ACTUEEL
Uitnodiging - 10-10-'17

Wij nodigen u mede namens wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Fleur Gräper van harte uit voor het afscheid van onze vertrekkende voorzitter Hans van Maanen en de introductie van onze nieuwe voorzitter Erik Akkermans.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 oktober a.s. van 14:00 tot 16:00 uur in de oude kantine van Vrijdag, locatie Sint Jansstraat 7 te Groningen.

Perspectief is het motto voor de middag. Cultuur en met name kunst laten ons meer zien dan we in eerste instantie denken. Ze hebben de unieke kracht om ons zaken van meerdere kanten te tonen. Reflectie en spiegelen is ook de rol van een adviesorgaan.

Het programma is als volgt:
14:00 – 14:15 uur   Inloop en welkomstwoord Ebrien den Engelsman
14:15 – 14:25 uur   Reflectie Hans van Maanen
14:25 – 14:30 uur   “Bless the system?” Andreas Blühm
14:30 – 14:40 uur   Vooruitblik Erik Akkermans
14:40 – 14:50 uur   Intermezzo
14:50 – 15:00 uur   Afsluitend woord Fleur Gräper / Paul de Rook
15:00 – 16:00 uur   Informeel samenzijn

Tijdens de bijeenkomst zal ook de nieuwe publicatie van Hans van Maanen over twintig jaar Nederlandse cultuurpolitiek worden gepresenteerd.

Voor de praktische organisatie horen we graag of u wel of niet aanwezig bent. Wij verzoeken u vriendelijk dit vóór dinsdag 17 oktober a.s. per mail te melden aan antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Wij hopen u te treffen op 19 oktober! Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Kunstraad Groningen, Ebrien den Engelsman, directeur.


Spreekuur regiomakelaar Noord van het Mondriaan Fonds - 5-10-'17

Sinds 1 september jl. heeft het Mondriaan Fonds regiomakelaars die een onderzoekende en stimulerende rol hebben bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs uit de regio’s Noord, Oost en Zuid. Voor Groningen, Fryslân en Drenthe is dit Andrea Möller. https://www.mondriaanfonds.nl/activiteit/regiomakelaars/regio-noord-andrea-moller/

Een andere taak van de regiomakelaars is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Concreet houdt dit in dat de regiomakelaar klaarstaat voor kunstenaars, instellingen, overheden en opdrachtgevers die concepten, projectideeën en/of vragen hebben. De regiomakelaar weet de weg bij het fonds in Amsterdam en kan helpen om een goede aanvraag bij het goede loket te krijgen.

Heb je projectplannen, ben je als kunstenaar toe aan een werkbijdrage voor jong of bewezen talent, wil je opdracht geven aan kunstenaars om werk te maken voor een locatie of evenement? Dan is er op maandag 23 oktober 2017 gelegenheid om dit te bespreken met Andrea Möller.

Het spreekuur zit inmiddels vol, en aanmelden is niet meer mogelijk.


Erik Akkermans nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen - 27-09-'17

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer drs. H.J.M. Akkermans te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen. De aanstelling geldt voor een periode van drie jaar.

De heer Akkermans volgt prof. dr. J.J. van Maanen op, die ruim zes jaar voorzitter was van de Kunstraad en reglementair aftreedt.

Erik Akkermans (Zevenaar,1949) studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en daarna achtereenvolgens directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen (Academie Minerva / Conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Vanaf 2001 tot 2011 was Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij zelfstandig adviseur.
Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties, onder meer als voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival, het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en de Federatie Cultuur, de brancheorganisatie voor kunst en cultuur.

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in de heer Akkermans een prima voorzitter te hebben gelet op zijn advies- en bestuurservaring in de culturele sector op zowel regionaal als nationaal niveau. De heer Akkermans is woonachtig in Amsterdam maar kent stad en provincie Groningen als oud-inwoner en -gemeenteraadslid goed.

Met de zittende bestuursleden Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen, Johan Kolsteeg en Hanka Otte is het bestuur van de Kunstraad met deze benoeming weer compleet.

De Kunstraad verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de vierjarige cultuurnota´s in het bijzonder. Ook het evalueren c.q. visiteren van culturele instellingen hoort hierbij.


Interreg Nederland-Duitsland - 14-08-'17
Klik hier voor de brochure over de mogelijkheden voor culturele samenwerking NEDERLAND-DUITSLAND in het INTERREG-VA programma (PDF).


NIEUWSBRIEF - 07-'17
Klik hier voor de nieuwsbrief juli 2017 (opent in nieuwe pagina)


Toekenningen - 13-07-'17
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2017

Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Plusregeling amateurkunst 3e ronde 2017

Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Pronkjewail 2017Hand-out Jaarverslag Kunstraad 2016 - 16-06-'17
Klik hier voor de samenvatting van het jaarverslag van de kunstraad Groningen 2016. Voor de volledige versie, Klik hier


Jaarverslag 2016 - 07-04-'17
Klik hier voor het jaarverslag van de kunstraad Groningen 2016 of bekijk hier de samenvatting.


NIEUWSBRIEF - 05-'17
Klik hier voor de nieuwsbrief mei 2017 (opent in nieuwe pagina)


Toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2017 - 07-04-'17
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2017


NIEUWSBRIEF - 02-'17
Klik hier voor de nieuwsbrief februari 2017 (opent in nieuwe pagina)


Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2017 - 26-01-'17
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2017


Videoverslag Raad voor Cultuur bij de Kunstraad Groningen - 20-01-'17
De Raad voor Cultuur is er voor heel Nederland. We werken en adviseren vaak vanuit onze standplaats Den Haag, maar trekken ook regelmatig door stad en land. Daar leggen we ons oor te luisteren, voeren debatten en bezoeken culturele instellingen.

Vrijdag 13 januari 2017, tijdens Eurosonic Noorderslag, verbleef de raad een aantal dagen in de stad Groningen, en is met een aantal belangstellenden in gesprek gegaan. Hiervan is een videoverslag gemaakt.
Adviesrapport cultuurnota's 2017-2020 - 26-05-'16
Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2017-2020

Klik hier voor het adviesrapport (pdf)


VERLENGING INDIENINGSTERMIJN

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van organisaties voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail is verlengd tot 15 juni a.s. om 17:00 uur. Instellingen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het indienen van aanvragen.

Klik hier voor meer informatie


Sluit venster