ACTUEEL

Belangrijk

Alle subsidieaanvragen bij de Kunstraad Groningen dienen tijdig te worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 13 weken voor het begin van de activiteit en liefst zoveel eerder als mogelijk is.

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend; aanvragen per e-mail nemen wij niet in behandeling. Aanvragen zonder een volledig ingevuld gegevensblad worden eveneens niet in behandeling genomen.

De eerstvolgende sluitingsdatum is:

- Incidentenbudget en Plusregeling Amateurkunst, 1 mei 2017, 17:00 uur (3e ronde 2017).

Aanvragen die na 17:00 uur binnenkomen worden een ronde later behandeld.

NIEUWSBRIEF - 02-'17
Klik hier voor de nieuwsbrief februari 2017 (opent in nieuwe pagina)


PERSBERICHT - 12-02-'17

Kunstraad enthousiast over Johan Kolsteeg als nieuw bestuurslid

Met ingang van 30 januari 2017 maakt Johan Kolsteeg deel uit van het bestuur van de Kunstraad Groningen. Johan Kolsteeg werkt als universitair docent Cultureel Ondernemerschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij lector en onderzoekscoördinator Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Johan Kolsteeg heeft muziekwetenschap gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar ´Strategy formation in cultural and creative organisations´. Daarnaast is hij ook actief als bestuurs- en commissielid in de culturele sector. Zo was hij betrokken bij de Amsterdamse Kunstraad, de Stichting Gaudeamus en het Nederlands Kamerkoor.

Naast Johan Kolsteeg bestaat het bestuur uit Hans van Maanen (voorzitter), Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen en Hanka Otte. Rika Pot neemt op 1 maart a.s. afscheid van het bestuur vanwege het verstrijken van haar zittingstermijn. De eind 2016 gestarte werving van de nieuwe voorzitter van de Kunstraad loopt nog.

Het bestuur zal zich de komende tijd buigen over actuele thema´s als de Noordelijke samenwerking en de discussie over het landelijke cultuurbestel.


Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2017 - 26-01-'17
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2017


Videoverslag Raad voor Cultuur bij de Kunstraad Groningen - 20-01-'17
De Raad voor Cultuur is er voor heel Nederland. We werken en adviseren vaak vanuit onze standplaats Den Haag, maar trekken ook regelmatig door stad en land. Daar leggen we ons oor te luisteren, voeren debatten en bezoeken culturele instellingen.

Vrijdag 13 januari 2017, tijdens Eurosonic Noorderslag, verbleef de raad een aantal dagen in de stad Groningen, en is met een aantal belangstellenden in gesprek gegaan. Hiervan is een videoverslag gemaakt.
NIEUWSBRIEF - 10-'16
Klik hier voor de nieuwsbrief oktober 2016 (opent in nieuwe pagina)


Persbericht concept cultuurnota 2017-2020 - 27-10-'16
De Kunstraad heeft met belangstelling kennis genomen van de nieuwe concept cultuurnota 2017-2020 van de gemeente Groningen.

Klik hier voor het persbericht (pdf)Toekenningen Incidentenbudget 4e ronde 2016 - 17-10-'16
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 4e ronde 2016


NIEUWSBRIEF - 07-'16
Klik hier voor de nieuwsbrief juli 2016 (opent in nieuwe pagina)


Toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2016 - 30-06-'16
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 3e ronde 2016


Jaarverslag Kunstraad Groningen 2015 - 09-06-'16
Klik hier voor het jaarverslag van de Kunstraad Groningen 2015 (pdf)


Adviesrapport cultuurnota's 2017-2020 - 26-05-'16
Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota´s 2017-2020

Klik hier voor het adviesrapport (pdf)Nieuwe bestuursleden Kunstraad - 13-04-'16
Met ingang van 29 maart jl. maken Myriam Jansen en Hanka Otte deel uit van het bestuur van de Kunstraad Groningen. Met de komst van deze nieuwe bestuursleden die zijn geworven via een openbare oproep, is er sprake van aanvullende expertise en verjonging in de samenstelling van het bestuur. Eind 2015 is afscheid genomen van Simone Lippens vanwege het verstrijken van haar zittingstermijn.

Klik hier voor het persbericht (pdf)Toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2016 - 05-04-'16
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2016


Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2016 - 14-1-'15
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2016


Beoordeling aanvragen cultuur 2017-2020 - 17-12-'15
Mei 2016 brengt de Kunstraad Groningen zijn vierjaarlijkse advies uit aan de gemeente en provincie Groningen over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de periode 2017-2020. In de 'notitie beoordeling aanvragen 2017-2020' (pdf) staat op welke wijze de Kunstraad de subsidieadviezen voorbereidt en uitbrengt.