ACTUEEL
Incidentenbudget 2e ronde 2018 - 11-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 2e ronde 2018


Toekenningen Pronkjewail 2018 - 10-04-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Pronkjewail 2018


Jaarverslag Kunstraad 2017 - 30-03-'18

Klik hier voor het Jaarverslag Kunstraad 2017(PDF)


Cultuur+Ondernemen 18 mei a.s. in Groningen voor workshop Startadvies Financieren - 19-03-'18
De workshop is voor iedereen die actief is in de kunst, cultuur of creatieve sector en een briljant idee heeft dat u wilt gaan uitwerken in een werkbaar concept. De workshop Startadvies Financieren geeft inzicht in de financiële gevolgen van uw plannen en biedt tools om zelf een financieel plan te maken. Na deelname bent u in staat om de verschillende financiële documenten te onderscheiden en kunt u uw eigen financiële planning maken.

Deelname aan de workshop is kosteloos. Startadvies Financiering wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Wat? Workshop Startadvies Financieren.
Waar? Erfgoedpartners, Lopende Diep 8 in Groningen.
Wanneer? Vrijdag 18 mei a.s. van 13:00 tot 16:30 uur.

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier. Er kunnen maximaal tien deelnemers aan de workshop deelnemen dus wacht niet te lang met inschrijven.Uitnodiging workshop Kickoff Crowdfunding - 15-03-'18

Denkt u na over het financieren van een project via crowdfunding? Op donderdag 29 maart a.s. is voordekunst in Groningen voor een workshop Crowdfunding.

Zet samen met voordekunst de eerste stappen in het vormen van een crowdfundingscampagne. Tijdens de workshop krijgt u persoonlijke begeleiding bij het opstarten van het project om uw campagne met een voorsprong te beginnen. Verder krijgt u alle tips, wordt er gekeken naar best practices en kunt u samen met voordekunst werken aan de opzet van uw eigen crowdfundingsproject.
Binnen anderhalf uur weet u precies wat u te doen staat en kunt u van start met het voorbereiden van uw campagne.

Wat? Workshop Kickoff Crowdfunding
Waar? Theater de Machinefabriek, Bloemstraat 38 in Groningen
Wanneer? Donderdag 29 maart a.s. van 11:00 tot 12:30 uur

Klik hier voor het aanmeldformulier voor de workshop.

Kom ook langs voor een spreekuur!
In de middag, na de workshop, vinden er ook spreekuren plaats met een medewerker van voordekunst. Dit betreft een 1-op-1 gesprek van 30 minuten waarin u concreet advies krijgt over uw project. Via deze link treft u meer informatie over de tijden en kunt u zich inschrijven.

Voor vragen over de workshop of het spreekuur kunt u contact opnemen met Alyssa van voordekunst via alyssa@voordekunst.nl.


Oproep adviseurs - 25-01-'18
Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in het kader van het Incidentenbudget voor professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst is de Kunstraad Groningen op zoek naar adviseurs.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)Uitnodiging RUG debat cultuurbeleid - 24-01-'18
Op maandag 12 februari a.s. organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een informeel debat over cultuurbeleid.
Klik hier
voor meer informatie (pdf)Toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2018 - 09-01-'18
Klik hier voor het overzicht van de toekenningen Incidentenbudget 1e ronde 2018


Reactie op verkenning Cultuur voor stad, land en regio - 28-11-'17

Met veel belangstelling nam de Kunstraad Groningen kennis van de op 20 november 2017 verschenen verkenning van de Raad voor Cultuur over cultuur en de stedelijke regio´s. De Kunstraad is blij met de snelle en positieve reactie hierop vanuit We The North dat op zichzelf al een goed voorbeeld is van voortvarende samenwerking binnen een regio.
We zijn positief over de verkenning. Wel vallen de Kunstraad de volgende zaken op.

De verkenning legt de focus op structuren, bevoegdheden en beoordeling, waarbij vooral gedacht wordt vanuit het bestaande en aan de rol van de overheden. De Kunstraad mist de inbreng van het culturele veld in het proces van totstandkoming van vernieuwingen in het bestel en roept op culturele spelers ruimte te geven om als toekomstige gebruikers van dit beleid actief daarover mee te praten. Denk daarbij niet alleen aan bestaande culturele instituten maar ook aan nieuwe vormen van artistieke organisaties en cultureel burgerschap.

Het onderscheid tussen een landelijke Basisinfrastructuur (BIS) en een regionale basisinfrastructuur (RIS) moet vooral geen valkuil worden vanuit structuur-denken. In onze visie is er sprake van één samenhangende infrastructuur waarin instellingen op basis van het eigen profiel zich inzetten voor hun ´publiek´ in de stad, regio, Nederland of het buitenland. In alle gevallen zijn zij geworteld op een plek. Dit onderdeel vraagt in de komende tijd nog een zorgvuldige discussie en uitwerking.

Ondanks bovenstaande aandachtspunten is de Kunstraad Groningen blij met de discussie die door de Raad voor Cultuur in opdracht van de minister voor cultuur nu is gestart. Het belang van meer afstemming in de opdracht aan culturele instellingen én het stellen van heldere en realistische inhoudelijke voorwaarden is immers van grote waarde voor de culturele sector. Als daar het culturele veld en maatschappelijke organisaties actief bij worden betrokken dan bloeit er iets moois op voor de periode na 2020.

Erik Akkermans, voorzitter Kunstraad Groningen
Groningen, 27 november 2017

Klik hier voor de verkenning Cultuur voor stad, land en regio van de Raad voor Cultuur

Klik hier voor het sectoradvies muziek


Evaluatie Kunstraad Groningen - 28-11-'17

DSP heeft in opdracht van de gemeente en de provincie Groningen een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de Kunstraad en tevens een advies uitgebracht over een optimale adviesstructuur. De evaluatie is aangekondigd in het gemeentelijk en provinciaal Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 (zomer 2016) en moet richting geven aan de opdracht aan de Kunstraad voor de komende jaren.

DSP concludeert dat het ?merk? Kunstraad Groningen en de onafhankelijkheid die daarmee gepaard gaat een belangrijke waarde vertegenwoordigt in de provincie en de gemeente en daarom behouden moet blijven. DSP geeft verder aan dat gemeente en provincie duidelijkheid moeten verschaffen of de Kunstraad alleen ingezet wordt voor inhoudelijke advisering of ook breder voor het advies over sector en ontwikkeling.

De Kunstraad zal niet rechtstreeks op het rapport van DSP reageren. De conclusies en aanbevelingen komen aan de orde in bestuurlijk overleg met de beide overheden en daar brengt het bestuur van de Kunstraad zijn opvattingen in.

Bestuurlijk is tussen gemeente, provincie en Kunstraad inmiddels afgesproken dat 2018 blijft zoals voorgaande jaren. Het komende half jaar wordt gebruikt om scherp te stellen welke opdracht c.q. welke taken de Kunstraad precies krijgt voor de jaren daarna. Naast de gesprekken tussen gemeente, provincie en Kunstraad zal ook het culturele veld in het vervolgtraject worden geconsulteerd.

Klik hier voor de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad, met als bijlage het rapport van DSP.


Erik Akkermans nieuwe voorzitter Kunstraad Groningen - 27-09-'17

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen hebben vandaag besloten de heer drs. H.J.M. Akkermans te benoemen tot voorzitter van de Kunstraad Groningen. De aanstelling geldt voor een periode van drie jaar.

De heer Akkermans volgt prof. dr. J.J. van Maanen op, die ruim zes jaar voorzitter was van de Kunstraad en reglementair aftreedt.

Erik Akkermans (Zevenaar,1949) studeerde politieke wetenschappen en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en daarna achtereenvolgens directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Culturele Raad Zuid-Holland, kunstvakonderwijs Groningen (Academie Minerva / Conservatorium) en het Utrechts Conservatorium. Vanaf 2001 tot 2011 was Erik Akkermans aan bureau BMC verbonden als consultant en interim-manager. Sedert 2011 is hij zelfstandig adviseur.
Erik Akkermans vervulde diverse bestuursfuncties van landelijke organisaties, onder meer als voorzitter van het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, World Wide Video Festival, het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur en de Federatie Cultuur, de brancheorganisatie voor kunst en cultuur.

Gemeente, provincie en Kunstraad menen in de heer Akkermans een prima voorzitter te hebben gelet op zijn advies- en bestuurservaring in de culturele sector op zowel regionaal als nationaal niveau. De heer Akkermans is woonachtig in Amsterdam maar kent stad en provincie Groningen als oud-inwoner en -gemeenteraadslid goed.

Met de zittende bestuursleden Jaap Bos (penningmeester), Myriam Jansen, Johan Kolsteeg en Hanka Otte is het bestuur van de Kunstraad met deze benoeming weer compleet.

De Kunstraad verstrekt incidentele cultuursubsidies namens de gemeente en de provincie Groningen. Daarnaast heeft de Kunstraad een adviserende taak, over culturele zaken in het algemeen en over de vierjarige cultuurnota´s in het bijzonder. Ook het evalueren c.q. visiteren van culturele instellingen hoort hierbij.


Interreg Nederland-Duitsland - 14-08-'17
Klik hier voor de brochure over de mogelijkheden voor culturele samenwerking NEDERLAND-DUITSLAND in het INTERREG-VA programma (PDF).


VERLENGING INDIENINGSTERMIJN

De indieningstermijn voor subsidieaanvragen van organisaties voor de ouderenparticipatieregeling Pronkjewail is verlengd tot 15 juni a.s. om 17:00 uur. Instellingen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het indienen van aanvragen.

Klik hier voor meer informatie


Sluit venster