ACTUEEL

Vacature voorzitter (m/v) - 07-10-'20
De Kunstraad Groningen is met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar een enthousiaste en visierijke voorzitter (m/v)

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter komt de functie van voorzitter vacant. Heeft u belangstelling voor het voorzitterschap dan roepen wij u van harte op te reageren.
Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u vóór 31 oktober a.s. mailen naar mevrouw Ebrien den Engelsman, directeur van de Kunstraad Groningen.

Klik hier voor de volledige vacature (PDF).


Reactie Kunstraad Groningen op cultuurnota´s 2021-2024 - 16-10-'20

De Kunstraad waardeert het vrijkomen van extra middelen voor het versterken van de culturele basis. Dit pakt positief uit voor de erfgoedsector en de door de Kunstraad positief beoordeelde instellingen met een B-status op het gebied van de klassieke muziek en festivals. Aandacht is nodig voor fair practice en de projectgelden voor vernieuwing.

Lees de hele reactie (PDF).Presentatie gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024 - 08-10-'20

Vandaag presenteerden wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024. De nota´s zijn te vinden op www.cultuurnotagroningen.nl.

De Kunstraad is verheugd met de waarde die beide overheden hechten aan cultuur en de middelen die zij hiervoor de komende jaren willen inzetten. Het advies van de Kunstraad vormt de basis voor de subsidiebesluiten van de instellingen. De Kunstraad is verheugd dat enkele eerder door de Kunstraad benoemde knelpunten zijn opgelost en er oog is voor de moeilijke situatie waarin de culturele sector zich door de coronacrisis bevindt. Volgende week volgt een uitgebreidere reactie van de Kunstraad op de nota´s.

Beide documenten Cultuurnota´s kunt u downloaden via:
Cultuurnota gemeente Groningen: Kunst en cultuur voor iedereen
Uitvoeringsprogramma provincie Groningen: Wij zijn Cultuur!Cultuur maakt Groningen rijk - 05-10-'20

Deze week nemen de colleges van gemeente en provincie Groningen een besluit over de cultuurprogramma´s voor de periode 2021-2024. Een belangrijke week voor de toekomst van veel culturele instellingen in Groningen. Ondanks financieel moeilijke omstandigheden hebben provincie en gemeente veel ruimte gehouden voor het cultureel aanbod. Dat kan het leven van veel inwoners verrijken. De Kunstraad bracht in juni jl. advies uit over alle aanvragen 2021-2024. Aanvragen opgesteld in een pre Corona tijd. Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn de afgelopen periode ondersteunende maatregelen getroffen om de culturele sector te ondersteunen het hoofd boven water te houden. De Kunstraad kijkt uit naar de besluiten voor 2021-2024 van gemeente en provincie in de hoop dat eerder benoemde knelpunten gerepareerd worden.

Lees het hele bericht (PDF).Aanvulling reactienotitie advies 2021-2024 - 30-09-'20

Op basis van nieuwe informatie hierbij een aanvulling op de eerder verschenen reactienotitie (d.d. 19 augustus 2020).
Klik hier voor de aanvulling reactienotitie advies 2021-2024 (PDF).Reactienotitie advies 2021-2024 - 27-08-'20

Op 11 juni 2020 verscheen het advies van de Kunstraad Op steviger grond over de aanvragen van de culturele instellingen in Groningen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024. De Kunstraad is blij met de positieve reacties die de Kunstraad op het advies ontving en de aandacht voor het advies in de media. Het toont aan dat cultuur belangrijk is voor Groningen. Het geeft ook de ambities aan van de culturele instellingen in gemeente en provincie. Er werden ook zorgen geuit. Zorgen die de Kunstraad ook zelf heeft ten aanzien van het in stand houden van een brede en duurzame culturele sector. Een sector die ruimte biedt voor kennismaking, meedoen, excellentie en experiment.

Tot 13 juli 2020 kregen aanvragers de tijd om feitelijke onjuistheden te melden en inhoudelijk te reageren op het advies. In totaal kwamen er 41 reacties binnen bij gemeente en provincie. Alle reacties zijn binnen de Kunstraad uitgebreid besproken. Klik hier voor de algemene constateringen en individuele aanpassingen in het advies (PDF).Advies cultuurnota’s 2021-2024 - 11-06-'20
Op 11 juni om 17:00 uur overhandigt de Kunstraad zijn advies over de aanvragen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024 aan de gemeente en de provincie Groningen.

Klik hier voor het volledige advies (PDF 4,5mb)
Klik hier voor de samenvatting.(PDF)


foto: Henk Tammens

Presentatie rapport ´op steviger grond´


Incidentenbudget en plusregeling 2e ronde 2020 - 20-05-'20
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 2e ronde 2020


Gevolgen van de Corona maatregelen - 07-04-'20

De Kunstraad gaat als volgt om met de gevolgen van de Corona maatregelen.

Activiteiten waarvoor subsidie is verleend

Voor activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de Kunstraad Groningen maar die worden uitgesteld, blijft de subsidie vooralsnog staan tot 31 december 2020. Dit geeft rust voor initiatiefnemers. Aan het eind van het jaar wordt per activiteit bekeken of er zicht is op uitvoering in 2021. De subsidie kan dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien nodig vindt overleg plaats.

Nieuwe subsidieaanvragen
Nieuwe aanvragen worden gewoon in behandeling genomen, vanaf nu echter alleen per e-mail. De eerstvolgende subsidieronde sluit op 1 mei a.s. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Contact
Gezien de bijzondere omstandigheden is maatwerk soms noodzakelijk.
Voor vragen of overleg kunt u een mail sturen naar annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.
Zij neemt dan contact op om verder af te stemmen.Aan de culturele instellingen en organisaties in Groningen - 16-03-'20


Beste mensen,

Voor zover jullie nu al direct de gevolgen merken van de corona-crisis wil de Kunstraad Groningen je graag een hart onder de riem steken. Hard werken aan presentaties en voorstellingen en die dan te moeten afzeggen is natuurlijk heel teleurstellend. Daarnaast zijn er de financiële gevolgen.

We verwijzen naar oproepen die er momenteel landelijk worden gedaan - door onder meer Kunsten92 en de Kunstenbond - om zoveel mogelijk informatie door te geven over wat concreet de gevolgen zijn, voor organisaties en voor zelfstandigen. Als Kunstraad willen wij die informatie ook graag ontvangen.

We zullen op een geschikt moment voorzien in een bijeenkomst die gelegenheid biedt om die informatie met elkaar te delen en te bespreken hoe daar mee om te gaan. Uiteraard houden we de mogelijkheid open om een extra advies over deze crisis aan de overheden uit te brengen.

Laat het ons ook weten als voorstelling, concert of project waarvoor subsidie is verleend van de Kunstraad niet door gaat vanwege de coronamaatregelen. Per situatie kijken we wat de best mogelijke oplossing is.

Met vriendelijke groet,

Erik Akkermans, voorzitter,
Ebrien den Engelsman, directeur.


Onafhankelijkheid bij beoordeling aanvragen 2021-2024 - 28-01-'20
De Kunstraad ziet erop toe dat raadsleden, commissieleden en adviseurs die betrokken zijn bij de advisering 2021-2024 geen functioneel of persoonlijk belang hebben bij de adviezen waarbij zij worden betrokken. Er geldt voor hen een richtlijn belangenverstrengeling die toeziet op hun onafhankelijkheid. Klik hier voor het hele artikel (PDF)


Bereikbaarheid Kunstraad
Conform de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus werken de medewerkers van de Kunstraad vanuit huis. U kunt ons wel een e-mail sturen of bellen op een mobiel nummer. Kijk op de pagina contact voor de contactgegevens.


Subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen wij voorlopig alleen in behandeling nemen wanneer u deze per e-mail toestuurt.

Wij verzoeken u om de verschillende onderdelen van een aanvraag zoveel mogelijk samen te voegen in één (PDF) bestand. De aanvraag kunt u mailen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Sluit venster