ACTUEEL

Advies cultuurnota’s 2021-2024 - 11-06-'20
Op 11 juni om 17:00 uur overhandigt de Kunstraad zijn advies over de aanvragen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2021-2024 aan de gemeente en de provincie Groningen.

Klik hier voor het volledige advies (PDF 4,5mb)
Klik hier voor de samenvatting.(PDF)


foto: Henk Tammens

Presentatie rapport ´op steviger grond´


Incidentenbudget en plusregeling 2e ronde 2020 - 20-05-'20
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 2e ronde 2020


Gevolgen van de Corona maatregelen - 07-04-'20

De Kunstraad gaat als volgt om met de gevolgen van de Corona maatregelen.

Activiteiten waarvoor subsidie is verleend

Voor activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de Kunstraad Groningen maar die worden uitgesteld, blijft de subsidie vooralsnog staan tot 31 december 2020. Dit geeft rust voor initiatiefnemers. Aan het eind van het jaar wordt per activiteit bekeken of er zicht is op uitvoering in 2021. De subsidie kan dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien nodig vindt overleg plaats.

Nieuwe subsidieaanvragen
Nieuwe aanvragen worden gewoon in behandeling genomen, vanaf nu echter alleen per e-mail. De eerstvolgende subsidieronde sluit op 1 mei a.s. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Contact
Gezien de bijzondere omstandigheden is maatwerk soms noodzakelijk.
Voor vragen of overleg kunt u een mail sturen naar annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl.
Zij neemt dan contact op om verder af te stemmen.Aan de culturele instellingen en organisaties in Groningen - 16-03-'20


Beste mensen,

Voor zover jullie nu al direct de gevolgen merken van de corona-crisis wil de Kunstraad Groningen je graag een hart onder de riem steken. Hard werken aan presentaties en voorstellingen en die dan te moeten afzeggen is natuurlijk heel teleurstellend. Daarnaast zijn er de financiële gevolgen.

We verwijzen naar oproepen die er momenteel landelijk worden gedaan - door onder meer Kunsten92 en de Kunstenbond - om zoveel mogelijk informatie door te geven over wat concreet de gevolgen zijn, voor organisaties en voor zelfstandigen. Als Kunstraad willen wij die informatie ook graag ontvangen.

We zullen op een geschikt moment voorzien in een bijeenkomst die gelegenheid biedt om die informatie met elkaar te delen en te bespreken hoe daar mee om te gaan. Uiteraard houden we de mogelijkheid open om een extra advies over deze crisis aan de overheden uit te brengen.

Laat het ons ook weten als voorstelling, concert of project waarvoor subsidie is verleend van de Kunstraad niet door gaat vanwege de coronamaatregelen. Per situatie kijken we wat de best mogelijke oplossing is.

Met vriendelijke groet,

Erik Akkermans, voorzitter,
Ebrien den Engelsman, directeur.


Onafhankelijkheid bij beoordeling aanvragen 2021-2024 - 28-01-'20
De Kunstraad ziet erop toe dat raadsleden, commissieleden en adviseurs die betrokken zijn bij de advisering 2021-2024 geen functioneel of persoonlijk belang hebben bij de adviezen waarbij zij worden betrokken. Er geldt voor hen een richtlijn belangenverstrengeling die toeziet op hun onafhankelijkheid. Klik hier voor het hele artikel (PDF)


NIEUWSBRIEF - 12-'19
Klik hier voor de nieuwsbrief december 2019 (opent in nieuwe pagina)


Beoordeling aanvragen cultuur 2021-2024 - 11-12-'19
Klik hier voor de notitie Beoordeling aanvragen 2021-2024 (PDF)


Incidentenbudget en plusregeling 4e ronde 2019 - 01-11-'19
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 4e ronde 2019


Spanning tussen culturele ambities en financiële middelen - 29-08-'19

De Kunstraad kwam met zijn advies als reactie op de concept kadernota’s cultuur 2021-2028 van de gemeente en provincie Groningen. Naast de complimenten over o.a. de aandacht voor het cultureel erfgoed, het op orde houden en vernieuwen van de culturele infrastructuur en het verlagen van de regeldruk, stelt de Kunstraad ook dat er nog steeds spanning zit tussen ambities en financiële mogelijkheden.
De Kunstraad is verheugd dat beide colleges extra middelen voor cultuur vrijmaken. Het neemt niet weg dat er nog steeds een grote spanning blijft tussen ambities en middelen. Die spanning laat zich gemakkelijk verklaren:

  • er is een grote dynamiek in het Groningse culturele leven; dat vraagt steeds om extra ruimte voor vernieuwing, experiment en inhoudelijke ontwikkeling terwijl eerder waardevol aanbod de moeite waard blijft;
  • er is niet alleen bij de overheden, maar ook bij de meeste Groningse instellingen veel ambitie, in artistiek-inhoudelijke zin, in de bereidheid om meer publiek uit de provincie en daarbuiten te bereiken en in het invullen van hun maatschappelijke rol;
  • de indexering is lang achterwege gebleven; in combinatie met stijgende kosten merken de instellingen dat in hun reële mogelijkheden;
  • de terechte inzet om de fair practice code te respecteren heeft voor de instellingen financiële gevolgen dan wel dat het zich vertaalt in kwantitatief minder prestaties.
Dit brengt dus enige terughoudendheid in ambities dan wel een verdere uitbreiding van middelen met zich mee. In het advies komt de Kunstraad met concrete adviezen over waar de overheden hun focus zouden moeten leggen, binnen de financiële ruimte. Zo adviseert de Kunstraad om te bouwen aan een duurzame creatieve infrastructuur met voldoende ruimte voor de civiele waarde van kunst en ontmoetingsplekken voor kunstenaars; een constant gesprek tussen kunstenaars en de burgers; niet te snoepen uit de ‘cultuurpot’ voor andere beleidsvelden; meer van onderop te werken aan passende voorzieningen en de expertise van de culturele sector zelf meer in te zetten.
Op basis van inspraakreacties en het advies van de Kunstraad werken de colleges van B&W en GS de concept beleidskaders de komende periode verder uit. Behandeling en vaststelling van de kaders in gemeenteraad en provinciale staten is voorzien in oktober en november 2019.

Klik hier voor het complete advies aan de gemeente en hier voor het advies aan de provincie.
Incidentenbudget en plusregeling 3e ronde 2019 - 11-07-'19
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 3e ronde 2019


Incidentenbudget en plusregeling 2e ronde 2019 - 10-04-'19
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 2e ronde 2019


PERSBERICHT - 1e subsidieronde 2019 Incidentenbudget - 08-03-'19
Flinke prioriteringsslag nodig bij verdeling subsidiebudget
Voor de eerste subsidieronde van 2019 van het Incidentenbudget, het subsidiebudget voor professionele kunsten in de stad en de provincie Groningen, zijn 34 subsidieaanvragen ingediend. In totaal werd een subsidiebedrag van bijna € 300.000 aangevraagd. Om binnen het beschikbare rondebudget van € 128.000 te blijven heeft de Kunstraad positief beoordeelde aanvragen moeten afwijzen wegens onvoldoende budget en heeft ze op alle toekenningen 25% moeten korten.
Klik hier voor het persbericht (pdf).


Incidentenbudget en plusregeling 1e ronde 2019 - 05-02-'19
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget en Plusregeling 1e ronde 2019

Advies talentontwikkelingsinitiatieven - 01-02-'19
De gemeente gaf in 2017 en 2018 financiële ondersteuning voor de opstart en huisvesting van drie initiatieven van jonge talenten: Teddy´s Last Ride, Zuhause en Het Resort. Jaarlijks evalueert de gemeente de ontwikkelingen en bepaalt of ze opnieuw voor ondersteuning in aanmerking komen.

Klik hier voor de samenvatting van de rapportage.
De volledige rapportage kan bij de Kunstraad opgevraagd worden.


Bereikbaarheid Kunstraad
Conform de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus werken de medewerkers van de Kunstraad vanuit huis. U kunt ons wel een e-mail sturen of bellen op een mobiel nummer. Kijk op de pagina contact voor de contactgegevens.


Subsidieaanvragen
Subsidieaanvragen kunnen wij voorlopig alleen in behandeling nemen wanneer u deze per e-mail toestuurt.

Wij verzoeken u om de verschillende onderdelen van een aanvraag zoveel mogelijk samen te voegen in één (PDF) bestand. De aanvraag kunt u mailen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Sluit venster