ACTUEEL

De Kunstraad Groningen zoekt een Raadslid - 10-01-'22
Vanwege het vertrek van een raadslid is de Kunstraad op zoek naar versterking. De raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Raadsleden nemen daarnaast deel aan het gesprek en debat met het culturele veld en bezoeken activiteiten.

Heeft u belangstelling voor het raadslidmaatschap dan roepen wij u van harte op te reageren. Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u
vóór 24 januari 2022 mailen naar de Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen, antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.

Gesprekken vinden begin februari plaats, waarna besluitvorming is voorzien in de loop van februari 2022.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst (PDF)


Oriëntatiegesprekken Cultuur+Ondernemen - 05-11-'21
Op verzoek van de Kunstraad komt Cultuur+Ondernemen met veel plezier naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren op dinsdag 16 november 2021. Op deze dag kunt u bespreken waar u als culturele organisatie of zelfstandig werkend kunstenaar staat en waar u naar toe wil. Cultuur+Ondernemen gaat in gesprek met u en geeft advies.

In een kosteloos oriëntatiegesprek bespreken ze uw vraag, uw wens of uw probleem en analyseren jullie samen wat de beste vervolgstap voor u of uw organisatie is.

Mogelijke onderwerpen waarover u met C+O over kunt sparren zijn onder andere:

  • Financiering
  • Marktontwikkeling
  • Bestuur en toezicht / Governance
  • Ontwikkeling van uw loopbaan en ondernemerschapscompetenties

Praktische informatie

Na uw aanmelding neemt Cultuur+Ondernemen contact met u op om het gesprek in te plannen. Probeer bij de aanmelding zo goed mogelijk aan te geven waar u het over wilt hebben. Op basis van uw vraag kijkt C+O namelijk welke adviseur daar het beste bij aansluit. Klik hier om u aan te melden.

Mocht u geïnteresseerd zijn maar geen mogelijkheid hebben om op 16 november in Groningen af te spreken. Geen probleem. Plan dan een afspraak in via het algemene aanvraagformulier voor een oriëntatiegesprek. Dan plant C+O digitaal een afspraak in of bij hun op kantoor in Amsterdam.


Kickoff Crowdfunding - 25-10-'21

Op woensdag 3 november a.s. organiseert voordekunst in samenwerking met de Kunstraad Groningen en KultuurLoket Groningen van 11:00 -13:00 een gratis kickoff crowdfunding.

Voor wie is het bedoeld?
 
Iedereen uit Groningen die nadenkt om een crowdfundingcampagne te starten voor een creatief project.

Wat gaan we doen?
 
Tijdens de Kickoff Crowdfunding krijg je persoonlijke begeleiding bij het opstarten van het project, om jouw campagne met een voorsprong te beginnen.
Verder krijg je alle tips, kijken we naar best practices en gaan we samen werken aan de opzet van jouw eigen crowdfundingproject en gaan we in op wat de Kunstraad en KultuurLoket kan betekenen voor jouw project. Binnen 2 uur weet je precies wat je te doen staat en kun je van start met het voorbereiden van je campagne!

Dus: denk je er over om crowdfunding in te zetten voor de financiering van jouw creatieve, culturele of erfgoed-project? Meld je dan nu gratis aan voor de Kickoff Crowdfunding! Er zijn in totaal 15 plekken beschikbaar!Spreekuur Cultuur+Ondernemen - 25-10-'21
Een keer per jaar komt Cultuur+Ondernemen op verzoek van de Kunstraad naar Groningen om oriëntatiegesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn kosteloos en bedoeld voor zowel culturele organisaties als kunstenaars en creatieven.
Het spreekuur vindt plaats op dinsdag 16 november 2021 a.s. op het kantoor van de Kunstraad. Mocht je geïnteresseerd zijn maar geen mogelijkheid hebben om op 16 november in Groningen af te spreken. Geen probleem. Plan dan een afspraak in via het algemene aanvraagformulier voor een oriëntatiegesprek. Dan plant C+O digitaal een afspraak in of bij C+O op kantoor Amsterdam.


NIEUWSBRIEF - 10-'21
Klik hier voor de nieuwsbrief oktober 2021 (opent in nieuwe pagina)


Tweede ronde van het Snelloket cultuur - 23-09-'21
De gemeente Groningen maakt een tweede ronde van het Snelloket cultuur mogelijk. Hiermee wil de gemeente Groningen podiumkunstenaars, makers en ZZP’ers uit Groningen die nu weinig tot geen steun krijgen uit andere regelingen, een financiële mogelijkheid bieden om in coronatijd kleine projecten te realiseren die op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Kijk op de pagina Subsidies> Snelloket cultuur voor de voorwaarden en het aanvraagformulier. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget van € 150.000 is uitgeput. Het loket opent op 4 oktober a.s. om 12:00 uur.


Vraag vóór 1 oktober een PPO scholingsbijdrage aan! - 15-09-'21

Werk je als professional in de culturele of creatieve sector? En wil je jezelf scholen of verder ontwikkelen? Dan is de regeling PPO misschien iets voor jou! Snel aanvragen loont want de regeling kent tot 1 oktober a.s. een verruimde financiering voor ZZP’ers.

Landelijke regeling
Het Platform ACCT richt zich op het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Voor dit doel is onder andere de scholingsregeling Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) in het leven geroepen. Een belangrijke regeling waarmee je je als professional -juist in deze turbulente tijd- kunt blijven ontwikkelen.
Als ZZP’er heb je geen werkgever die wil meebetalen aan jouw scholing. Via de regeling van Platform ACCT kun je tot 1 oktober dit jaar nog tot maximaal 2/3 deel van de kosten, tot een maximum van € 2.000, van een opleiding of stage vergoed krijgen.


Extra bijdrage van de provincie Groningen
Voor ZZP’ers uit Groningen geldt dat de provincie er ook nog eens een bedrag bovenop legt, tot 90% van je studiekosten met een maximum van
€ 1.800. Hierdoor betaal je als Groninger nog slechts 10% van je ontwikkelplan zelf. Na 1 oktober draagt Platform ACCT nog slechts 1/3 bij, de regeling voor Groningers loopt door tot 31 december 2021.


Aanvragen
De landelijke ondersteuning voor je studie, opleiding of stage vraag je aan via www.werktuigppo.nl. Het aanvraagformulier is overzichtelijk, eventueel helpt een filmpje je door de vragen heen. Zodra je over een goedgekeurde aanvraag van Werktuig PPO beschikt kun je de extra provinciale bijdrage voor ZZP’ers uit Groningen aanvragen via www.kunstraadgroningen.nl. Onder het kopje subsidies vind je de Coronasteunregeling en het inschrijfformulier.

Vragen
Voor vragen over de extra bijdrage van de provincie Groningen kan je mailen naar info@kunstraadgroningen.nl onder vermelding van PPO.Toekenningen 3e ronde incidentenbudget - 13-07-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen 3e ronde Incidentenbudget 2021.


Rectificatie MuzeeAquarium - 29-04-'21
In de eerste zin van het subsidieadvies 2021-2024 inzake het MuzeeAquarium Delfzijl wijzigt het woord ‘bezoekerscentrum’ in ‘museum’. De zin luidt nu als volgt: ‘Het MuzeeAquarium Delfzijl is een leuk, lokaal museum gecombineerd met een VVV met enige regionale uitstraling.’


Toekenningen 2e ronde incidentenbudget - 28-04-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen 2e ronde Incidentenbudget 2021.


Plusregeling Amateurkunst tijdelijk verruimd - 22-04-'21
De gemeente Groningen heeft in het kader van het coronasteunpakket extra middelen beschikbaar gesteld voor de Plusregeling Amateurkunst. Het budget voor dit jaar wordt eenmalig verhoogd met € 40.000; hiermee bedraagt het totale budget in 2021 € 120.000. Voor de derde en vierde ronde van dit jaar (sluitingsdata 1 mei en 15 augustus a.s.) kan maximaal 2/3 deel van de noodzakelijke kosten van een activiteit als subsidie worden aangevraagd (normaal is dit 1/3 deel).

Klik hier voor de Plusregeling Amateurkunst.


Toekenningen snelloket cultuur - 19-04-'21
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen snelloket cultuur


Jaarverslag Kunstraad Groningen 2020 - 01-04-'21
Het jaarverslag over 2020 is gereed. Lees hier meer (pdf) over onze activiteiten en verleende subsidies in een bijzonder jaar.


Snelloket cultuur op 1 april van start - 25-03-'21

Op 1 april start een nieuwe, snelle subsidieregeling voor (podium)kunstenaars en zzp’ers in de culturele sector in de provincie Groningen. Het initiatief komt vanuit een aantal Groningse culturele instellingen en is een variant op de succesvolle Balkonscèneregeling van het Fonds Podiumkunsten.

Klik hier voor meer informatie.NIEUWSBRIEF - 03-'21
Klik hier voor de nieuwsbrief maart 2021 (opent in nieuwe pagina)


Jeffrey Meulman interviewt de voorzitter van de Kunstraad Groningen - 19-02-'21

Interview van Jeffrey Meulman met de nieuwe voorzitter André Arends.

Interview van Jeffrey Meulman met vertrekkend voorzitter Erik Akkermans.


PERSBERICHT - André Arends nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen - 02-02-'21

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer A.L.A. Arends (MA) te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen.

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in André Arends een prima nieuwe voorzitter te hebben gevonden gelet op zijn management- en advieservaring in de culturele sector op zowel lokaal, provinciaal niveau als landelijk niveau en zijn ervaringen als uitvoerend musicus.

Klik hier voor het volledige persbericht (PDF).Wijziging regelingen incidentele subsidies cultuur - 05-01-'21

De gemeente en de provincie Groningen hebben de cultuurnota´s 2021-2024 vastgesteld. Deze hebben gevolgen voor de incidentele subsidieregelingen op het gebied van cultuur. Zo leggen beide overheden meer nadruk op het incidentele karakter van een activiteit en maken zij een duidelijker onderscheid tussen meerjarige subsidies, tweejarige subsidies en projectsubsidies. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de provincie oog voor de moeilijke omstandigheden waarin de culturele sector zich op dit moment bevindt.

Budget incidentele activiteiten cultuur
Het bij de Kunstraad Groningen ondergebrachte budget voor de professionele kunsten wijzigt met ingang van 2021 als volgt:
  • een aanvrager kan op grond van deze regeling per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie in aanmerking komen;
  • de subsidie bedraagt maximaal 60% van de noodzakelijke kosten (dit is een tijdelijke verhoging in 2021);
  • een aanvrager kan in de cultuurnotaperiode 2021-2024 maximaal twee maal in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van deze regeling;
  • een subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager een volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota meerjarig gesubsidieerde instelling is.
Klik hier voor het complete overzicht van de aangepaste nadere regels cultuur zoals vastgesteld door de gemeente Groningen.

Overige regelingen
In het voorjaar van 2021 presenteert de provincie Groningen de wijzigingen voor de Subsidieregeling Incidenteel Cultuurbudget (ICB) en de nieuwe Subsidieregeling impuls vernieuwing klassieke muziek.

Coronasteun
Om de sector bij te staan nemen gemeente en provincie in aansluiting op de landelijke steunregelingen gerichte maatregelen. Begin 2021 verschijnt hierover nieuwe informatie specifiek voor uitvoerenden en ZZP´ers.Stimulans ZZP´ers voor toegang tot het professionele ontwikkelingsprogramma (werktuig PPO) - 04-01-'21

Platform ACCT, Provincie Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekken samen op om ZZP´ers financieel eenvoudiger toegang te geven tot het ontwikkelingsprogramma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO). Met tijdelijk extra financiële steun willen beide overheden de ZZP´ers voor de culturele sector behouden én hen uitdagen zich blijvend te ontwikkelen.

Op 18 september 2020 is het ´reguliere´ programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP´ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Naast formele scholing gaat het hierbij ook om andersoortige activiteiten, zoals coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Het programma is opgezet door het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector. Het Platform ACCT beoordeelt de aanvragen en de behandeltijd is kort.

Culturele ZZP´ers wonend in de provincie Groningen kunnen dus binnenkort een aanvraag indienen bij de Kunstraad Groningen voor cofinanciering van een gehonoreerde PPO-aanvraag. De regeling van de Kunstraad Groningen kent een maximum van € 1800 bovenop een goedgekeurde aanvraag van het Platform ACCT. Hierdoor hoeft de ZZP´er nog maar een klein deel, minimaal 10%, van de kosten van het persoonlijke ontwikkelplan zelf te financieren.

Op de website van de Kunstraad Groningen verschijnt al snel uitgebreide informatie over de provinciale PPO-steun en een formulier voor het aanvragen van de cofinancieringsbijdrage.

Informatie over het programma PPO en het doen van een aanvraag voor een ontwikkelplan is te vinden op www.werktuigPPO.nl. Lees voor het opstellen van een aanvraag de spelregels op de website even goed door.

Zijn er vragen over de provinciale bijdrage stuur dan een mail naar
ype.van.gorkum@kunstraadgroningen.nl