop over crowdfunden specifiek voor makers van korte films, animaties, documentaires, speelfilms, videoclips, series etc.
logo Cinecrowd
In het eerste, plenaire gedeelte van de workshop geeft CineCrowd een presentatie over de do’s en don’ts van het crowdfunden. Er worden vragen behandeld als:

 1. Waarom ga je crowdfunden?
 2. Hoe vind en bereik je jouw doelgroep?
 3. Hoe maak je een goede teaser?
 4. Welke fondsen en partijen kunnen er tijdens je campagne al bijdragen aan je film?
Daarnaast vertelt een Groningse filmmaker, die al bij CineCrowd gecrowdfund heeft, over haar/ zijn crowdfunding campagne. Het tweede gedeelte van de workshop is optioneel, hier krijgen filmmakers tijdens een een-op-een gesprek met een medewerker van CineCrowd individuele feedback op hun crowdfundingplannen. Makers kunnen hier van te voren hun filmplan voor insturen, zodat er gericht feedback kan worden gegeven.

PROGRAMMA
13.30 uur | Inloop
14.00 uur | Presentatie door CineCrowd en ervaringsdeskundige
15.10 uur | Pauze
15.30 uur | Bespreken specifieke campagnes 
17.00 uur | Borrel

Aanmelden voor de workshop kan door een mail te sturen naar info@cinecrowd.nl. Vermeld hierin ook of je aanwezig bent bij het tweede gedeelte van de workshop. Kosten voor de workshop bedragen €10,-. Spreekuren
De Kunstraad organiseert in 2018 de volgende spreekuren.

Spreekuur Kunstraad Groningen
Maandelijks spreekuur voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met de Kunstraad Groningen en informatie willen over subsidiemogelijkheden of een projectidee willen bespreken.  Het eerstvolgende spreekuur is op 27 september a.s. van 14:00 tot 16:00 uur. U kunt zich tot uiterlijk een week voor aanvang van het spreekuur aanmelden bij Annette Steenhuisen, 050 360 1835 of annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.

Het Groninger fondsenoverleg
Maandelijks spreekuur met verschillende Groninger fondsen voor potentiële aanvragers die een globaal idee willen laten toetsen of een plan aan meerdere fondsen tegelijk willen presenteren.  Het eerstvolgende fondsenoverleg waarvoor u zich nog kunt aanmelden vindt plaats op dinsdag 18 september a.s. van 13:30 tot 16:30 uur. Voor alle vragen en correspondentie over het fondsenoverleg kunt u terecht bij Antje van der Meulen, te bereiken via 050 360 0637 of antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Informatie landelijke cultuurfondsen
Organiseert u een cultureel project en wilt u daarvoor een beroep doen op de landelijke cultuurfondsen neem dan contact op over de mogelijkheden met: Spreekuur voordekunst
Halfjaarlijks spreekuur met voordekunst over crowdfunding. Iedereen die een concreet idee heeft waarvoor hij/zij wil crowdfunden kan zich aanmelden.
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 12 oktober a.s. Houd onze website en sociale media in de gaten voor het aanmeldformulier.
Heeft u nu al vragen over het financieren van projecten via voordekunst dan kunt u contact opnemen met voordekunst.

logo Cinecrowd

 
Toekenningen 3e subsidieronde 2018 Incidentenbudget bekend
Op 1 mei jl. sloot de derde subsidieronde van 2018 van het Incidentenbudget, het subsidiebudget voor professionele kunsten in de stad en de provincie Groningen. Er zijn 39 subsidieaanvragen ingediend met een totaal aangevraagd subsidiebedrag van ruim € 300.000. Om binnen het beschikbare rondebudget van € 150.000 te blijven heeft de Kunstraad keuzes moeten maken. Er zijn uiteindelijk 19 subsidieaanvragen gehonoreerd. Drie van de toekenningen worden hieronder uitgelicht

Stichting Kunst te Gast – Jazz te Gast 2019
Op 14 en 15 juni 2019 vindt in Zuidhorn voor de derde keer het festival Jazz te Gast plaats. Begonnen als een bewonersinitiatief is het inmiddels uitgegroeid tot een evenement met landelijke uitstraling. Verdeeld over de sfeervolle tuinen van De Gast zijn acht podia. Een Artist in Residence maakt ter plekke nieuwe muziek en dat wordt tijdens het festival ten gehore gebracht. In 2015 was dat Michael League (bassist en bandleider van o.a. Snarky Puppy) en in 2017 was de Artist in Residence Dave Douglas (trompettist uit New York).
Houd de website www.jazztegast.nl in de gaten voor de programmering van 2019.

logo Jazz te Gast
Stichting Taartrovers Festival – Taartrovers Film Festival 2019
Het Taartrovers Film Festival is een jaarlijks reizend filmfestival voor kinderen van 2 tot 9 jaar en vindt in 2019 van 19 tot 22 april plaats in het Groninger Forum. Het thema is In de Wolken, de elementen van het weer. Een greep uit de films die te zien zullen zijn, zijn

 • Wij gaan op berenjacht van Joanna Harrison/Robin Shaw
 • De Zon van Roman Sokolov
 • De laatste dag van de herfst van Marjolaine Perreten
 • Papa wolkje van Akiko McQuerrey
 • De Sneeuwpop van Lain Forbes
logo Taartrovers
Daarnaast kunnen de kinderen de elementen van het weer ervaren in de interactieve installatie Speeltuin van de verbeelding. Bij de opening van het festival worden de dansfilms Regenboogdans van Len Lyle en Brug van Maria Josefsson getoond, die moeten uitmonden in een vrolijk dansfeestje! www.taartrovers.nl

Jip de Beer – New Manhattan – The Web Space Never Sleeps
De jonge kunstenaar Jip de Beer gaat een drie meter lang schaalmodel van een fictieve stad maken, gebaseerd op de architectuur van 100 webpagina’s. Met andere woorden: hij bouwt websites om tot tastbare architectuur. In december 2018 is het schaalmodel in het Groninger Forum te zien en de opening wordt vergezeld door een live performance van Joana Chicau en Jip de Beer.
logo TJip de Beer
De inspiratiebron van Jip voor dit project is Manhattan, qua vorm en inhoud ziet hij overlap met de virtuele wereld. In Manhattan kun je alles krijgen en er is altijd wat te beleven, The City That Never Sleeps. Het internet zou je ook als een drukke stad kunnen zien die nooit stilstaat. Hij wil deze wereld laten stilstaan door het maken van 100 afzonderlijke sculpturen met een 3D printer. Al deze sculpturen samen vormen de fictieve stad New Manhattan.
https://jip.debeer.it/

 
Alle toekenningen Incidentenbudget 3e subsidieronde 2018
Stichting Pagepop Pagefestival 2018 €   2.700
Stichting Culturele Raad Middelstum Symphoniae Sacrae €   1.800
Stichting Productiefonds Amateurkunst MPV Veendammer Wind € 13.500
Stichting seriousFilm FEAST € 12.600
Stichting Groningsche Muziekvereeniging Concert Kamerorkest van het Noorden €   4.050
Stichting Kunst te Gast Jazz te Gast 2019 € 13.500
Stichting Plakband Vissen Bergen € 12.600
Stichting Tschumipaviljoen Pluralites €   5.940
Stichting Z&S Zienemaan & Sterren €   9.900
Stichting Square Web Onder de Vulkaan €   1.350
Richard Bolhuis Oldambt €   3.465
Stichting Taartrovers Festival Taartrovers Film Festival 2019 € 11.250
Stichting Dutch Guitar Foundation Gitaristenpodium Groningen €   1.800
Stichting Folk Groningen Stichting Folk Groningen €   8.100
Jip de Beer New Manhattan - The Web Space Never Sleeps € 12.600
Stichting Kollektif (i.o.) Tut Töt Túõ €   6.750
Stichting Toneelgroep ECHO De Poolse Bruid €  13.500
Stichting Musica Antiqua Nova Concertseizoen 2018-2019 €  13.500
Stichting Bierumer School Devine Hunger €   945

Toekenningen Plusregeling amateurkunst 3e subsidieronde 2018
Stichting Luisterwijk Forza Musica €   2.200
Stichting Kamerkoor Moderato Cantabile Vespers – S. Rachmanioff €   1.000
Vereniging Capella Groningen Lustrumjaar 2019 €   4.000
Stichting Groninger Studenten Cabaret 32e Groninger Studenten Cabaret Festival €   2.500
Vereniging Kooriander Jubileumconcert €      800
Stichting NOM / Kamerfilharmonie Der Aa Gustav €   3.500
Vereniging Jong Vocaal Groningen La petite messe solenelle €   2.000


De sluitingsdatum van de volgende subsidieronde van het Incidentenbudget en de Plusregeling amateurkunst is: 1 november 2018 om 17:00 uur (1e ronde 2019).

Incidenteel cultuurbudget provincie Groningen
Naast het Incidentenbudget voor professionele kunsten bij de Kunstraad, beschikt de provincie Groningen over het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Met het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
 • De presentatie van het Groninger erfgoed;
 • Publieksbereik;
 • Innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan)
 • (Inter)nationale en regionale samenwerking;
 • Kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Groningen.
De sluitingsdatum voor de eerstkomende ronde is 15 september a.s. Kijk voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het ICB op https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/incidenteel-cultuurbudget/. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lizet Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 41 42.


 
 
footer
Wanneer deze nieuwsbrief niet goed overkomt, kunt u de nieuwsbrief hier bekijken
Klik hier om u af te melden