ACTUEEL - ARCHIEF / ALGEMEEN

Cultuur+Ondernemen - 08-06-'17
Cultuur+Ondernemen op 23 juni a.s. bij de Kunstraad Groningen voor Oriëntatiegesprekken

Cultuur+Ondernemen is de ingang naar kennis en ondernemerschap in de cultuur. Ze zijn er voor culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die verder willen, financieel maar ook inhoudelijk. Cultuur+Ondernemen werkt daarom niet alleen samen met de makers en aanbieders maar ook met overheden, fondsen, bedrijven en particulieren.

Veel vragen die culturele organisaties, kunstenaars en creatieven hebben zijn niet standaard. Voor een succesvolle loopbaan moet je je continu blijven ontwikkelen en onderscheidend zijn. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Het is prettig om af en toe met iemand van gedachten te wisselen hierover. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Jouw organisatie doet het best goed, maar hoe kom je nog verder vooruit? Moet je jouw sterke punten verder verbeteren of focus je er juist op om aan je zwakkere punten te werken? Je bent wellicht al een paar jaar afgestudeerd en vraagt je af: wat nu? Allemaal vragen die je tegen kan komen in de praktijk. Cultuur+Ondernemen praat graag met je voor een oplossing op maat.

Mogelijke onderwerpen waarover je met Cultuur+Ondernemen kunt sparren zijn:
  • Financiering
  • Marktontwikkeling
  • Bestuur en toezicht
  • Ontwikkeling van je loopbaan en ondernemerschapscompetenties
Dus heb je een vraag, probleem of wens, meld je dan aan voor een kosteloos oriëntatiegesprek op vrijdag 23 juni a.s. Cultuur+Ondernemen komt op verzoek van de Kunstraad met veel plezier naar Groningen om deze gesprekken te voeren. Meld je aan via de volgende link: https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/oriëntatiegesprekken-groningen-23jun/bestellen. Cultuur+Ondernemen neemt dan contact met je op om het gesprek in te plannen. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de Kunstraad Groningen, Sint Jansstraat 2g.


Spreekuur voordekunst - 04-05-'17
Denk je na over het financieren van een project via crowdfunding? Op vrijdag 19 mei a.s. van 13:00 uur tot 16:00 uur is voordekunst weer in Groningen om jouw vragen te beantwoorden.

Een spreekuur is een gesprek van ongeveer 30 minuten waarin je al je vragen over crowdfunding kunt stellen aan een van de medewerkers van voordekunst. Een spreekuur werkt het beste wanneer je zelf al enkele vragen hebt, en idealiter ook al een concreet idee waarvoor je crowdfunding in wilt zetten.

Wat? Spreekuur crowdfunding / voordekunst bij de Kunstraad Groningen.
Waar? Het kantoor van de Kunstraad Groningen, Sint Jansstraat 2g,
9712 JN in Groningen.
Wanneer? Vrijdag 19 mei a.s. tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Dus: kom je uit Groningen en denk je er over om crowdfunding in te zetten voor de financiering van jouw creatieve, culturele of erfgoed project? Meld je dan nu aan voor het spreekuur voordekunst. Klik hier voor het aanmeldformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Alyssa van voordekunst via alyssa@voordekunst.nl.


PERSBERICHT - 05-04-'17

Open huis Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds organiseert op dinsdag 11 april een open huis op locatie bij Academie Minerva in Groningen. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst kunnen kunstenaars, bemiddelaars, beeldende kunst- en erfgoedinstellingen, opdrachtgevers en andere betrokkenen informatie opdoen over de bijdragemogelijkheden en activiteiten van het Mondriaan Fonds. Ook wil het fonds op deze middag kennis verzamelen over wat er speelt op het gebied van erfgoed en beeldende kunst in Noord-Nederland (Friesland, Drenthe en Groningen). De bijeenkomst fungeert bovendien als netwerkmoment voor uiteenlopende partijen: van beeldend kunstenaar en kunstinitiatief tot kunstmuseum, erfgoedinstelling en opdrachtgever.

Programma:
  • 14.00 uur: inloop
  • 14.30 uur: welkom door Dorothea van der Meulen (dean Academie Minerva)
  • 14.35 uur: Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) over de uitgangspunten van het beleid dat het Mondriaan Fonds in de periode 2017-2020 zal voeren
  • 15:15 uur: Eelco van der Lingen (curator Fries Museum) in gesprek met Esther de Graaf (beeldend kunstenaar), Toos Arends (curator Into Nature - Art Expedition) en Tom van Slooten (directeur Natuurmuseum Fryslân) over de uiteenlopende projecten die zij realiseerden met een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Aansluitend gesprek met de zaal
  • 16:00 uur: speeddaten - gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met medewerkers van het Mondriaan Fonds
  • 16.30 - 17.30 uur: netwerkborrel
Locatie: Academie Minerva (Praediniussingel 59A, Groningen) Voorafgaand aan dit programma kunt u deelnemen aan de workshop 'De kunst van het aanvragen', gegeven door Patricia Kaersenhout (beeldend kunstenaar en adviseur Mondriaan Fonds). Tijdens de workshop, die plaatsvindt van 13:00 tot 14:00 uur, gaat zij in op verschillende aspecten rondom het schrijven en beoordelen van aanvragen, met tips voor het opstellen van een werkplan en informatie over de adviescommissie en de criteria waarop een aanvraag bij het Mondriaan Fonds wordt beoordeeld. Aanmelden voor deze workshop is verplicht en kan via rsvp@mondriaanfonds.nl. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk, alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden voor het open huis in Groningen kan hier.


Vacature - 21-10-'16
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van de Kunstraad Groningen met ingang van januari 2017 een nieuwe voorzitter (m/v)

Draagt u kunst en cultuur een warm hart toe? En heeft u belangstelling voor het voorzitterschap? Dan roepen wij u van harte op te reageren. Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u
vóór 14 november a.s. mailen naar mevrouw Ebrien den Engelsman, directeur van de Kunstraad Groningen.

Klik hier voor meer informatie(pdf)Uitnodiging oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen - 21-10-'16
Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Ze ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten.

Cultuur+Ondernemen komt op verzoek van de Kunstraad met veel plezier op 8 november aanstaande naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren (kosteloos). Deze gesprekken zijn dit keer met name bedoeld voor culturele organisaties. Zijn je plannen voor de komende jaren wel of niet gehonoreerd? Wat heb je als organisatie nodig om te blijven ontwikkelen en te innoveren?

Klik hier voor meer informatie(pdf)


Vacature: bestuursleden Kunstraad Groningen(m/v) - 28-01-'16
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van meerdere bestuursleden zijn wij op zoek naar bestuursleden met kennis en ervaring op artistiek inhoudelijk terrein, communicatie en marketing en/of een bestuurlijke dan wel juridische achtergrond.

Reacties (CV met korte motivatie) kunnen
tot en met maandag 29 februari 2016 per mail gestuurd worden naar de Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen, antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Klik hier voor meer informatie (PDF)
Nieuwe adviseurs Kunstraad- 19-02-'14
Met ingang van 1 februari jl. zijn er twee nieuwe adviseurs benoemd tot lid van de kerncommissie van de Kunstraad Groningen: Toos Arends en Nina Slagter.
Toos Arends is directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst Drenthe en voorheen conservator moderne kunst in het Fries Museum te Leeuwarden.Toos heeft ruime ervaring als adviseur, onder andere bij het Mondriaan Fonds.
Nina Slagter is dramaturg, theaterwetenschapper en cultuur ondernemer. Sinds 2012 is Nina al werkzaam voor de Kunstraad als extern adviseur. De kerncommissie bestaat naast de nieuwe leden verder uit Andrea Möller, Bert Oling en Jo Willems. Quirijn van den Hoogen is technisch voorzitter. In verband met het verlopen van de zittingstermijn verlaten Loes Heebink, Henk Kraayenzank en Harrie de Vries de commissie.

Tevens zijn met ingang van 1 februari jl. de volgende extern adviseurs aangetrokken:
Sylvia van den Berg: organisator/programmeur culturele projecten, voorheen bestuurslid Keunstwurk.
Mare van Koningsveld: kunsthistoricus, recensent, curator/organisator.
Iris Offringa: muziekwetenschapper, zangeres, adviseur Fonds Cultuurparticipatie, adviseur Cultuureducatie Overijssel, voorheen adviseur amateurkunst Kunst & Cultuur Overijssel.
Marjelle Over: grafisch ontwerper, adviseur/fondsenwerver Kunst & Cultuur Drenthe, voorheen adviseur Fonds Cultuurparticipatie.
Tia van der Velde: docent dans, adviseur fondsenwerving en trajectsubsidiëring, docent Prins Claus Conservatorium, voorheen adviseur Productiefonds Podiumkunsten Friesland, Landelijk Centrum Amateurdans.
Floris Vermeulen: musicus, adviseur muziek, dans en theater Fonds Podiumkunsten.

Klik hier voor het organisatiemodel van de Kunstraad.Spreekuur Voordekunst - 15-05-'14
Ook in 2014 is de Kunstraad weer partner van voordekunst. Onlangs bereikte de teller van voordekunst de 4 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht door bijna 40.000 donateurs en hiermee zijn 693 projecten succesvol gefinancierd. Op de pagina www.voordekunst.nl/groningen staan de projecten uit de regio om aan te doneren. Vanwege de grote belangstelling en waardering voor de vorige spreekuren hebben we op 2 juni opnieuw een spreekuur voordekunst in Groningen georganiseerd.

Nico Voskamp van voordekunst was bij de Kunstraad Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden. In een één op één gesprek van maximaal een half uur kon je je project voorleggen en kreeg je direct feedback op je plannen.


Vacature: nieuwe leden kerncommissie en externe adviseurs - 31-10-'13
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van enkele commissieleden en het actueel houden van onze kennis op het gebied van kunst en cultuur is de Kunstraad Groningen op zoek naar: nieuwe leden kerncommissie en externe adviseurs met ingang van 1 januari 2014.

Klik hier voor meer informatie (PDF) |
Deze vacature is inmiddels vervuld


Voor de kunst in Groningen - evaluatie - 19-09-'13
Afgelopen jaar is het landelijke platform voordekunst.nl in samenwerking met de Kunstraad Groningen gestart met het ondersteunen van Groningse initiatieven. Van deze samenwerking is een evaluatie gemaakt. In deze rapportage treft u onze bevindingen aan van de samenwerking en de eerste resultaten op het gebied van crowdfunding voor de culturele sector in Groningen.

Klik hier voor de rapportage (PDF)Voor passie en verdieping - 02-09-'13
Advies over de gemeentelijke regelingen voor amateurkunst
Op verzoek van de gemeente Groningen heeft de Kunstraad onderzoek gedaan naar de gemeentelijke subsidieregelingen voor amateurkunst.

Onder de titel
Voor passie en verdieping hebben wij de gemeente advies uitgebracht. De komende periode vindt bij de gemeente de besluitvorming plaatst over het advies en de vertaling naar de gemeentelijke subsidieregelingen per 2014.

Klik hier voor de samenvatting (PDF)
Klik hier voor het gehele rapport (PDF)


Adviesopdracht aan de Kunstraad - 24-01-'12
Het adviesproces in het kader van de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016 is in volle gang. De Kunstraad heeft van de gemeente 52 beleidsplannen toegezonden gekregen. Op 24 januari 2012 heeft het college van B&W formeel de adviesopdracht aan de Kunstraad verstrekt. Klik hier voor de brief (PDF).


Reactie sectoradvies "de (ont)ketening der kunsten" - 30-11-'11
Klik hier voor de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het sectoradvies "De (ont)ketening der kunsten " (PDF).


Sectoradvies "de (ont)ketening der kunsten" - 07-10-'11
Klik hier voor het sectoradvies podiumkunsten en beeldende kunst in Groningen (PDF)


SUBSIDIEPLAFONDS 2011 - 01-'11
Incidentenbudget€ 558.100
Amateurkunstbudget€   84.000
Orgelbudget€   20.000
E-culture€   64.400
Kunst & Economie€   29.185


Verslag DwarsDiep/Kunstraad-debat - 05-11-'10
In de kunst en politiek woedt een discussie over de rol van de overheid inzake kunst en cultuur. Zijn kunst en cultuur “linkse hobby's” waar de overheid zich niet mee moet bemoeien? Mag de overheid wel subsidiëren, maar niet oordelen? Of moet de overheid juist veel meer dan ze gewend is, kiezen voor kunst en cultuur vanwege hun maatschappelijke, economische of sociale rol?

Klik hier voor het verslag van het DwarsDiep/Kunstraad debat van 26 september j.l.(PDF)Structurele cultuursubsidie 2013-2016 - 14-07-'10
Meer Groningers laten meedoen aan cultuur. Het cultureel erfgoed in standhouden en presenteren. En professionele kunsten laten bijdragen aan de economische en promotionele waarde van de provincie Groningen. Dat zijn de uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid van de provincie Groningen voor de periode van 2013-2016.

Subsidieverzoeken van instellingen voor Kunst & Cultuur moeten voor 1 januari 2011 bij de provincie Groningen worden ingediend. De Kunstraad zal in mei 2011 een advies uitbrengen. Alle informatie hierover en de criteria kunt u hier bekijken of downloaden'VERSLAG' BIJEENKOMST CULTURAL GOVERNANCE 21 mei j.l. - 06-'10
Vrijdag 21 mei heeft de Kunstraad Groningen een bijeenkomst over Cultural Governance georganiseerd. Onder cultural governance wordt verstaan: goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector. De professionalisering en verzakelijking van de sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht belangrijk.
Deelnemers aan die bijeenkomst kunnen de sheets van het laatste gedeelte van die middag hier downloaden.(PDF)


VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST MARKT!
Via onderstaande links heeft u toegang tot de presentaties die zijn gehouden op 12 maart 2010.

Presentatie Ron Overbeek (PDF)
Presentatie bijeenkomst MARKT! (PDF)
Fanbase Marketing in kunstenland


VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST E-CULTURE
Via onderstaande links heeft u toegang tot de presentaties die zijn gehouden op 7 maart 2010.

http://non-fiction.nl/presentatie_groningen.pdf
http://www.slideshare.net/incubate
K. Kuitenbrouwer (Powerpoint)
Net Niet Groningen (Powerpoint)


PRESENTATIE WEBSITE GRONINGEN ORGELSTAD - 04-03-'10
Op donderdag 18 maart was de officiële presentatie van de website Groningen Orgelstad. Deze website is een initiatief van de Kunstraad Groningen, die de jaarlijkse subsidiegelden onder de stedelijke orgelcommissies verdeelt en die de gezamenlijke promotie coördineert. Op de website is een overzicht te zien van de belangrijkste stad-Groninger orgels met de activiteiten die daarop worden georganiseerd.

Klik hier
om de site te bekijken.


VERSLAG DWARSDIEPDEBAT: Groningen, een wereldstad? - 14-01-'10
De vraag of Groningen op het gebied van kunst en cultuur meer aan internationalisering zou moeten doen, werd 12 januari 2010 in de Machinefabriek niet beantwoord. Wel is duidelijk geworden dat de vraag onder Groningers leeft en verhitte discussies oplevert.
Klik hier voor het verslag (PDF)